Plüton

Plüton'un bulunduğu ev, kişinin kendisini ve çevresini yenilemesi için gereken bilinçli yaratıcı irade gücünün hangi yönde denemesi gerektiğini gösterir. Plüton büyük kader güçleri ile ilgili olduğundan, bulunduğu ev, bu değişikliklerin kişiyi nasıl etkileyeceğini, yani ana karmanın kişisel karmaya nasıl bağlanacağını anlatır. Kişinin doğaüstü eğilimlerini nasıl gösterebileceğini, zihni ile iradesinin duyarlı bölümlerini nasıl kullanacağını da bu konumdan çıkarabiliriz.


Birinci evde Plüton'un işlevi

Gücünüzün farkında, sağlam bir iradeye sahip bir kişisiniz. Plu-to ufuk çizgisi üstünde ise ve çok sert bakış açıları oluşturuyorsa, ileriyi görebilirsiniz, hayatı enerji tabakaları olarak anlayan, ileri teknoloji ile ilgilenen birisiniz.

İlk çevreniz çok büyük zorluklarla dolu olduğu için, genç yaşta yaşamınızı sürdürmek amacıyla savaş ile tanışırsınız. Daha sonraki yıllarda yalnızlığa alışıp, içinizdeki "ben"i başkalarından uzak tutmaya başladığınızda, bu savaşın izleri sizde kalmıştır artık.
Fiziksel görünüşünüz biraz kaba olabilir. Anlaşılması zor bir kişisiniz. Yüzeyde görünenden çok daha değişik bir kişiliğiniz var.
Zaman zaman insanlarla zor uyum sağlarsınız. Geleneksel davranışlara uymakta zorluk çekersiniz. Derin bir hayat görüşü ve bilinçle kendinizi yenilemek istersiniz. Sağlığımıza özen gösterirsiniz ama bedenin kafaya hizmet ettiğini öğrenmelisiniz. Plüton burçlar kuşağının doğal birinci evi olan Koç burcunun ikinci yöneticisi olduğundan, bu evde güçlüdür. Kişisel gücünü iyi bilen, iradeli bir varlık olarak, duygu ve düşüncelerinin bilincine varmış bir kişisiniz.

Evlilik, yuva ve meslek konularında geçinilmesi zor bir insansınız.

ikinci evde Plüton'un işlevi

Tutkulu bir kişisiniz. Plüton, burçlar kuşağının ikinci evi olan Boğa'nın karşıt burcu ve Akrep'-in yöneticisi olduğundan, maddi tutkularınız başkalarının parası ile ilgilidir.

Bütün dünyanız para ve onu elde etmek için peşpeşe atılımlardan ibarettir.
Plüton sert etkiler almışsa, bencilliğiniz ve açgözlülüğünüz yüzünden akrabalarınızı yitirebilirsiniz. Mahkemelik olur, başka yasal güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Vergi, sigorta ya da miras korunları çıkabilir. Spekülasyonla para kayıplarına uğrayabilirsiniz.
Plüton'un ikinci evde bulunmasının vereceği temel ders, paranın bencil olmayan bir biçimde herkesin yararına kullanılması gereken bir konu olduğudur.

Üçüncü evde Plüton'un işlevi

Dünyada olup bitenlerin gündelik hayatın temel nedenlerini kavrayabilen bir kafaya sahipsiniz. Fikirlerinizi kabul ettiremeyecek-seniz, onları hiç söz konusu etmezsiniz. Herhangi bir konuda gerçek olaylar yanıldığınızı göstermezse, inançlarınızdan vazgeçmezsiniz.

Değişik düşüncelerinizin gelişmesine ve kanıtlanmasına yardımcı olan arkadaş ve ortaklarınız vardır. Becerikli, bilimsel yetenekleri olan birisiniz. Doğaüstü konulara ilgi duyarsınız. Hayati konularla ilgili gizli ve özel bilgilerden sorumlu olabilirsiniz. Konuştuklarınızla düşündükleriniz ciddi sonuçlar verebilir.

Bilinmeyen nedenlerle gizli yolculuklara çıkabilirsiniz. Değişik, tuhaf deneyler geçirebilir, gezide kazaya uğrayabilirsiniz. Plüton sert etkiler aldıysa, entrikalarınız kardeş ve komşularınızla aranızda güçlükler çıkmasına neden olabilir. Bu güçlükler, birlikte çalıştığınız kişiler, sosyal düzeni simgeleyen kuruluşlar ve gizli düşmanlarla olabilir. Büyük ihtimalle uluslararası bir istihbarat örgütünde görevlisiniz.

Dördüncü evde Plüton'un işlevi

Ataerkil bir ailede yetişmiş kazak bir erkek veya evde bütün ipleri elinde bulunduran bir hanımsınız. Yuvanızda başkan olma tutkusu taşıyan, yuvanızdakileri baskı altında tutmak isteyen birisiniz.
Kök satabilme konusunda büyük bir beceriniz var. Doğa ile olan güçlü bağlarınız bir doğa sevgisi olarak görünür. Ekoloji ya da jeoloji çalışmalarıyla yeryüzünün sırlarını öğrenmek isteyebilirsiniz.
Madencilikte başarılı olursunuz. Plüton sert etkiler almışsa, ana-babanızdan biri, erken yaşta ölebilir. Doğaüstü ilgileriniz yaşlandıkça ortaya çıkabilir. Aile üyeleriyle güç yarışına girişebilirsiniz

Beşinci evde Plüton'un işlevi

özel eğitim veren, kendisi de özel yeteneklere sahip biri olmalısınız. Sanat, aşk ve yetenekli çocuklarla ilgili konularda yaratıcı gücünüz var. Uygulamalı sanatlarda, yüksek düzeyde sağlam eserler veren birisiniz. Ruhsal doğuşunuz, sevgi ile ortaya çıkabilir. Hünerli ve iradesi güçlü çocuklarınız olabilir. Plüton sert etkiler aldıysa, cinsel davranışlarınızda düşüklük tehlikesi vardır. Sevgilinize baskı yapmaya ya da çocuklarınıza sert davranmaya yatkın olabilirsiniz. Spekülasyon sonucu ağır kayıplara uğrayabilirsiniz.

Altıncı evde Plüton'un işlevi

Hep yeni yöntemler arayan, gizli kalmış meseleleri gün ışığına çıkarmaya çalışan birisiniz. Eldeki işleri ve çalışma yöntemlerini geliştirme yeteneğiniz var. Gizli bir iş yapan birisiniz. Devletle atom enerjisi projeleri yapan ya da ağır endüstride çalışan kişilerin Plüton'u altıncı evdedir.
Sağlığınızı iyileştirmek için uyumlu düşünme ve beslenme alışkanlıklarınızı düzeltme konularında iradenizi kullanmalısınız. Gaibe ait iyileştirme yeteneğiniz olabilir. Plüton çok sert etkiler almışsa, sağlığı geliştirmek için ciddi işlerle uğraşırsınız, iş arkadaşlarınıza baskıcı ve uyumsuz dav-ranı'larda bulunduğunuzdan, iş güvenliği sağlayabilmek amacıyla, değişik davranışlara yönelebilirsiniz, işinize olan uyumsuzluğunuz, kafanızın dağılmasına neden olur. Dürüst davranmamanız yasal cezalara uğramanıza yol açar. Vicdanlı bir çalışma ile kazanç ve

Yedinci evde Plüton'un işlevi

Evlilik ve ortaklıkla hayatı tamamen değişen, güçlü iradesi olan, baskı yapabilecek doğaüstü eğilimlere sahip bir eş edinmek istersiniz.
Yanlışlıklara içgüdüsel tepkiler gösteren, güçlü bir adalet duygunuz var. Yapıcı bir birliktelik kurabilmek için bilinçli olarak ruhsal yapınızı anlamalısınız.
Başkalarının duygu ve davranışlarının nedenlerini anlamakta yeteneklisiniz. Ruh doktoru, yargıç ya da avukat olabilirsiniz.
Plüton yedinci evde zararlı olduğundan, kendinizden daha zayıf modeli kişilere baskı yapar, daha güçlü kişilerden de baskı görürsünüz. Sorumluluğu, kişisel girişimleri paylaşmayı öğrenmelisiniz.

Sekizinci evde Plüton'un işlevi

Edebiyat, ölümsüzlük fikri sizde oldukça gelişmiştir. Ölümden sonraki hayat sizi çok cezbediyor.
Yeniden dirileceğinize, yahut ölümden sonra tekrar bilinçli bir hayat süreceğinize sağlam bir imanınız var. Bu nedenle yeniden doğuş, karma, Astroloji, yoga, meditasyon ve diğer doğaüstü konularla ilgilenirsiniz.
Enerjinin bu düzeyi ile ilgilenmeniz, maddenin temelini anlatan fiziğe yönelmenize de neden olur.Plüton iyi etkiler almışsa, yüksek ruhsal güçlere dayanarak kötülükleri yenebilirsiniz. Başkalarının bir yana bıraktığı düşünceleri yeniden ele alabilirsiniz, ileriyi görme yeteneği ile birleşen güçlü bir iradeniz var.
Her şeyi ölüm - kalım savaşı ciddi bir iştir. Önemsiz şeylere sabır göstermez, kendinizi yalnız önemli konularla ilgili görürsünüz. Yaşam biçiminize ve ahlâk görüşlerinize ters düşebilen yaşam ve ölüm temalarına yatkınsınız.

Bunalım anlarında çok beceriklisiniz. Bu zamanlarda adeta bir deha patlaması yaşarsınız. Çalışmalarınızı gizli tutar, son anda sahneye çıkarsınız. Plüton sert etkiler aldıysa ortaklarınızın parası, vergileri ve mirasları yüzünden ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kazanç sağlamak amacı ile doğaüstü güçleri bencilce kullanarak günah işleyebilirsiniz.


Dokuzuncu evde Plüton'un işlevi

Ya büyük bir reformist, yahut idealist bir ıslahatçısınız. Kanun, eğitim, ahlâk ve felsefe sistemlerini yenilemeye ilgi duyarsınız. Büyük sosyal düzenlerle ilgili temel sorunlara çözüm bulma yeteneğiniz var. İnsanlığın geleceğine güçlü sezgilerinizle hizmet edeceksiniz. Bu nedenle ruhsal bir önder olabilirsiniz.

Çok ileri götürülürse yüksek eğitim, geziler ve ruhsal bilgileriniz gururlanmanıza neden olabilir.
İradenize ahlâk standartları yol gösterir. İkiyüzlülüğe hiç gelemezsiniz. İçinde bulunduğunuz ortam veya yönetim biçimi değer yargılarınıza uymuyorsa, onu düzeltmek için devrimci olabilirsiniz. Plüton sert etkiler aldıysa, yaşam görüşlerini başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışan dinsel bir fanatik olabilirsiniz. Plüton çok sert etkiler aldıysa, sosyal olmayan felsefelere, Tanrıtanımaz tür inançları değiştirmeye zorlayacak olaylar geçebilir.

Onuncu evde Plüton'un işlevi

Medyum, illizyonist, falcı, kahin ve büyücülüğe yatkınsınız. Geleceği görme, şifa gücü ve doğaüstü bilimlerle ilgilenirsiniz. Yetkili kişilerle iyi geçindiğiniz ve onların davranışlarını anlayabildiğiniz için, politika ve diğer toplumsal işlerde çalışabilirsiniz.
ileri görüşlülüğünüz akıllı bir önder olmanıza yardımcı olur. Dünyayı yenileme tutkunuz hem güçlü düşmanlar, hem de dostlar kazanmanıza neden olur. Yanlış anlaşılan, ters bir kişi olarak görürsünüz. Meslek yaşamınızdaki bunalımlar, profesyonel çalışmalarınızı değiştirmeniz için sizi zorlayabilir. Plüton sert etkiler aldıysa diktatörlük eğilimi ve bencil kişisel tutkularınız öne geçebilir. Böylece başkalarından soyutlanabilirsiniz.


Onbirinci evde Plüton'un işlevi

Her türlü ilişkilerinizde hep yenilik arayan birisiniz. Plüton iyi etkiler almışsa, davranışlarınız iyi olup, bilimsel ve insancıl ilerlemenizde size yardım edecek güçlü dostlarınız olur. Grupta yaratıcı bir etkinlik gösterebilmek için iradenizi kullanmalı ve başkalarının doğrularına saygı göstermeye dikkat etmelisiniz. Davranışlarınız bencilse maddi kayıplar, sevgide düş kırıklığı ile ortak kazanç ve vergiler konusunda sıkıntılar başgösterebilir.

Aile durumunuz, işiniz, sağlımanıza, başarılı ortaklıklar kurmanıza olanak sağlar. Başarılı ve dinamik bir önder olabilirsiniz. Doğaüstü konularla ilgili kuruluşlara katılabilirsiniz.
Doğum haritanız zekânızı vurguluyorsa, sezgi gücünüz bilimsel bir dahi olmanıza neden olabilir.Plüton sert etkiler aldıysa, zevk için ya da arkadaşlarınız için hovardaca harcamalarınız yüzünden kayıplara uğrayabilirsiniz.

Onikinci evde Plüton'un işlevi

insanların sırlarını elde etmek gibi büyük maharetiniz var. Sezgili bakış ve durugörünüşle bilinç altındakiler! bilinç düzeyine çıkararak yenilemek isteyen ruh bilim, mistisizm ve doğaüstü bilimlerle ilgilenen bir kişisiniz. Büyük bir sezgi gücünüz ve geleceği görme yeteneğiniz olabilir.
Bahtsız insanların çevrelerini geliştirme gücünüz var. Bu kişilere sevgi duyarsınız. Meditasyona yeteneklisiniz. Güçlü sezgileriniz doğaüstü bilinmeyenleri anlayabilme yeteneğini verir. Başkalarının davranışlarına, duygu ve düşüncelerine karşı bilinçaltı telepatik bir duyarlılığınız var. Fakat bu yalnızlığa gömülmenize ya da sevmediklerinize karşı gizli eylemlere girişmenize yol açabilir. Sorunlarınıza zihinsel yaklaşımınız başkalarının ahlâk görüşlerine ve düşüncelerine önem vermemenize sebep olur. Dolayısıyla birlikte çalışmanız zorlaşır. Plüton sert etkiler aldıysa; tehlikeli ve gizli düşmanlar, sinirsel sorunlar ve yıkıcı ruhsal güçler tarafından kuşatılmanız mümkündür.


Astroloji Ansiklopedisi