Açıklık, Akıcılık, Duruluk ve Yalınlık Kavramları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Açıklık, Akıcılık, Duruluk ve Yalınlık Kavramları

 1. Sözcük ve cümlelerin dile takılmadan kolayca okunabilmesi için, anlatılmak istenen düşüncenin rahatlıkla anlaşılır şekilde anlatılması. Akıcılık, içerikten çok bir üslûp özelliğidir. Âheng-i selâset.


  Düzyazıda akıcılığın şartları vardır: Bir sansür veya düşünce özgürlüğünü kısıtlayıcı bir yasaya müstenit olarak düşünceler açıkça yazılamazsa, bu, yazıdaki kapalılıktan anlaşılır. Yazıdaki tutuk ifadeler, zor okunurluk, anlamların belirsizliği akıcılığa aykırıdır.

  Kelimelerin yerli yerine oturması, cümlelerin birbiri ardına gelişindeki nizamın aksamadan sürmesi gerekir. Uzun cümlelerin başı ile sonu arasında uyumsuzluk olmamalıdır.

  Akıcı üslup kolaycı ve basit anlamına gelmez. Türk yazarları içinde en akıcı üsluba sahip olanlar Falih Rıfkı Atay, Nurullah Ataç, Kemal Tahir, Sait Faik, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Ahmet Hamdi Tanpınar


 2. 2010-10-30 #2
  Açıklık: Açıklık, bir yazıda belirtilmek istenen duygu ve düşüncelerin kolay anlaşılır, herhangi bir ek yoruma açıklamaya gerek duymadan kavranabilir olmasıdır. Örneğin on beş dakikada yaptığı yemeği yedi). Bu cümleden iki tane anlam çıkarılır

  • Açık olma durumu, aleniyet. konunun anlaşılabilir bir şekilde açıklama. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu.

  "Demokrasi bir açıklık rejimidir."-

  • Duruluk: Bir cümlede gereksiz kelimelerin kullanılmamasına duruluk denir. Böyle bir cümleden kelime çıkarılırsa anlamda daralma olur

  • mecaz olarak Dil veya üslubun karışık olmama durumu. açıklık ile karşılaştırabilirsiniz.

  "Mustafa Kemal Paşa bizim söylediklerimizi kendine mahsus bir durulukta özetledi."- Y. K.
  Akıcılık: Anlatımın önemli özelliklerinden birisidir. Cümlenin anlam ve ses bakımından pürüzsüz olması demektir. Akıcılığı engelleyen ses ve ahenk kusurlarının başlıcaları tekrarlama, zincirlenme ve tenafür(kakofoni)dür.

  konunun akıcı olma durumu. konu birden bire kesilmeyip konuya okuyan veya dinleyen kişinin dikkatini çekebilmesi.

  Kolay anlaşılabilen, okunabilen, anlamca açık (anlatım), selis:

  "Yurdumuzda yirmi yıl kaldığı için akıcı bir Türkçesi var."- H. Taner.
  Yalınlık: Söylenmek istenilenin gereksiz süsleme ve özentilerden arındırılarak, herkesin bildiği kelimelerle en kısa yoldan fakat tam olarak ifade edilmesine yalınlık denir. Anlatımda yalınlığı engelleyen hususların başında garabet gelir Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sa****k:

  "En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi."- H.

  Taner.
  Açıklık: Cümlede anlatılmak istenenin dinleyen veya okuyan tarafından kolayca anlaşılmasına açıklık denir. Açık olmayan cümlelerde anlatılmak istenenler bazen az çok anlaşılır fakat çoğu zaman cümlede ne söylenmek istendiği belli değildir

  AÇIKLIK


  ·1 Bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmaksızın, bir tek yargıyı kolayca belirtebilmesidir.

  ·2 Bir cümle, tek anlam iletiyor, herkesçe aynı biçimde anlaşılıyorsa açıktır. İyi bir cümlede bu niteliğin bulunması zorunludur.

  DURULUK


  ·1 Bir anlatımın her türlü gereksizlikten arınmış olmasıdır.

  ·2 Duruluğu sağlamak için, düşüncenin iletilmesinde görevi olmayan sözcükleri kullanmamak gerekir. Bunun yolu da duygu ve düşünceleri zihnimize doğduğu gibi anlatmak, özentiden kaçınmaktadır. Duru bir cümleden bir sözcüğün bile çıkarılması anlamda, anlatımda eksilmeye, bozulmaya neden olur.

  Duruluğun iki sonucu vardır: yalınlık, akıcılık.


  ·1 Yalınlık

  ·2 Düşündüklerimizi süse, özentiye kapılmadan doğal ve içten anlatmadır.
  ·3 Akıcılık
  ·4 Bir anlatımın zevkle okunması, dinlenmesidir. Yalınlık ve akıcılık, duruluğun bir sonucu olduğuna göre, duru bir anlatım yalın ve akıcıdır.


 3. 2012-09-30 #3
  çok teşekkürler ödevime yardımcı oldu =)

 4. 2013-01-13 #4
  Açıklıkla Akıcılık Arasındaki Farkı Yazar mısınız Lütfen... Hemen Acil.

 5. 2013-09-30 #5
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  çok teşekkürler ödevime yardımcı oldu =)
  ya o ödeve çok ihtiyacımız var acayip derecede ihtiyacımız var bize yardımcı olur musun :))

 6. 2015-05-04 #6
  örnekleri biraz kısa olsaydı keşke

  Okunma: 17528 - Yorum: 5 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -