Hamilelik döneminin en önemli konularından birisini de doğacak çocuğun cinsiyetiyle ilgili yapılan yorumlar oluşturmaktadır.

Anadolu'da konuyla ilgili olarak;

1)Kadının fiziksel görünümüne bakılarak,

2)Kadının yediklerine bakılarak,

3)Kadının davranışlarına bakılarak,

4)Çocuğun ana karnında oynama süresine bakarak,

5)Sancının geliş biçimi dikkate alınarak çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

Günümüzde ise; çocuğun cinsiyetiyle ilgili geleneksel yorumlardan daha yoğun olarak modern tıp yöntemlerine başvurulduğu gözlenmektedir.

Hamile kadının kaçınmaları ve yapması uygun görülen bazı davranışlar;

Kadının hamile kaldığı andan itibaren; çocuğu annenin tüm davranışlarından etkileneceği bilimsel olarak kanıtlanmış olup; bu konuyla ilgili olarak Anadolu'nun geleneksel kesiminde çok yaygın olan inanış sistemi günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Bu inanış sistemi; hamile kadını bir takım davranışları yapmaya ve yapmamaya zorlamaktadır.

Yapmaması gereken davranışlara hamile kadın,hamileliği süresince;

a)Ayıya,maymuna,deveye bakmaz

b)Balık,tavşan,paça,kelle yemez,sakız çiğnemez

c)Cenazeye gitmez,cesede bakmaz

d)Gizli saklı bir şeyi alıp yemez.

Gibi davranış biçimlerini örnek olarak verebiliriz.Yukarıdaki sayılanların dışında birtakım uygulamalar da vardır ki bunlar da aynı çıkış noktasından kaynaklanan olumlu istekle yüklü olan davranış biçimleridir.Hamile kadından yapması istenilen davranışlara ise;

a)Aya gökyüzüne bakar

b)Güzel kimselere bakar

c)Gül koklar

d)Ayva, elma, yeşil erik, üzüm yer gibi örnekler verilebilir.