Klorofil içermeyen, bu nedenle yaşamları için gerekli olan besini hazır olarak sağlayan heterotrof canlılardır. Mantarlar, yüksek yapılı bitkiler gibi kök, gövde ve yaprak gibi organlara sahip değillerdir. Fakat hücrelerinin et*rafında belirli bir hücre çeperinin olması, sporla çoğalmaları ve genellikle hareketsiz olmaları nedeniyle bitkilere benzerler. Bir hücrede birden çok sa*yıda çekirdek vardır. Bir kısmı insan ve hayvanlarda hastalık yapar. Mantar*lar saprofit beslenirler. İlaç ve besin endüstrisinde kullanılabilen canlılardır. Mantarların tallusları çoğunlukla silindir biçiminde, bölmeli (septum) yada bölmesiz hif (hyphae) adı verilen ipliklerden oluşmuştur.


İsim:  FungiGills.jpg
Görüntüleme: 29027
Büyüklük:  81,0 KB (Kilobyte)


Hifler yaklaşık 2-10 um genişliğine sahip ve dallanmış iplikçikler şek*lindeki oluşumlardır. Uygun ortamlarda çoğalan mantarların oluşturdukları gözle görülen örgü dokuya misel (mycelium) denir. Mycelium'lar hiflerin uçlarından uzamaları, dallanmaları ve birleşmelerinden oluşmuş ağ şeklin*deki oluşumlardır.