Üretim kirliliği, toz, pas, boya, şeker, tekstil fiberler, toprak, katı yağ, asit, karbon, is ve başka yabanci maddelerin ekipmanınız üstünde birikmesi zaman içinde ciddi bir şekilde operasyonlarınızı etkiler ve değerli ekipmanın arızalanmasına sebeb olur. Üretimin durmasının bir işletmeye maliyeti çok yüksektir. Ekipman, üretim alanları, hava sistemleri ve tezcihatlarınızı temiz tutmanız ise hem arızalamayı önler, hem ekipmanın hayatı uzar.


BMS Türkiye her tür ekipman, makine, elektronik techizat ve havalandırma sistemlerinin verimli temizlenmesi için yeterli uzmanlık ve kaynağa sahiptir. Hedefimiz her zaman günlük iş akışınızı asgari düzeyde etkilemektir. Operasyonlarımızı her zaman üretim programınıza göre önceden planlanmakta ve makine bakım zamanlarına denk getirebilmekteyiz. Bazı endüstriyel temizlik yöntemlerimiz üretiminizi durdurmadan yapılabilmektedir.


BMS olarak "temiz odalar" ve diğer kontrollü ortamlarda iş yapma hassasiyetini anlarız. Bu tip steril veya steril olmayan ortamlarda doğru operasyonları yürütebilmek için tecrübe ve donanıma sahibiz, üstelik gerekli olan tüm temizlik, güvenlik ve test protokollere uyarak çalışırız.

HAVALANDIRMA KANALLARININ TEMİZ OLMASI SAYESİNDE;
* İş veriminin düşmesi engellenir
* Sağlıklı personelin devamsızlığı azalır
* Elektronik cihazlar daha sağlıklı çalıştıkları için ömürleri uzar.
* Isıtma ve havalandırma sistemleri daha verimli çalışarak %32' ye varan oranlarda enerji tasarrufu sağlayabilir, periyodik bakım masrafları önemli ölçüde azalır.

LEJYONER HASTALIĞI

Bu hastalık konusunda Sağlık Bakanlığı birçok uyarı yaptı. Ölümle sonuçlanan vakalar basına yansıdı. Bir çeşit zatürre olan lejyoner hastalığı havalandırma kanallarında üreyen bakterilerin solunum yollarına girmesiyle ortaya çıkar. Korumanın tek yolu havalandırma kanallarında gerekli bakım, temizlik ve dezenfektasyon yapılmasıdır.

HASTA BİNA SENDROMU

Ofislerde çalışan herkesin zaman zaman karşılaştığı baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, gribal enfeksiyonlar, göz ve burun nezlesi gibi şikayetler Hasta Bina Sendromun belirtiler olabilir. Bu tip şikayetler havalandırma kanalların düzenli olarak dezenfekte edilmesiyle önlenebilmektedir.

Fan Coil cihazları, Merkezi sistemlerde belli odaların veya belli hacimlerin iklimlendirilmesi için kullanılır.
Çeşitli kapasitelerde, iki borulu veya farklı bölümlerde aynı anda ısıtma ve soğutmanın birlikte çalıştırıldığı bina kullanımlarına uygun olarak dört borulu olarak imal edilir. Montaj yerine uygun olarak ise; bina içine monte edilecekse kasetli döşeme, kasetli tavan, asma tavan içine veya duvarda panel arkasına monte edilecekse; gizli döşeme ve gizli tavan modelleri üretilmektedir. Bunların dışında yüksek basınçlı modeller ile dört yön üflemeli kaset tipi modellerde üretimler de vardır.

Fan coil ünitelerinin bakımları, hem fan coil ünitesinin sorunsuz, sessiz ve verimli çalışması, hemde hijyen açısından çok önemlidir. Bakımı yapılmayan fan coil ünitelerinin bulunduğu ortamda çalışan insanlar, sağlık açısından tehdit altındadır. Nedir bu sağlık açısından tehditler ?

Lejyoner Hastalığı!...
Lejyoner Hastalığı Nedir?
Lejyoner hastalığı Legionella pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir tür akciğer enfeksiyonudur (pnömoni)
Hastalığın Lejyoner hastalığı olarak adlandırılmasının nedeni nedir?
Lejyoner hastalığına neden olan bakteri ilk olarak 1976 yılında Philadelphia'da bir otelde Amerikan Lejyonerlerinin toplantısına katılanlarda ortaya çıkan bir salgın sonucu keşfedilmiştir. Bu nedenle enfeksiyon, salgından etkilenenlerin anısına Lejyoner hastalığı olarak ve keşfedilen yeni bakteri de Legionella pneumophila olarak adlandırılmıştır.
Lejyoner Hastalığının Görülme Sıklığı Nedir?
Lejyoner hastalığı bakterisinin enfeksiyon yapma potansiyeli oldukca zayıftır. Bakteriye maruz kalan bireylerin yalnızca %1-5'inde hastalık ortaya çıkabilir. Bireyde hastalığın ortaya çıkabilmesi için bir yatkınlık olması gerekir.
Lejyoner Hastalığı Kimlerde Daha Sık Görülür (Risk Faktörleri Nelerdir)?
Normal bağışıklık sistemine sahip sağlıklı bireylerde, etken alınsa bile çoğu kez enfeksiyon gelişmez. Hastalığın ortaya çıkması için bireyin bazı risk faktörlerini taşıyor olması gerekir. En önemli risk faktörleri, kişinin solunum yolu direncini veya genel vücut direncini zayıflatan etkilerdir. Bunlar özetle:
Yaşlılık (>50 yaş), sigara tiryakiliği, Alkol bağımlılığı,
Bağışıklık sisteminin çeşitli nedenlerle baskılanmış olması (transplantasyon geçirmiş olma, kortikosteroid tedavisi, kanser tedavisi), kişinin kronik bir akciğer hastalığının olması, şeklinde sıralanabilir