1. Tanımı
Bilgi; bilenin (sûje), bilinene (obje) yönelerek onu, duyu organlarını, düşünme yeteneğini, hissetme kabiliyetini kullanarak adeta kuşattıktan sonra objeyi tanıması ve onu "bilmesi"dir.

Bilgi, elde edilişine, kullanış amacına ya da yorumlanışı-na göre çeşitlere ayrılır.


2. Çeşitleri


a. Ampirik (Deneyimsel) bilgi

Günlük tecrübelerimiz sonucu elde ettiğimiz basit algı bilgileridir. Tamamen basit denemelere dayanırlar, Örneğin çoğu zaman faydalı olan, ama asla kesin olmayan koca karı ilaçlarının hastalığa iyi geldiği bjlgisi gibi.

b. Teknik bilgi
Tabiatı insanın faydalanması için değiştirmek amacı ile elde edilen bilgidir. Örneğin "Tekerlek kullanılarak daha az kuvvetle yük taşınabilir" bilgisi gibi.

c. Sanat bilgisi
Sujenin objeye sadece sanat yapmış olmak için yaklaşması sonucunda oluşur. Yani bir müzisyenin beste yaparken amacı ne para kazanmak, ne de beğenilmektir. Amaç sadece "sanat yapmış olmaktır." Bir başka deyişle sanatın amacı içindedir.

d. Bilimsel bilgi
Varlığın bir yönünün oluşum, değişim yasalarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan, olaylar arasında neden -sonuç bağları kurmaya çalışan sistematik bir araştırmanın sonucunda elde edilen bilgilerdir. Amaç varlığın araştırılan yönünün şüphe bırakmadan aydınlatmasıdır. Örneğin "Işık hızında hareket eden cisimlerin kütleleri sonsuzdur" bilgisi gibi.

e. Felsefi bilgi
Varlığı her yönü ile kavramaya çalışan, akıl ilkelerine uygun; bireyin sadece düşünerek ve bazen düşünmesi üzerinde de düşünerek elde ettiği bilgilerdir. Amaç sadece "bilmiş olmak" tır.