Eş anlamısı: Fitokinon (K1 Naftokinonların benzer etkileri vardır.

K Vitamini Özellikleri: Suda eriyen tipleri de yapılmıştır (menadion). Isıya ve redükleyen ajanlara dirençlidir. Oksidasyona, kuvvetli asitlere, alkali ve ışığa dirençsizdir. Yağda eriyen tipleri için sindirimde safra gereklidir.

K Vitaminin biyokimyasal etkileri: Kandaki bazı pıhtılaşma faktörlerinin aktif olmasında etkindir.

Eksikllğlnde; Özellikle yenidoğanlarda kanamalar oluşabilir ve kemik metabolizması etkilenir.

K Vitamini Fazlalığı yan etkileri: Fazla verildiğinde yenidoğan bebeklerde sarılığa neden olabilir.

K Vitamini İçeren Besinler: yeşil yapraklı bitkiler ve karaciğerdir. Barsaklarımızdaki mikroorganizmaların K vitamini gereksinimimizde önemli katkıları vardır. Bu nedenle uzun süren ishallerde K vitamini eksikliği gözlenmektedir. Ayrıca yenidoğan bebeklerde de barsak florası etkin oluncaya kadar gereken K vitamini dışardan verilmelidir.