Sünnet Nedir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Sünnet Nedir?

 1. Sünnet,penis başını örten derinin (sünnet derisi, veya bazı tanımlarda 'gereksiz' deri) , ya da bu derinin bir kısmının cerrahi müdahele yardımıyla kaldırılmasıdır. Sünnetin Hz. İbrahim ile başladığı kabul edilir. M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanan ve birçok dinde uygulanması önerilen bir ameliyattır.


  Sünnet, "adet, yol, davranış" anlamlarına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür.
 2. 2010-10-26 #2
  1. Sünnet derisi iltihabî hastalıkları sünnetten sonra görülmez.
  2. Sünnet derisi darlığı sünnetten sonra görülmez.
  3. Sünnet derisinin uzun ve dar olması nedeni ile derinin geriye kaçarak penis başını boğması sünnetten sonra görülmez.
  4. Sünnet derisi altında taş teşekkülü sünnetten sonra görülmez.
  5. Sünnet derisi altında idrar toplanması ve sonuçta iltihaba dönüşüp böbreklere zarar vermesi durumu sünnetten sonra görülmez.
  6. Sünnet derisinde sık sık yara oluşması sünnetten sonra görülmez.
  7. Sünnetsiz olanlarda penis kanserleri görülebilir,fakat Sünnet olanlarda görülmez.
  8. Sünnetsiz erkeklerin eşlerinde rahim ağzı kanserlerine daha sık rastlanır.
  9. Sünnetsizlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar daha sık görülür.

  Bunlar sünnetin yararları ile ilgili bilimsel verilerdir." İşte tüm bu faydalardan dolayı bugün dünyada birçok ülkede sünnet yaptırmayı tercih edenlerin sayısı artıyor. Öyle ki Amerika'da doğan bebeklerin yüzde 70'i hastaneden çıkarken ya da ilk bir ay içinde sünnet ediliyor.

 3. 2010-11-04 #3
  • Sünnet, glans penisi örten ‘Prepisyum' derisinin kısmen veya tümüyle cerrahi olarak çıkartılması olayıdır. Sünnetin gerekliliği konusu batı dünyasında oldukça uzun bir süre tartışılmıştır. Sünnet niçin yapılmaktadır, niçin yapılmalıdır ve niçin yapılmamalıdır. Bu soruların yanıtını bundan 10 yıl önce rahatça vermek olanaksızdı.
  • Günümüzde ise daha rahat yanıtlar verilebilmektedir. Sünnetin uygulama nedenlerinden biri dinseldir.
  • Müslümanlarda, Musevilerde , Avustralya'daki baza kavimlerde, Azteklerde, bazı Afrika kavimlerinde sünnet dinsel geleneklere bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Mısır erkek mumyalarının tümü sünnetlidir. Dinsel yönden ine elendiğinde sünnetin ne anlam taşıdığı her zaman açık değildir. Dinsel açıdan sünnet, temizliği veya kurban vermeyi amaçlıyor olabilir. Dinsel amaçlar dışında sünnetin uygulandığı iki durum daha vardır. Bunlardan biri tıbbi zorunluklardır, diğeri de nedeni tam olarak bilinmeyen alışkanlıklardır. Fimozis ve parafimo-zis gibi durumlarda sünnet tıbbi bir zorunluluk halini almaktadır Buraya kadar olan sünnet gerekçeleri tartışma kaldırmaz. Fakat bunların dışında kalan ve nedeni bilinmeyen bir alışkanlık olarak uygulanan sünnet, tartışmaya değerdir. Yakın geçmişte yapılan bir inceleme Musevi kadınlarda rahim boynu kanserinin çok ender görüldüğü, buna karşılık sünnetsiz erkeklerle evli Batı Avrupalı kadınlarda rahim boynu kanserinin oldukça sık görüldüğü sonucunu ortaya koydu. Bu farkı yaratan etken neydi? Akla gelen ilk yanıt Musevi erkeklerinin sünnetli olması nedeniyle eşlerinde rahim boynu kanseri oluşma riskinin azalmasıydı. Peki sünnet derisinin (prepisyum) rahim boynu kanseri Üzerindeki etkisi neydi? Bazı tıp adamları, prepisyumun salgıladığı ‘Smegma' denilen salgının rahim kanserine yol açabileceğini savundu. Diğer yandan sünnet olmamış erkeklerde prepisyum derisinde ender de olsa kanser gelişebiliyordu. Yukarıda belirttiğimiz iki neden sünneti bir gereklilik durumuna getirmişti adeta.
  • Ancak daha yakın zamanlarda yapılan bir araştırma değişik bir sonuç ortaya çıkarttı. Hindistan'da Müslüman bir etnik grubun kadınlarında yüksek oranda rahim boynu kanseri görülmekteydi, Kuzey Afrika'da yapılan bir araştırma da Hindistan'daki gibi sonuç verdi. Bunlara göre sünnetli veya sünnetsiz olmanın kadınlarda rahim boynu kanserine yol açma konusunda etkili olmadığı sonucunu ortaya çıkarttı. Musevi kadınlarında rahim kanserinin daha az görülmesi coğrafi bir etkene bağlı olabilirdi. Diğer yandan Musevi dininin kadınlarm adet görme döneminde cinsel ilişkide bulunmalarını yasaklaması (Niddah töresi) bir etken olabilir mi? Ancak Musevi kadınların bu töreye ne kadar bağlı kaldıklarını bilemiyoruz.
  • Sünnetsiz erkeklerde çok az da olsa prepisyum kanseri gelişme riski tartışılmaz bir gerçektir. Ne var ki halkın sağlık ve temizlik kurallarını iyi bilmediği ve uygulamadığı ülkelerde prepisyum kanseri (sünnet derisi kanseri) halkın temizlik kurallarına uyduğu ülkelere oranla daha sık görülmektedir.
  • Sünnetin yaratacağı komplikasyonlar kanama, ülserleşme, mikrop kapma ve bilgisizce uygulanan sünnetler sonucu peniste sakatlıkların gelişmesidir.
  • Afrika'daki bazı kavimlerde kadınlara da sünnet uygulanmaktadır. Bunun da amacı dinseldir. Bu uygulamada kadının vulvasının bir bölümünü oluşturan ‘Labium majus' (büyük dudak) kesilmektedir. Bu uygulama son derece kanlı, acı verici ve vahşicedir. Birçok kadın bu uygulama sonucu kan kaybından veya mikrop kapma sonucu ölmektedir. Diğer yandan kadının cinsel organının haz duyma bölgelerinden biri de ortadan kaldırılmış olur.
  • Özetlenecek olursa dinsel töreler ve fimozis ve parafimozis gibi iki tıbbi zorunluluk dışında sünnetin uygulanmasında bir gereklilik olmadığı kanısını taşımaktayız.
  • Sünnet doğumdan sonra ilk hafta içinde uygulanabileceği gibi herhangi bir yaşta da uygulanabilir. Sünnet için en uygun yaşın, çocuğun idrar kontrolünü öğrendiği yaş olduğu konusunda görüş birliği mevcuttur.
  • Sünnetin mutlaka sağlık memurlarına ya da doktorlara yaptırılması gerekir. Aksi takdirde çeşitli komplikasyonlar ve sakatlıklar doğabilir. Bu sakatlıklar kişinin cinsel yaşamında düzeltilmesi olanaksız bozukluklara yol açabilir.


  Okunma: 6506 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -