Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan bireyler, kısır bireyler olarak tanımlanır. Günümüzde kısırlık oranı dikkat çekici bir şekilde artmaktadır. Ancak biyoteknolojik yöntemlerin gelişmesiyle bu bireylerin de çocuk sahibi olmaları sağlanabilmektedir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:


Kısırlık Nedir?

- Hormonal tedavi


- Kısaca seçilmiş spermlerin uygun zamanda dişinin üreme sistemine enjekte edilmesi olarak tanımlanabilen aşılama.


- Seçilmiş yumurta ve spermlerin laboratuvar koşullarında döllendikten sonra oluşan embriyonun dişiye yerleştirilmesi olarak tanımlanabilen tüp bebek.