İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Karabey, erken yaşta cinsel ilişkinin giderek arttığını söyledi:
"Türkiye'de cinsel ilişki yaşı batı ülkelerinden daha yüksek, bu da gençlerin cinsel sağlığı açısından olumlu bir durum. Ama veriler, dünyaya paralel olarak Türkiye'de de cinsel ilişkiye başlama yaşının giderek düştüğünü, evlilik yaşının ise yükseldiğini gösteriyor."
CİNSEL İLİŞKİ HANGİ YAŞTA BAŞLAMALI?
Cinsel ilişkiye başlama yaşının ülkelere göre 12'den 19'a kadar değişebildiğini belirten Prof. Karabey, sosyal yapıya göre farklılık göstermekle birlikte ilk cinsel ilişki yaşının kadınlarda 19.5, erkeklerde ise 19 olduğunu söyledi. Eğitim, sosyo ekonomik düzey ve kültürel yapının etkili olduğunun altını çizen Karabey, 'Cinsel ilişki hangi yaşta başlamalı' sorusuna; "Cinsel yaşam ve cinsel ilişki sonuçlarını kaldırabilir hale geldiği yaş hangisi ise bir insan için en uygun cinsel ilişki yaşı odur. Yani yeterli cinsel eğitim almış, bilinçlenmiş, bedensel gelişimini büyük oranda tamamlamış ve güvenli cinsellik bilince ulaşmış, yani hem kendisini hem de partnerini koruyabiliyorsa, o zaman cinsellik için uygun yaştadır" diye cevap verdi.CİNSEL DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI
Prof. Karabey'e göre her cinsel davranışın ve her cinsel kararın belli bir sonucu ve bedeli var. Öyle ki her 20 gençten birinde cinsel yolla bulaşan enfeksiyon görülüyor. Her gün 15-24 yaş grubunda 7 bin HIV vakasına rastlanıyor. Prof. Karabey, "Zaten risk de gençlerin o sonuca hazır olmadan cinselliğe apar topar başlamaları sonucu ortaya çıkıyor. Örneğin genç kızların bedenleri dış etkenlere ve mikroplara karşı henüz hazırlıklı değilken, yani vücut kendini savunamaz durumdayken cinselliğin yaşanması olumsuz sonuçlar doğuruyor. Cinsel organlar ve cinsel organların iç yüzeyini örten mukoza tam olgunlaşmadığı için mikroplara karşı daha savunmasızlar. Dolayısıyla AIDS başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riski artıyor" şeklinde konuşuyor.ERKEN GEBELİKLERDE ÖLÜM ORANI YÜKSEK
Erken yaşta cinsel ilişki ve gebeliklerden dolayı dünyada çok sayıda genç insan yaşamsal tehlikeye giriyor. Araştırmalara göre, her yıl 15-19 yaş grubunda 15 milyon genç kadın doğum yapıyor ve bu yaştaki gebeliklerde annenin ölüm olasılığı, daha geç yaştaki gebeliklere göre ortalama üç kat daha fazla. Prof. Karabey, bunda en çok olumsuz ortamlarda yapılan düşüklerin neden olduğunu söylüyor.


MUTSUZ İNSANLAR YARATIYOR
Erken gebeliklerin hem kadının hem erkeğin sosyal yaşamını alt üst ettiğini söyleyen Karabey, "Aile kabul edip evlilik kararı verilse bile o zaman da eğitim hayatları sona eriyor. Gençler, ekonomik olarak bütün hayatlarını etkileyen bir karar almış oluyor, duygusal ve fiziksel olarak hazır olmadığı bir dönemde anne- baba olmak zorunda kalıyorlar. Bu da bir insanın bütün hayatını şekillendiren bir olaydır ve sonuçta eğitimden, üretimden uzak mutsuz insanlar ortaya çıkıyor" diye konuşuyor.


YASAKLAMA İŞE YARAMAZ
Cinsel bilincin gelişmesi için ailenin çocukla sürekli iletişim ve bilgilendirme süreci içinde olması gerektiğini söyleyen Uzman Sosyolog Nurcan Müftüoğlu'na göre de cinsellikte yasaklama işe yaramayan bir yaklaşım:"Çünkü insanoğlu yasağı delmenin bir yolunu mutlaka bulur. Bir takım sınırlamalar olabilir, örneğin cinsel davranışlarla ilgili gence sınırlamalar koyabilir ama bunun neden olduğunu da gerekçeleriyle açıklamak gerek."


CİNSELLİK KONUŞULMALI
Bilgi eksikliğinin en önemli nedeninin cinselliğin ailede ve okulda konuşulmaması olduğuna dikkat çeken Müftüoğlu, bunun için gençlerin bakış açılarını ve değerlerini somutlaştıramadıklarının altını çiziyor:"Çocuk ailenin duruşundan cinselliğe bakışını öğreniyor ama orada cinsellik konuşulmayan, yasak ve evlilik gibi şartlara bağlı bir olgu. Öte yandan kendi arkadaş çevrelerinden veya medyadan cinsellik yönünde bilgi alıyor, bir taraftan da teşvik unsurları ile karşı karşıya. Bu durum gencin ikilem yaşamasına neden oluyor. Bir tarafta geleneksel değerler, bir tarafta da modern yaşamın onu ***ürdüğü bir yer var. İşte burada gençler çok hazır olmadan veya kendi ihtiyaçları olmadan cinselliği yaşayabiliyorlar."