Amin demenin hikmeti Resulullah (sav) buyurdular ki: "İmam amin deyince siz de amin deyin Zira kimin amin'i meleklerin amin'ine tevafuk ederse geçmiş günahları affedilir" İbnu Şihab der ki: "Resulullah (sav) amin derdi"


Kütüb-i Sitte Hadis No : 2526 Kaynak: Buhari, Ezan 112; Müslim, Salat 72, (410); Muvatta, Salat 44, (1, 87); Ebu Davud, Salat 172, (936);
Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Buhari'de diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: "Kari (okuyucu) amin deyince siz de amin deyin Zira melekler "amin" der Kimin amin'i meleklerin aminine tevafuk ederse geçmiş günahları affedilir"

Kütüb-i Sitte Hadis No : 2527