Bir Kondansatörün kapasitesi ; plakasayısı,plaka yüzölçümü, dielektrik sabiti ile doğru, plakalar arasındakiuzaklık ile ters orantılıdır. Kapasite kullanımını hesaplamada ki temel formül:C = 0,0885 K . A .( n-1 ) /d


Burada birimler: C pikofarad , K dielektrik sabiti , A santimetrekare olaraktek plaka yüzeyi , D santimetre olarak plakalar arası mesafe, N plaka sayısıdır. Örnek : bir plaka yüzeyi 10 santimetre kare olan 11 plakadan oluşan plakaaralığı 1 milimetre olan havalı bir Kondansatör yapalım. Kapasitesi nedir? Cpikofarad=0.0885X10X10X10.1=88.5pf


Kondansatörlerdebirim olarak kullanılan Farad çok büyük bir değerdir.pratikte pek kullanılmaz.Faradın milyonda biri olan mikrofarad ve mikrofaradın milyonda biri olanpikofarad en çok kullanılan birimlerdir. Arada nano farad vardır. Bir nanofarad mikrofaradın 1000 katıdır.
Farad1 Mikrofarad 10- 6 farad Nanofarad 10- 9 faradPikofarad 10-12 farad

Bu ölçüye göre 0.047 mf = 47 nf = 47.000 pf olur.
Amatörlerin kullandığı Kondansatörler genelde 1 pf tan 100.000 mf a kadardeğişen değerlerdir.Bunca farklı kapasitede Kondansatör ancak değişikdielektrik maddeler sayesinde olur. Yüksek kapasitedeki Kondansatörlerdekimyasal maddeler, yüksek voltajlı Kondansatörlerde yağ kullanılması gibi.

BirKondansatörü bir direnç ile bir doğru akım kaynağına bağladığımızda, devreninaçılması ile Kondansatör levhaları üzerinde elektrik yükü birikir ve levhalararasında bir potansiyel farkı meydana gelir. Burada, Kondansatörün dolmasıtabir edilen, potansiyel farkının oluşması için bir zaman gerekir. Bir voltage- zaman grafiğinde bu tabii logaritmik bir fonksiyondur. V = E (1- e(-t/rc)Wink Burada: V Kondansatör gerilimi , E kaynak gerilimi , e tabilogaritma 2.718 , R ohm olarak devre rezistansı, C farad olarak kapasite, tşarj süresi saniye olarak Burada teorik olarak Kondansatör sonsuza kadardoldurulabilir. Fakat pratikte RC time konstant dediğimiz bir sürede Kondansatörü dolmuş sayarız. Formülde RC = t ise V (rc) = E 1- e-1 Wink= 0.632 E yani rezistans ve kapasite çarpımı kadar sürede Kondansatör kaynakgeriliminin 0.632 si kadar dolar.

PratikteMegaohm ve mikrofarad seçildiğinde çarpımları saniye olarak t olur.

Örnek: 1000mf bir Kondansatör 1 kiloohm direnç üzerinden 100 volt

uygulanarak dolduruluyor.Burada t = RxC =1000 mf X 0.001

mohm = 1 sn dir. Bir sn sonra63.2 volt Kondansatör gerilimi ortaya

çıkar. Bu Kondansatörü 1megaohm üzerinden doldursaydık,

RxC =1000 sn olurdu ve aynıgerilim değeri 1000 sn yani 16.6

dakika sonra ortaya çıkardı.Kondansatörün boşalması da dolması gibi log e nin bir fonksiyonudur. V = E ( e (-t/rc)Winkdir.
Yaniaynı zaman sabiti süresince Kondansatörün 0.632 si kadar boşalma gerçekleşir. V= 0.368 E
kadar gerilim Kondansatör uçlarında kalır. Pratikte 3 RC zamanında Kondansatörtamamen dolar veya boşalır kabul edilir.
Kondansatörler elektronik devrelere doğru akımı ayırmak, alternatif akım devrelerindekapasitif reaktans sebebi ile akımı sınırlamak için kullanılır. Bir A.C.devresine bir Kondansatör bağlandığı zaman. Kapasitif Reaktans =X c = 12 p fcdir.

Yani frekans arttıkça ve Kondansatörün kapasitesi arttıkça kapasitörünalternatif akıma gösterdiği direnç azalır. Bu nedenle Kondansatörler alternatifakım devrelerinde akım sınırlayıcı olarak kullanılır. Örnek : 200 volt 50 hzlik bir A.C. kaynağına 2 mikrofaradlık bir Kondansatör bağlasak devreden nekadar akım geçer. Xc = 1/ 2x3.14x50x0.000002 = 1592 ohm İ =V/R 200/1592 =125 miliamper

Pratiktebiz amatörler pek çok tip Kondansatör kullanırız. Kondansatörler dielektrikmaddeye göre sınıflandırılırlar.

Belli başlı Kondansatörler şunlardır:

1-) Havalı

2-) Kağıt

3-) Mika

4-)Polistren

5-) Tantal

6-) Yağlı

7-) Mylar

8-) Seramik

9-)Polyester

10-)Elektrolitik

Gibi Kondansatör çeşitleri mevcuttur Kondansatörler dayanabileceği voltajlar vetoleransları belirlenerek piyasaya sürülürler. Rf devrelerinde kullanılanfeed-through kodansatörler, trimmer Kondansatörler ve varicaplar da farklıçeşit Kondansatörlerdendir.

TrimmerKondansatörler havalı veya film dielektrik maddenin kullanıldığı ayarlıKondansatörlerdir. 2 -10 pf den 10 -100 pf kapasitesine kadar imal edilirler.Varicaplar kapasite diyotlarıdır. Aslında bir kristal diyottur ve ters polarizeedilince Kondansatör olarak görev yaparlar. BB139 gibi.

Seramik Kondansatörlerin renk kodları yukarıdaki
şekildeki gibidir. Birinci renk temperature coefficient tir.
Daha sonraki 3 renk halkası değer renkleridir. Son halka ise
toleransı gösterir. Tantal Kondansatörler iki şekilde kodlandırılır. Birincitip tantallarda, birinci ve ikinci renk standart color tablosundan okunur.Ortadaki çarpan yuvarlağıdır. Yani bununla çarpılır. Çarpan değerleri: Siyah 1, Kahve 10, Kırmızı 100, Beyaz 0.1 , Gri 0.01 dir. Son renk voltaj renkleridir.Değerleri: Sarı 6.3 ,Yeşil 16, Mavi20, Gri 25, Beyaz 3, Siyah 10, Pembe 35 volt.

İkinci tip tantallardaişaretli çizgili taraf pozitif bacağı gösterir.
Üst rakam mikrofarad olarak kapasiteyi alt rakam ise voltajı belirtir. Polyester Kondansatörlerde ise durum şöyledir. 5 adetseritten ilk ikisi standart renk kodundan okunur ve pf değerindedir..üçüncüşerit çarpandır, 4. şerit tolerans, 5. şerit voltajdır. Tolerans siyah % 20,beyaz %10 yeşil % 5 dir. Voltaj ise kahve 100 kırmızı 250 sarı 400 voltanlamındadır. Mercimek tabir ettiğimiz yuvarlak Kondansatörlerin pek çok çeşidivardır. Üzerinde yalnız rakam yazanlarda p veya n harfi başta veya ortada isenokta anlamına gelir. p pikofarad n ise nanofarad anlamındadır. P 82 = 0.82pikofarad 5p6 = 5.6 pikofarad n 22 = 0.22 nanofarad = 220 pf demektir. Yine butip yuvarlak Kondansatörlerde

104M 103K 222K 472M 4R7D gibi yazılar görürüz.Burada ilk dört ifadedeki gibi olanlarda ilk iki rakam ilk iki sayıdır, dahasonra gelen 4, 3, 2 gibi sayılar sıfır sayısıdır. Son harf tolerans değeridir.M %20 , K %10 , J % 5 , H % 2.5,G%2,F% 1 tolerans demektir.
10 pf altındaki Kondansatörlerde:

B +- 0.1 pf,C +- 0.25 pf, D +- 0.5 pf ,F +- 0.5 pf toleransı gösterir.

Son olarak belirtilen 4R7D gibi tiplerde ise 4 ve 7 ilk iki rakamı R isenoktayı gösterir ve bu Kondansatör 4.7 pf ve 0.5 pf hassasiyette dir. Yuvarlakmercimek tip Kondansatörlerin bazılarında tepe renk şeridi bulunur, bu temperaturecoefficient color code dir. Yukarıdaki Kondansatörler 10 000 pf % 20 tolerans.2200 pf % 10 tolerans ve 56 pf tir. Elektrolitik Kondansatörler bağlanırken +ve - kutuplara dikkat edilir.Paralel bağlı Kondansatörlere kapasite Kondansatördeğerlerinin toplamı kadardır.Seri bağlı Kondansatörlerde: 1/c1 +1/c2 +'. 1/cn= 1/c olur. Eğer seri bağlanan Kondansatör elektrolitik ise kutupları pillerinseri bağlanması gibi bağlanır. Elektrolitik Kondansatörler paralelbağlandığında düşük voltajlı Kondansatör dayanma gerilimi geçerlidir. Seribağlandığında ise kapasitesi en az olan Kondansatör uçlarında en fazla gerilimolacağı göz önüne alınmalıdır.