Bir kişinin sözünün söylendiği biçimde değil de,bazı değişiklikler yapılarak aktarıldığı cümlelerdir.

*Onunla bir daha konuşmayacağını söyledi.

*Bernard Shaw,düşünmenin ruhun kendisiyle konuşması olduğunu söylerdi.

*Doktor,babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti.

*Yazar,sanatçı olunabilmek için çok çalışılması gerektiğini vurguladı.