Hendek Savaşı

228 - İslam Tarihi - Hendek SavaşıMüslümanlarla Mekkeliler arasın­da yapılan bir savaştır.
  • Bu savaş müslümanlar için bir savunma savaşıdır.
  • Savaşı müslümanlar kazanmıştır.
İslamiyetin Arap kabileleri arasında yayılmasına neden olmuştur.

  • Bu savaş Mekkeliler'in müslü­manlar üzerine yaptığı son seferdir.

Barış (628)
  • Müslümanlar ile Mekkeliler arasında yapılan barış antlaşmasıdır.
  • Hudeybiye barışının imzalan­masıyla Mekkeliler müslümanları resmen tanımış oldu.