Bazal koşullarda ölçülen metabolizma hızına bazal metabolizma hızı denir.

Bazal metabolizma kişinin uyanıkken, mutlak istirahat halinde ölçülen metabolizma hızı demektir. Bezinlerin spesifik dinamik etkisi denen bir etkisi nedeniyle bazal metabolizma mutlaka yemekten oniki saat sonra ölçülmelidir.

Bazal metabolizmanın uykudan sonra ölçülmesi, gerekir. Uyku sırasında sempatik aktivite azalır ve diğer metabolik uyarıcı etkiler en aza iner. Ölçümden önce kişi en az otuz dakika yatar durumda istirahat etmeli, ölçüm öncesi şiddetli egzersiz yapmamalıdır. Hastanın heyecanlanmasına neden olabilecek bütün dış etkenler en aza indirilmelidir.

Odanın ısısının yüksek olmaması gerekir. Çok sıcakta terleme, rahatsızlık ve diğer faktörler metabolizma hızını arttırırken, düşük ısı değerlerinde sempatik sinir sistemi aktivitesi nedeniyle bazal metabolizma yine yükselir.