Taksonomide en fazla kullanılan takson basamakları şunlardır;

Domain
Alem

-Filum/Şube (Hayvanlar) ya da Bölüm (Bitkiler)
-Sınıf
-Takım
-Familya
-Cins
-Tür
-Alttür
-Varyete
-Kültivar
-Form
-Klon
-Hibrid
-
Ancak daha geniş bir şekilde takson basamakları şöyle yazılabilir: Yukarıdaki sıralamadan da görüldüğü üzere takson basamaklarında alt seviyelere inildikçe ortak özellikler artmakta ve bu nedenle bazen ön eklerle ara basamaklar da oluşturulabilmektedir. Örnek olarak;

-Âlem (regnum)
-Alt âlem (subregnum)
-Üst bölüm/Üst şube (superdivisio)
-Bölüm/Şube (divisio)
-Alt bölüm/Alt şube (subdivisio)
-Sınıf (classis)
-Alt sınıf (subclassis)
-İnfra sınıf (Infraclassis)
-Üst takım (superordo)
-Takım (ordo)
-Alt takım (subordo)
-İnfra takım (Infraordo)
-Familya (familia)
-Alt familya (subfamilia)
-Oymak (tribus)
-Alt oymak (subtribus)
-Cins (genus)
-Alt cins (subgenus)
-Seksiyon (sectio)
-Alt seksiyon (subsectio)
-Seri (series)
-Alt seri (subseries)
-Tür (species)
-Alt tür (subspecies)
-Varyete, çeşit (varietas)
-Alt varyete, (subvarietas)
-Form (forma)
-Alt form (subforma)
-Kültivar (cultivars)

Modern Geliştirmeler

Linnaeus'un geliştirdiği türlerin sınıflandırılması yaklaşımı ve takson basamakları en az iki yüzyıl boyunca biyolojide aynen kullanıldı.

Örnekler


Kara karınlı sirke sineği (Drosophila melanogaster), insan (Homo sapiens) ve büyük çiçekli manolya (Magnolia grandiflora)'ya ait sınıflandırmalar aşağıdadır:

Kara karınlı sirke sineği (Drosophila melanogaster)


Domain Ökaryotlar (Eukarya) Âlem Hayvanlar (Animalia) Şube Eklem bacaklılar (Arthropoda) Sınıf Böcekler (Insecta) Takım Çift kanatlılar (Diptera) Familya Sirke sineğigiller (Drosophilidae) Cins Sirke sineği (Drosophila) Tür Kara karınlı sirke sineği (Drosophila melanogaster) İnsan (Homo sapiens)

Domain Ökaryotlar (Eukarya) Âlem Hayvanlar (Animalia) Şube Kordalılar (Chordata) Alt şube Omurgalılar (Vertebrata) Sınıf Memeliler (Mammalia) Alt sınıf Theria Infra sınıf Eteneliler (Eutheria) Takım Primatlar (Primate) Alt takım Haplorrhini Familya(Aile) İnsangiller (Hominidae) Cins Homo Tür İnsan (Homo sapiens) Büyük çiçekli manolya (Magnolia grandiflora)

Domain Ökaryotlar(Eukarya) Âlem Bitkiler (Plantae) Bölüm Kapalı tohumlular (Magnoliophyta) Sınıf İki çenekliler (Magnoliopsida) Takım Magnoliales Familya Manolyagiller (Magnoliaceae) Cins Manolya (Magnolia) Tür Büyük çiçekli manolya (Magnolia grandiflora) Not: Bu örnekte birçok takson, cinsten sonra isimlendirilmiştir, manolya bu cinse ait ilk türdür ve yazılışı cins ismi ile aynıdır. Manolya ve birçok bitki, çiçeklere sahip olmalarından dolayı "Çiçekli bitkiler" veya "Kapalı tohumlular" olarak adlandırılırlar.