İklim Değişiklikleri ve Deccal - Delinetciler Portal

İklim Değişiklikleri ve Deccal

 1. Peygamberimiz (sav)in Allah Hz.Ademi yaratmış olduğu günden bu yana, Deccalin fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır hadisiyle haber verip uyardığı Deccalin çıkış alametleri teker teker gerçekleşiyor

  Yağışların azalması, sıcaklıkların artması ve dünyanın birçok noktasında yaşanan kuraklık gibi birbiri ardına gerçekleşen alametler Deccalin çıktığına işaret ediyor.

  Ahir zaman, son zaman anlamına gelen, gerek Peygamberimiz (sav)in hadis-i şeriflerinde gerekse İslam alimlerinin izahlarında detaylı olarak haber verilen kıyametten hemen önce yaşanacak dönemdir. Yeryüzünün doğal afetler ve bozulmalar, sosyal ve ahlaki çöküntülerle sarsılacağı bu dönemin Müslümanlar için önemli yanı Hz. İsa ve Hz. Mehdi gibi kutlu şahısların zuhur etmesinin yanı sıra Mesih Deccalin de tarih sahnesindeki yerini almasıdır. Müslümanların manevi lideri Hz. Mehdi yeryüzünü kaplayan zulüm ve Allahın varlığını inkar eden ve din ahlakından uzak sistem ile mücadele edip Hz. İsaya ikinci kez gelişinden önce zemin hazırlarken, ahir zamanda kötü ahlakın kaynağı olacak olan Mesih Deccal de yeryüzünde çatışmayı, fitneyi, zulmü, ahlaksızlığı ve her türlü kötülüğü örgütleyip düzenler.


  Bilginin olağanüstü bir hızla yayıldığı, teknolojideki gelişmelerin insanların düşünce ufkunu zorladığı bir dönem olan ahir zaman, hem Allaha iman eden samimi Müslümanlar hem de şeytanın fırkası olan Deccal ve kontrol ettiği taraftarları için gerçekte fikri bir mücadele dönemidir. Bu dönemin sonunda samimi Müslümanları, Allahın tüm Müslümanlar için müjdelediği değişmez bir kanunu olan galibiyet beklemektedir. Yüce Allah Kuranda kafirlere, müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermeyeceğini bildirmiştir. (Nisa Suresi, 141)


  Yaşadığımız dönemin özelliklerine baktığımızda bu dönemin Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)in hadislerinde tarif ettiği ahir zaman olduğunu görürüz. Ahir zamanın en önemli özelliği tüm alametlerin art arda bir silsile halinde meydana gelmesidir. Bu da, alametleri geçen yüzyıllarda yaşanan örneklerinden ayırır. Örneğin tarihin her döneminde depremler olmuştur ancak hadislerde ahir zamanda depremlerin fark edilir şekilde artacağı haber verilmektedir. İstatistiklere baktığımızda yaşadığımız dönemde depremlerin sıklığında ve meydana getirdiği tahribatta gözle görülür bir artış vardır. Bu, diğer alametler için de geçerlidir.


  Yeryüzünde yaşanacak olan kuraklık, Deccal'in çıkışından önce gerçekleşecek olaylardan biridir. Nitekim günümüzde küresel ısınma tehdidinin neden olduğu kuraklık, dünyanın pek çok ülkesini etkilemektedir.

  Kuraklık ve Deccal'in Çıkışı

  Deccal yeryüzündeki faaliyetlerini sessiz ve derinden başlatıp, sürdürmektedir. Savaşlar, dinmeyen gözyaşı ve kan, Allahın açıkça inkar edilmesi ve evrenin sözde tesadüfler sonucu meydana geldiğini iddia eden Evrim Teorisinin propaganda ile ayakta tutulması, ahlaki çöküntü, cinsel sapkınlıklar, uyuşturucu kullanımı, dolandırıcılık, suç ve cinayetlerin artması Deccalin sessizce yürüttüğü faaliyetin göstergeleridir. Ne var ki ahir zaman şahıslarının, faaliyetlerini gizlice sürdürdükleri dönemin sonrasında açıkça ortaya çıktıkları bir zaman dilimi de mevcuttur. Aynı durum Hz. İsa (as)ın ve Hz. Mehdi'nin faaliyetlerine başlamalarıyla açıkça zuhur etmeleri arasındaki süreç için de geçerlidir.

  Değerli Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Deccalin çıkışından önce gerçekleşecek doğa olaylarını bir hadiste detaylı olarak şöyle vurgulamıştır:
  "Deccal'ın çıkmasından önce gökyüzü üç sene yağmurunu tutar. Birinci senede normal yağmurun üçte birini tutup üçte ikisini yağdırır. Yeryüzü bitkisinin üçte birini bitirmez. İkinci yılda gökyüzü normal yağmurunun üçte ikisini yağdırmaz. Yeryüzü de bitkisinin üçte ikisini bitirmez. Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser, yeryüzü de bitkisinden hiçbirini bitirmez."

  Hadiste haber verildiği gibi yeryüzünde yaşanacak olan kuraklık, Deccal'in çıkışından önce gerçekleşecek olaylardan biridir. Nitekim günümüzde küresel ısınma tehdidinin neden olduğu kuraklık, dünyanın pek çok ülkesini etkilemektedir. Birleşmiş Milletler'in 2001 yılında yayınladığı bir raporla ilgili aşağıdaki haber, durumun ciddiyetini açıklamaktadır:
  'Açlık yüzyılı' kapımızda
  Küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleri, 21. yüzyılı 'açlık yüzyılı' yapacak. İnsanoğlunu belki en çok tehdit eden ancak hala bu tehlikenin farkına yeteri kadar varılmayan küresel ısınmanın tehlikeli boyutları 21. yüzyılda tırmanacak. Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı son raporda bilim adamları, küresel ısınmanın 21. yüzyılı aynı zamanda 'açlık yüzyılı' da yapacağını gözler önüne serdi. Raporda yer alan bilgilere göre, küresel ısınma Asya'da tarım ürünlerinin üretiminde düşüşe neden olacak...
  Raporda, küresel ısınma sonucunda yağışların azaldığı, çöllerin genişlediği, bazı bölgelerde yağışların sellere yol açtığı ve tarım ürünlerinin azaldığı belirtilerek, küçük ada ve ülkelerin küresel ısınmadan ciddi anlamda payını alacağı konusunda uyarıda bulundu.2
  Kuraklık konusunda son yıllarda gazetelerde yer alan haberlerden bazıları ise şöyledir:
  Her yıl 100 milyon hektar verimli alan yok oluyor
  Çölleşmenin, 110 ülkede bir milyardan fazla kişiyi tehdit ettiği vurgulanırken, daha fazla gecikmeden, etkili bir mücadele programı uygulanması isteniyor. (02.09.2003 ntvmsnbc)

  Deccal'in Yeryüzünü Saran Fitnesi

  Hadislerde Deccalin fitnesi sonucunda yeryüzünün büyük bir savaş alanına döneceği, kan dökmenin, ölümlerin alabildiğine artacağı bildirilmekte; Deccalin hedef almayacağı hiçbir yer kalmayacağı haber verilmektedir:
  ... (O sırada) fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda... melun
  (lanetlenmiş) Deccal... çıkar... 3

  Amerika'nın batısı, kuraklık tehlikesi altında

  Küresel ısınma yüzünden Amerika kıtasının batı kesiminin, ciddi bir kuraklık tehdidi altında bulunduğu bildirildi. (22.11.2002, ntvmsnbc)
  Alplerde çiçekler açıyor, ayılar kış uykusuna yatamıyor
  En sıcak kış nedeniyle Alplerin 1100 metre yüksekliğinde yılan çiçeklerine ve bazı vadilerde baharda açan bazı çiçeklere rastlandı. Sibiryadan Estonyaya kadar, kış uykusuna yatması gereken ayılarsa sığınacakları yerler fazlasıyla ılık ve nemli olduğu için kış uykusuna çekilecek yer bulmada zorluk çekiyor. Kimi ayılar ise ise sıcak hava nedeniyle baharın geldiğini sanarak kış uykularından uyanmaya başladı.
  '2025'e kadar su sıkıntısı baş gösterebilir'
  Dünyada 2025 yılına kadar insanlığın su sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu. (17.10.2002, ntvmsnbc)
  Dünyada kuraklık alarmı
  2025'e kadar susuzluğun, dünyada her 3 insandan birini tehdit edeceği belirtildi.
  (15.08.2001, ntvmsnbc)

  Deccal ve Taraftarlarının Sonu Allahın İzniyle Hüsran Olacaktır
  Deccal'in çıkışının habercisi olan tüm bu gelişmeler, Müslümanlar için 14 yüzyıllık bir müjdenin de habercisidir. Bu müjde, Hz. İsa (as)ın Deccalin fitnesine son vermesi ve İslam ahlakının Hz. Mehdi vesilesiyle yeryüzündeki hakimiyetinin başlayacağı Altınçağın yaklaşmasıdır. Allahın izniyle içinde bulunduğumuz yüzyılda felaketler, kuraklık, kıtlık, zulüm ve ahlaki çöküntü yerini bolluk, zenginlik, adalet ve güzel ahlakın hakimiyetine bırakacaktır. Bu, Allah'ın asla değişmeyen sünnetinin de gereğidir. Yüce Allah Kuran'da iman eden kullarına bu müjdeyi şöyle haber vermiştir:
  Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

  Güncelleme : 2007-04-08
  Okunma: 1811 - Yorum: 0 - Amp