Sayışmaca Örnekleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Sayışmaca Örnekleri

 1. SAYIŞMACALAR

  İğne battı
  Canımı yaktı
  Tombul kız
  Arabaya koş
  Arabanın tekeri
  İstanbul`un şekeri
  Hop hop
  Altın top
  Bundan başka oyun yok.
  *
  Çan çan çikolata
  Hani bana limonata
  Limonata bitti
  Hanım kız gitti
  - Nereye gitti?
  - İstanbul`a gitti.
  - İstanbul`da ne yapacak?
  - Terlik pabuç alacak.
  - Terlik pabucu ne yapacak?
  - Düğünlerde şıngır mıngır oynayacak.
  *
  Allah adıyla başlayalım
  Şeytanı taşlayalım
  Biricik
  İkicik
  Üçücük
  Dördücük
  Beşicik
  Altıcık
  Yedicik
  Sekizcik
  Dokuzcuk
  Oncuk
  Ciciliği boncuk.
  *
  Çık çıkalım çardağa
  Yem verelim ördeğe
  Ördek yemin yemeden
  Ciyak miyak demeden
  Akkıdı mıkkıdı
  Çıktım çıkardım.
  *
  Haramiler haramiler
  Harami değil kara kediler
  Haramiyi çöle saldım
  Mağaradan bir küp aldım
  Küpüm küpüm küpüş gibi
  Ben size ebe oldum gibi.
  *
  Gökkuşağım var her renkte
  Ne yerdedir ne gökte
  Benim bir evim var
  Pembe
  Elim sende
  Sensin ebe.

  Evde işim var
  Kim bitirecek
  Evde aşım var
  Kim pişirecek
  Büyük gelin sen dur
  Küçük gelin sen çık.
  *
  Ay gördüm Allah
  Âmentü Billah
  Ne kadar günahım varsa
  Affet Allah
  Gördüğüm aylar
  Nur gibi parlar
  *
  Hendek mendek
  Saksağan leylek
  Çikolata sümbül melek
  Eline verdim bir bebek
  Bebek seni sevmiyor
  Sokaklarda ağlıyor
  Sıktık mıktık
  Haydi sana dedim:
  Sen çık, sen çık.
  *
  Ermini mermini,
  Çok yeme peyniri.
  Peynir seni güldürür.
  Şeytanın adamları,
  İstanbul`un kadınları
  Ik mık
  Sen oradan çık!
  *
  Dama çıktım,
  Çalı kestim.
  Bir alacak yılan gördüm.
  Yılan bizim nemiz olur?
  Sokaklar da temiz olur.
  *
  Al çık,
  Bal çık,
  Sana dedim:
  Sen çık!
  *
  Elim elim epelek,
  Elden çıktı kelebek.
  Sarı kızın sarısı,
  Sarı koyunun derisi.
  Vardım gittim kulağına,
  Kulağında bir ayı var.
  Ayı beni korkuttu,
  Sağ kulağından sarkıttı.
  Alla gittim gerisini,
  Pulla gittim gerisini,
  Çek şunun birisini!
  *
  Oooo!
  Ayşe hanımın keçileri
  Kişne kişne kişniyor,
  Arpa saman istiyor.
  Arpa saman yok,
  Kilimcide çok.
  Kilimci kilim dokur,
  İçinde bülbül şakır.
  O bülbül benim olsa,
  İki kardeşim olsa.
  Bir ay, biri yıldız,
  Biri oğlan, biri kız.
  *
  Bir, iki, üç, dört, beş
  Altı, yedi, sekiz, dokuz, on
  Kırmızı balon
  Git komşunun dalına kon
  Sarı limon.
  *
  Ebe ebe nerede?
  Su doldurur derede.
  Dere boyu çalılık.
  Şu ebe ne alık!
  Ebe suya dalamaz,
  Arasa da bulamaz!
  Ene mene dostum,
  Ben sana küstüm.
  Armudu kestim,
  Tavana astım.
  Tap dedi düştü,
  Kargalar uçtu.
  Annem yoğurt getirdi,
  Kedi burnunu batırdı.
  O kediyi ne yapmalı?
  Minareden atmalı!
  Minarede gümüş var.
  Eniştemin cebinde,
  Türlü türlü yemiş var.
  Hop çikolata piyasa,
  Hop çikolata piyasa…
  *
  Mustafa mıstık
  Arabaya kıstık
  Üç mum yaktık
  Seyrine battık.
  *
  Yağ yağ yağmur
  Teknede hamur
  Tarlada çamur
  Ver Allah`ım ver
  Sicim gibi yağmur.
  *
  Yağmur yağıyor
  Seller akıyor
  Arap kızı
  Camdan bakıyor.
  *
  Leylek leylek lekirdek
  Hani bana çekirdek
  Çekirdeğin içi yok
  Sarı kızın saçı yok.
  *
  Karga karga gak dedi
  Çık şu dala bak dedi
  Karga seni tutarım
  Kanadını yolarım.
  *
  Çıt pıt
  Mavi boncuk
  Yeşil gözlü
  Sen çık!
  *
  Oooo,
  İğne iplik
  Derme diplik
  Çelik çubuk
  Sen çık!
  *
  İncilerim döküldü,
  Toplayamadım
  Annem geldi,
  Saklayamadım
  Ikıcık mıkıcık
  Nereden geldin
  Oradan çık!
  *
  Çıt pıt
  Nereden geldin
  Oradan çık!
  *
  Sokaklarda ağlıyor
  Şıktık mıktık
  Sana dedim
  Sen çık!
  *
  Ebe, ebe!
  Gel bize.
  Uzaktan
  Vur elimize
  Vurmazsan elimize
  Ebesin ebe!
  Bir iki üç dört
  Beş altı yedi
  Bunu sana kim dedi
  Diyen dedi
  On yedi
  On yedi,
  Yağlı böreği kim yedi…
  *
  Arkama gelen ebe
  Sobe sobe sobe.
  *
  Karga karga gak dedi
  Çık şu dala bak dedi
  Hacı nine kına döver
  Ben bilirim kimi sever
  Altınpaşayı sever
  Gümüş yüzük parmakta
  Getir kızı göreyim
  Atlara bindireyim
  Saraydan geçireyim
  Has ekmek pus ekmek
  Bir kavun bir kelek.
  *
  Mor menekşe,
  Mendilin düşe.
  Bizden size kim düşe?
  (Filiz) düşe.
  Ambara vurdum bir tekme,
  Ambarın kapısı açıldı,
  Alaca boncuk saçıldı.
  Limonu böyle keserler.
  Sofraya da böyle serperler.
  Nuru nuri nuru kavun,
  Yoldan geçen yolcu kadın.
  Al yanak, bal yanak,
  Kırmızı balık tıss…
  *
  Ay dede ay dede
  Evin nerede?
  İncesu da
  İncesu`yun neresinde?
  Kavakların arasında.
  Yağ getir bal getir
  Sen yemezsen bana getir.
  Ben yiyeyim sen bak,
  Benim adım Tombak.
  *
  Çıt çıt
  Nereden geldin
  Oradan çık
  Saçları kıvırcık
  Mavi boncuk
  Sen bu oyundan çık
  *
  Fındık fıstık
  Kadife yastık
  Vallahi yenge
  Ben yapmadım
  Horoz yaptı
  Alçık balçık
  Saydım sen çık
  *
  Kara tavuk
  Karnı yarık
  Suya düşmüş
  Su bulanık
  Ekmek ettim
  Ardı yanık
  Gelsin gitsin
  Kara enik
  Küllük
  Küpecik
  Sen dur
  Sen çık.
  *
  Ava lama tavalama,
  Tantan tavalama,
  Ev kuşu,
  Dev kuşu.
  Arslan gelir
  Yarıl gürül
  Çık da kurtul
  *
  Allı kiraz
  Ballı kiraz
  Bana gel biraz
  Kiraz vakti geldi
  Eşim seni seçti
  *
  Oyunun başı
  Şu çeşmeden su taşı
  Çeşmenin suyu acı
  Kovanın dibi delik
  Bana geldi ebelik.
  *
  Eveleme develeme
  Deve kuşu kovalama
  Çengi çember, miski amber
  Sazı tuzu berber kzı
  Ne gün geldin, yazın geldim
  Yazılalım, bir tahtaya dizilelim
  Encik mencik gök boncuk.
  *
  Elmalar yedibuçuk
  Yesinler çoluk çocuk
  Karpuz kestim kan çıktı
  (Zeynep) oyundan çıktı.
  *
  Bir iki
  Takır bakır on iki
  Tahtalarda tahta
  Biz gideriz bir hafta
  İneğimiz doğurmuş
  Haydi çıksın Kel Fatma
  Fındıklı fıstık
  Kadifeli yastık
  Vallahi yenge
  Billâhî yenge
  Ben yapmadım
  Horoz yaptı
  Horozun selamını ver, çık.
  *
  O mo kara do
  Sine mine bir mando
  Lepe tika, lepe tika
  Vavi vo.
  *
  Bacadan baktım bitten göz,
  Biri sarı biri boz;
  Bindim bozun boynuna
  İndim halep yoluna;
  Halep yolu cin Pazar,
  İçinde ayı gezer;
  Ayı beni korkuttu,
  Kulağını sarkıttı;
  Al bunu, apart bunu
  Çek bunu, çıkart bunu.
  *
  Hık mık
  Nerden geldin
  Ordan çık
  May-mun-cuk
  Esmer çocuk
  Sen bu oyundan
  Kur-tul çık.
  *
  Cücük cücük cümene
  Cücük gitti imene
  Cümen başı çekilmiş
  Altın küpe takılmış
  Hop hop hop
  Gel sıyrıl kop.
  *
  Üşüdüm, üşüdüm,
  A benim canım üşüdüm.
  - Kürkün giy, kürkün giy,
  A benim canım kürkün giy.
  - Kürküm yok, kürküm yok,
  A benim canım, kürküm yok
  - Alsan a! Alsan a!
  A benim canım, alsan a!
  - Param yok, param yok,
  A benim canım param yok.
  - Çalsan a, çalsan a!
  A benim canım çalsan a!
  - Nereden, nereden?
  A benim canım, nereden?
  - Saraydan, saraydan,
  A benim canım, saraydan.
  - Sarayda ekerler biçerler
  En güzel kızı seçerler.
  *

  TEKERLEMELER

  - Neredeydin?
  - Çarşıda.
  - Ne yedin?
  - Lapacık.
  - Ne kırdın?
  - Çanakçık.
  - Kim dövdü?
  - Babacık.
  - Kim sevdi?
  - Anacık.
  *
  Mini mini birler,
  Çalışkan ikiler,
  Tembel üçler,
  Mutlu dörtler,
  Kapı dışarı beşler,
  Altılar, altınımı aldılar,
  Yediler, yemediğimi yediler,
  Sekizler, seksenimi sildiler,
  Dokuzlar, doktor olup gittiler,
  Onlar, bizi okutanlar…
  *
  - Kapıdan tavşan geçti mi?
  - Geçti
  - Tuttun mu?
  - Tuttum
  - Kestin mi?
  - Kestim
  - Tuzladım mı?
  - Tuzladım
  - Pişirdin mi?
  - Pişirdim
  - Bana ayırdın mı?
  - Ayırdım
  - Hangi dolaba koydun?
  - Çık çık dolaba koydum
  - Haydi al getir
  - Getiremem
  - Neden getiremezsin?
  - Kara kediler yemiş.
  - Vay vay, miyav
  *
  Vili vili, vak vak,
  Ana bana iyi bak.
  Kesmesin bıçak,
  Vurmasın tüfek.
  - Geldi mi Hacı?
  - Geldi.
  - Ne getirdi?
  - Lale kutu.
  - Hani kutu?
  - Sattım.
  - Hani para?
  - İpek aldım.
  - Hani ipek?
  - Gömlek diktim.
  - Hani gömlek?
  - Kızın üstünde.
  - Hani kız?
  - Hamamda.
  Hamamın kapısı kilitli,
  Ömer`in başı bitli…
  *
  Üşüdüm üşüdüm,
  Daldan elma düşürdüm.
  Elmamı yediler,
  Bana cüce dediler.
  Cücelikten çıktım,
  Ablama gittim.
  Ablam pilav pişirmiş,
  İçine sıçan düşürmüş.
  Ben bu pilavı yemem
  Vallahi de yemem,
  Billahi de yemem!
  Bir daha da gelmem…
  *
  Hacı baba dum dum.
  Sakalına kondum.
  Yüz para buldum,
  Beş kere döndüm.
  *
  Pazara gittim,
  Pazar yok,
  Eve geldim,
  Annem yok.
  Çocuk ağlar,
  Beşik yok.
  Çorba pişmiş,
  Kaşık yok.
  Konuk geldi,
  Döşek yok…
  *
  Deli deli tepeli
  Kulakları küpeli
  *
  Bir karış, iki karış, üç karış
  Gel sen benimle barış.
  *
  Elma armut
  Kel Mahmut.
  *
  Aldım verdim
  Ben seni yendim.
  *
  Melek
  Düm-be-lek
  Alaaddin Amca
  Sihirli lamba
  Sinbat
  Yere yat
  Yerden kalk
  On göbek at
  1, 2, 3, 4, 5
  6, 7, 8, 9, 10
  Kırmızı don
  Booom.
  *
  Bisiklete bindim
  Karıncayı ezdim
  Affedesin karınca
  Seni maymuna ben-zet-tim.
  *
  Lamba düştü is
  Tava düştü tan
  Annen dedi bul
  İs-tan-bul.
  *
  Alla beni pulla beni
  İskelede sakla beni
  Ben bir kınalı kekliğim
  Şeker ile besle beni.
  *
  Otuz otuz altmış
  Bir gemi batmış
  İçinde Halil
  Üç göbek atmış.
  *
  Altı kere altı otuz altı
  Dedemin sakalı yolda kaldı
  Sakalını aldı dereye attı
  Dedem sakalsız kaldı.


 2. 2011-09-17 #2
  sayışmaca örneklerinizi çok beğendim. Elinize, kaleminize sağlık. Ben yurtdışında yaşayan bir öğretim üyesiyim. Siz'in bu sayışmacalarınızdan birkaçı ile kısmen aynı olan sayışmaca örnekleri var elimde. Yazmakta olduğum bilimsel bir makalede Siz'in bu örneklerinize atıfta bulunmak isterim. Fakat makalemde Siz'in örneklerinize ve Siz'e atıfta bulunabilmem için aşağıdaki sayışmaca örneklerinin hangi ilden/ilçeden, (mümkünse kimden) derlendiğini, derleyen siz değildeniz derleyenin adını bilmem gerekir. Fakat isim ve adres de

 3. 2011-09-17 #3
  Kusura bakmayın! yanlış tuşa basınca sayışmacaların hepsini benim mesajın alina ekledi motor. Ben sadece aşağidaki üç sayışmacanın derlendiği yeri ve derleyenini sormak istemiştim.

  Hendek mendek
  Saksağan leylek
  Çikolata sümbül melek
  Eline verdim bir bebek
  Bebek seni sevmiyor
  Sokaklarda ağlıyor
  Sıktık mıktık
  Haydi sana dedim:
  Sen çık, sen çık.
  * * *
  Al çık,
  Bal çık,
  Sana dedim:
  Sen çık!
  * * *
  Fındık fıstık
  Kadife yastık
  Vallahi yenge
  Ben yapmadım
  Horoz yaptı
  Alçık balçık
  Saydım sen çık
  * * *

 4. 2013-02-19 #4
  Cok guzel deildi ama saolun odemi yap

 5. 2015-01-14 #5
  İğne battı
  Canımı yaktı
  Tombul kız
  Arabaya koş
  Arabanın tekeri
  İstanbul`un şekeri
  Hop hop
  Altın top
  Bundan başka oyun yok.

 6. 2015-01-28 #6
  ilkokul çağı çocuklarının tekerlemelerinden biri. sayılarla sıfatları random eşleştirebilen tek tekerleme olması dışında pek bir özelliği yoktur. şu şekilde devam eder:

  mini mini birler
  çalışkan ikiler
  tembel üçler
  koca kafalı dörtler
  .......
  altılar altınımı aldılar
  yediler yemeğimi yediler
  sekizler seke seke gittiler

  beşler hakkında ne söylendiğini kimse bilmemektedir. bu satırı hatırlayan herkesin sapık ruhlu intikam güdülü bir beşinci sınıf öğrencisinin seri cinayetleri sonucu öldürüldüğü düşünülmektedir.

  Okunma: 35596 - Yorum: 5 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -