Bugün Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve çeşitli fakültelerinin bulunduğu bina Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin Serirriyat Pavyonları adı altında hizmete giren, bir müddet sonra Tıp fakültesine dönüştürülerek 30 sene faaliyette bulunan hastanemiz, Cumhuriyetle birlikte 1936 yılından beri Haydarpaşa Numune Hastanesi adı altında hizmet vermektedir.Mektebi Tıbbiye-i Şahane binasının karşısına, bugün Hastanemiz Başhekimliğini de barındıran tarihi bina; tarihi tam olarak tespit edilmemekle birlikte muhtemelen 1901 yılında yataklı koğuşlar binanın yapımına başlanmış. Bu bina 1903 tarihinde hizmete açılmasına karşın tam faaliyete ancak 1906 yılında geçebilmiştir. Halen Haydarpaşa Numune Hastanesi bünyesindeki bu pavyonlar Mimar D'aranco tarafından tasarlanmıştır. 1933 yılında Tıp Fakültesi Haydarpaşa'dan taşınınca, fakültenin serirriyat pavyonları da boşaltıldı. Anadolu yakasının hastane ihtiyacı düşünülerek bu binayı değerlendirme çalışmaları başlatıldı. Hastane kısmı Sağlık Bakanlığına devredilerek 1934 yılının Ekim ayında 16 ay sürecek olan inşaat ve tamirat projeleri uygulamaya kondu, l Şubat 1936 tarihinde Tıp Fakültesinin serirriyat bölümü, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı altında açıldı. O tarihte 225 yatak ile hizmete giren hastanenin ilk başhekimi Dr. Kazım Lakay'dı. Bu şanlı tarihi mirasın sahibi olan Hastanemiz de o tarihten beri asistan eğitimi sürdürülmüş, Hastanemiz bugüne kadar tüm branşlardan ülkemizin her tarafına dağılmış nice değerli uzmanlar yetiştirmiş bir kurum olmuştur. Günümüze kadar hastanemizde 23 başhekim görev yapmıştır. Şu anda hastanemiz başhekimi Sayın Prof.Dr.Turhan ÇAŞKURLU'dir.


Tıbbıye Cad. No: 40 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tel : (216) 414 45 02
Faks : (216) 336 05 65

E-posta : bashekimlik@haydarpasanumune.gov.tr
E-posta : numune@haydarpasanumune.gov.tr

WEB ADRESİ :
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi