Noktalama İşareti Nedir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Noktalama İşareti Nedir?

 1. Yazıda karışıklıkların önüne geçmek, yanlış okumayı önlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, cümlenin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir.


  Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.
 2. 2010-09-24 #2
  İnsanlar duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek, aktarabilmek ve okuduğunu karşısındakine anlatabilmek için işaret sistemlerinden oluşan harfleri ve bu harfleri düzenleyen kurallar bütününü bilmek zorundadırlar. Noktalama işaretleri, duygu ve düşüncelerimizi daha açık bir şekilde dile getirmeye, cümlenin yapısını ve duraklama notalarını belirlemeye, okuma ve anlamayı kolaylaştırmaya, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmeye yardımcı olur.

  Noktalama işaretlerinin tarihi, Bizans dilbilgini Aristophanes ile başlar. Bununla birlikte düzenli olarak kullanımı, XVI. yüzyılda matbaanın icadı ile gerçekleşmiştir. XIX. yüzyılda ise, genelleşerek kesin kurallara bağlanmıştır.

  Bizim edebiyatımızda, noktalama işaretleri, ancak Avrupa'yı tanıdıktan sonra, XIX. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. İlk olarak Şinasi, Şair Evlenmesi (1859) adlı tiyatro oyununun başında iki işaretten söz etmektedir: "Mu'tarıza ( ) içinde bulunan kelâm hâli târif içindir. Şöyle bir hatt-ı ufkî - söz başına delâlet eder. Nokta, sözün nihayetine alâmet olur".

  Şemsettin Sami de, Kamus-ı Türkî adlı sözlüğünde iki noktaya (:), noktateyn; virgüle (,), fasıla demektedir.

  Önceleri düzyazı metinlerinde kullanılan noktalama işaretlerinin, şiirde kullanılmadığını görüyoruz. Başlangıçta, hem şiir hem düzyazı yazan edebiyatçılarımız, noktalama işaretlerini, düzyazı metinlerinde kullanmışlar, bununla beraber şiir halinde yazdıkları metinlerde noktalama işaretlerini kullanmamışlardır. Sonraları şiirlerde de başarı ile noktalama işaretlerinin kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Recaizâde Mahmut Ekrem, hem Araba Sevdası adlı romanında, hem de Zemzeme, Pejmürde gibi şiir kitaplarında bu işaretlere dikkat etmiş ve yerli yerinde kullanmıştır. Servet-i Fünûn döneminde, Tevfik Fikret'in şiirlerinde, noktalama işaretlerinin dikkatle kullanıldığını görmekteyiz.

  Cumhuriyet döneminde, noktalama işaretleri daha çok önemsenmiş sayıları ve türleri arttırılmıştır.


 3. 2010-09-29 #3
  Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir.


  · Nokta ( . )
  · Virgül ( , )
  · Noktalı virgül ( ; )
  · İki nokta ( : )
  · Üç nokta ( … )
  · Soru işareti ( ? )
  · Ünlem işareti ( ! )
  · Kısa çizgi ( - )
  · Uzun çizgi ( - )
  · Eğik çizgi ( / )
  · Tırnak işareti ( "…" )
  · Tek tırnak işareti ( '…' )
  · Denden işareti ( " )
  · Yay ayraç ( ( ) )
  · Köşeli ayraç ( [ ] )
  · Kesme işareti ( ' )


 4. 2012-11-02 #4
  noktalama işratleri cümlenn sonun da kullanılır.alfalbamiz de bir çok noktalama işaretlerimiz vardır ama sadece olan nokta dır.örneğin
  şeyma ali çok iyi arkadaştır.

  cümlesinde olduğu gibi ama eğer sorarsanız başka noktalama işareterine de öğrenkler ver buyrun size örnek
  eyvah!
  bu şekil de yaprız

 5. 2013-03-09 #5
  BENCE NOKTA cümlenin sonun da kulanılır örnek :ali topu at. ali topu bana ver.

 6. 2013-03-28 #6
  örnek: Ayşe ile Ahmet top oynadı. vb.

  Okunma: 15573 - Yorum: 5 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -