inceledikleri konulara göre feslefenin de alt dalları vardır. Bunlar:

1. Bilim Felsefesi

Bilim nedir? Bilimin konusu ve sınırları nelerdir? gibi sorulara cevap arar.

2. Varlık Felsefesi

Varlık nedir? Varlık var mıdır? Varsa özellikleri nelerdir? gibi sorulara cevap arar.

3. Ahlâk Felsefesi

"iyi" nedir? "iyi" olmak iyimidir? Davranışlarımızın amacı ne olmalıdır? gibi sorulara cevap arar.

4. Sanat Felsefesi

Sanat nedir? Nasıl meydana gelir? Güzel olanlar her zaman iyi midir? gibi sorulara cevap arar.

5. Din Felsefesi

Dinin kaynaklarını, gerekliliğini araştırır.

6. Devlet Felsefesi

Devlet nedir? Varlığı neye bağlıdır? Kaynağı ve gerekliliği nedir? gibi sorulara cevap arar.

7. Bilgi Felsefesi

Bilgi nedir? Bigilerimizin kaynağı nedir? Hakikat nedir? gibi sorulara cevap arar.