Peygamberimiz Hz. Muhammed'e büyü yapıldığı iddiaları gerçek mi? Kur'an-ı Kerim'e göre bu olay mümkün mü?

O'na büyü yapılmadı

Kur'an-ı Kerim'e göre, Hz. Peygamber'e büyü yaparak veya başka bir yoldan zarar verilemez. Yani 'O'na büyü yapıldı' iddiası yalandır.

1 - Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldığı İddiası Gerçek Dışıdır
Öncelikle söyleyelim ki; Hz. Peygamber'e büyü yapılmamış, büyünün tesiri ile hasta olmamıştır ve de bu sözde büyünün bozulması için de, son iki sure gelmemiştir. Çünkü, bir defa büyünün herhangi bir gerçeği yoktur ki Hz. Peygamber'i hasta eylesin...

2- Bu iddiayı ispatlayan Kur'an-ı Kerim'de hiçbir Ayet-i Kerime mevcut değildir: İddia edildiği gibi Hz. Peygamber'e büyü yapılsaydı ve onu bozmak için de iki sure inmiş olsaydı, o surelerde bunu açıklayan bir beyan bulunurdu. Ama söz konusu surelerde böyle bir beyan mevcut değildir. Hz. Peygamber'e büyü yapıldığına dair iddialar İslam'a sokuşturulan yalan ve iftiralardan biridir. Bu yalan iddianın yer aldığı kitaplar itimat edilmeyen zayıf ve hurafelerle karışık kitaplardır, onlara inanılması asla doğru değildir.İKİ SUREDE DE BÜYÜ İLE İLGİLİ İDDİALAR YOK

3- Büyünün gerçekliğine inanmak şirktir: En önemlisi de büyüye sihre inanmak, şirktir. Çünkü büyünün kendisi Allah'a şirk koşmaktır. Yalnız Allah da var olan gücü, sıfatı ve tesiri başka varlıklarda var saymaktır. "Hz. Peygamber'e büyü yapıldı, büyü ile Peygamberimiz hasta oldu" demek büyünün gerçekliğine inanmak olur.

4- Hz. Peygamber, Allah korumasında: Son bir nokta, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e hitaben Cenab- ı Hak şöyle buyurmuştur: "Ey Peygamber Rabbinden sonra indirileni tebliğ eyle, bunu yapmazsan peygamberlik görevini yapmamış olursun, şüphesiz Allah seni insanlardan (onların şerrinden) koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafirleri doğru yola iletmez." (Maide Suresi: 5/76) Bu Ayet-i Kerime'ye göre Hz. Peygamber'e insanların büyü yaparak veya bir başka şey yaparak zarar vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla Hz. Peygamber'e büyü yapıldı iddiası kesinlikle gerçek dışıdır.

5- Felak ve Nas Sureleri'nde büyücülerin iddiaları yoktur: Büyücülerin ve büyücü olmayıp da bu konuyu doğru anlamayanların iddia ettikleri şeyler, Felak ve Nas Sureleri'nde mevcut değildir. Büyücülerin iddiaları şöyledir: Hz. Peygamber'e büyü yaptılar, bunun üzerine Hz. Peygamber hasta oldu ve Cenab-ı Hak büyüyü bozmak üzere Felak ve Nas Sureleri'ni indirdi. Hz. Peygamber bu sureleri okuyunca büyü bozuldu ve kendisi sağlığına kavuştu. Tekrar söyleyelim ki; Felak ve Nas Sureleri'nde Hz. Peygamber'e büyü yapıldığına dair ve bu surelerin de büyüyü bozmak için geldiğine ilişkin hiçbir açık beyan mevcut değildir. Bu yolda ileri sürülen iddialar tamamen uydurma ve yakıştırmalardan ibarettir. Dolayısıyla Felak ve Nas Sureleri'nde büyünün gerçek olduğuna dair de herhangi bir belge de yoktur. Büyünün bir tek gerçeği vardır, o da yalan ve hileden ibaret olmasıdır. Felak Suresi'nde de büyücüden yani büyücülerin yalan ve hilelerinden Allah'a sığınılma emredilmektedir. Felak ve Nas Sureleri'nin anlamlarını okuduğumuz zaman açıkladığımız bu gerçek, çok daha güzel biçimde anlaşılacaktır:

Felak Suresi'nin anlamı
1- De ki; sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı çıkaran Rabbe, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden,
4- Düğümlere üfleyen (büyücü) kadınların şerrinden,
5- Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Nas Suresi'nin anlamı
1- De ki; sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların Melikine,
3- İnsanların Tanrı'sına,
4- Sinsi vesvesecinin şerrinden,
5- O ki insanların göğüslerini (kötü şeyler) fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan" (olsun bütün vesveselilerin şerrinden sığınırım)

Görülüyor ki, her iki surenin anlamından gayet açık olarak anlaşılıyor ki, bu sureler de Hz. Peygamber'e büyü sihir yapıldığına dair bir ifade yoktur. Bu surelerin büyünün bir gerçeği olduğu şeklinde bir beyan da taşımıyor. Dolayısıyla bu sureler büyü bozmak için de gelmemiştir. Çünkü büyünün bozulacak bir gerçeği yoktur, büyünün bir gerçeği vardır o da yalan ve hiledir. Felak Suresi'nin 4. ayetinde, "Düğümlere üfleyen kadınların şerrinden Allah'a sığınırım de" ifadesi yer alıyor. İslam'dan önce Arabistan'da büyücü kadınlar vardı. Bunlar bir takım şeyler okuyarak düğümledikleri iplere ve düğümlerine üfürürler, böylece sihir-büyü yaptıklarını iddia ederek halkı aldatırlardı, yalan söyler ve hile yaparlardı.

Evet, o büyücü kadınlar sadece yalan söyler ve hile yaparlar ve böylece insanları derdine çare buldum, sağlığına kavuşturdum veya büyünü bozarak sana yapılan kötülüğü önledim diye insanları kandırır, aldatır ve onlardan bir takım menfaatler edinirlerdi. Şimdi düşünelim; o cahiliye döneminde cahil kadının bir takım şeyler okuması ve düğümlü iplere üflemesi ile hastalar sağlığına kavuşur mu, dertler belalar ortadan kalkar mı, iyilikler çoğalır mı, kötülükler yok olur mu? Elbette olmaz, çünkü bunların olması ilahi fıtratı tabiat kanunlarına aykırıdır. Dolayısıyla bu büyücü kadınlar yalan söylüyor ve hile yapıyor, böylece haksız kazanç elde ediyor, insanları soyuyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de, Felak Suresi'nde böylesi yalancı ve sahtekarlardan Allah'a sığının diye buyuruluyor. Yani o türlü büyücü yalancılardan uzak durulması gereken zararlı kimselerdir, yalan söyleyerek, hile yaparak zarar verirler, paranızı alırlar veya onlara inanırsanız psikolojiniz bozulur ve rahatsız olursunuz onlardan uzak durun, onlardan ve yalanlarından sakının. Allah'a sığının, derdinizi dilediğinizi Allah'a arz edin, büyücüye sığınmayın Allah'a sığının, Allah'a dua edin denilmek isteniyor. Dolayısıyla bu surelerde büyücülüğü doğrulayan herhangi bir anlam yoktur. Aksine büyücüden de büyüsünden de uzak durun, o boştur, Allah'a sığının şeklinde manalar vardır.