80 km
İnsan vücudundaki her bir böbrekte 1.250.000 nefron (süzme kanalları) vardır. Bunları yanayana getirip ölçsek 80 kilometrelik bir uzunluğu buluruz.

8 milyon
Normal bir insan vücudunda her saniye 8 milyon hücre ölür ve aynı anda o kadar yenisi yapılır.

15 Milyar
Sinir sistemimizde 15 milyar nöron vardır. Bunların 10 milyarı beyindedir.

2000
Göz merceği, cam gibi tek parçadan değil, 2000 ince doku tabakasından oluşur. Işık geçerken her tabakada küçük kırılmalar olur. Işık ışınlarının üzerine yansıtıldığı bir ekran olan ağtabaka, çok sıkı biçimde birbirine kenetlenmiş olan 130 milyonu aşkın ince bir telden oluşur.

250
Kılcal damarlar o kadar incedir ki, bunların 250 tanesi yanyana konsa yarım santim kalınlığına ulaşmaz.

12 trilyon
Yetişkin bir insan vücudunda, sayıları 35 milyarı bulan çekirdeksiz hücreleri saymazsak, yaklaşık 12 trilyon hücre vardır. Bunu şöyle açıklayabiliriz: İnsan vücudundan her saniye bir hücre ayrılsa, vücudun ordan kalkması 30.000 senede ancak gerçekleşirdi.

250 milyon
Bir damla kanda 250 milyon alyuvar, 400 bin de akyuvar bulunur. eğer alyuvarlardan bir gerdanlık yapmak mümkün olsaydı, vücudmuzdaki son alyuvarın bu gerdanlığa girebilmesi için halkanın dünya çevresini dört defa dolaşması gerekirdi.

2.5 milyon
Pankreastaki insülin salgılayan odalar, en güç ulaşılan salgı bezleri sayılır. Bu salgı bezlerinin sayısı 250 bin ile 2,5 milyon arasında değişir.