Felsefe var olan herşeyi her yönüyle, yani bir bütünolarak ele alır. Bu yönüyle felsefe bütünleştiricidir.

Bir düşünürün elde ettiği sonuçlar herkese açıktır. Kendisi ya da başkaları bunları basamak yapıp yeni sonuçlara ulaşabilir. Bilgiler birbiri üstüne adeta yığılır. Bu yönüyle kümülatif (yığılan) tir.


Ulaşılan sonuçlar mantık kurallarına, aklın ilkelerine uygun olmak zorundadır. Yani felsefe sistemlidir, kendi içinde tutarlıdır.


Felsefenin konuları zamana bağlı değildir. Bin yıl önceki konular bu gün hâlâ araştırılabildiği gibi (örneğin ahlâk bilgisi...) bu gün tartışılan konular da yıllar sonra yine gündemde olabilir. Bu yönüyle bilgiler eklenerek bir bütün oluşturulmaya çalışılır.


Felsefenin açıklaman asla kesinlik içermez. Tartışmaya, çürütülmeye, ya da doğrulanmaya her zaman açıktır. Bu yönüye felesefe eleştirel yaklaşıma sahiptir.


Felsefi açıklamalar öznel (sübjektiftir) dir.


Soruların cevapları her yönüyle ele alınan konuyu aydınlatacak niteliktedir.


Felsefe varlık hakkında bilgi edinme çabasıdır. Peki bilgi nedir?