Ağır bir borca girip de alacaklıların karşısında ezilen kimse, bu beyti her gün ve her namazdan sonra 7 defa okursa; Allah, onu sıkıntısından kurtarır.

أَلاَ وَقْدِ يَا رَبَّهُ بِالنُّورِ حَاجَتِىبِنُورِ أَشْمَخٍ جَلْيًا سَرِيعًا قَدِانْقَضَتْ


Elâ vagdi yâ Rabbehû bin-nûri hâcetî.
Binûri eşme
[k]
hın celyan serîan gadingadat. (Celcelûtiye, 19. Beyt)

Anlamı:
Ey bu milletin Rabbi olan Allah'ım. Sen, Nûr ile ihtiyâcımı yerine getir. Öyle bir Nûr ki, tecellîsi serî (süratli) olur ve hemen iş, biter.