Kronik yorgunluğun sebebi olarak yıllarca virüsler tahmin edilmiş ve bu yönde fikirler beyan edilmiştir, fakat son yapılan araştırmalarda kronik yorgunluğa küf mantarlarının sebep olduğu tespit edilmiştir. İmmün sistemi tanıdığı, bildiği ve kontrol altında tuttuğu virüsleri küf mantarları tekrar aktifleştirir (reaktif). Buna reaktif virüsler denir ve reaktif virüsler birçok hastalıklara sebep olur, çünkü virüsler kontrolden çıkar. Hastalıklara yakalananlar antibiyotik ilaçlar genellikle küf mantarından (penisilin) üretildiğinden vücutta daha karmaşık enfeksiyonlar ortaya çıkar.


B1-) Küf mantarı:


Hastalığın bakteri, virüs, küf mantarı veya reaktif virüsünün mü sebep olduğu kan testi ile anlaşılır. Reaktif virüslerin sebep olduğu hastalıklarda kandaki IgG-Değerleri pek artmaz ve IgM?de aynı şekilde hemen hemen normal seviyede olur. Nu nedenle reaktif virüsler enfeksiyon?a (bulaşıcı ) sebep olmazlar.

Reaktif virüsler aşağıdaki hastalıklara sebep olur.
1-) Kızamık, ses kısıklığı, hırıltılı öksürük
2-) Dalak şişmesi
3-) Su çiçeği, zona hastalığı
4-) Siroz, endometrit, zatürree (akciğer iltihaplanması )
5-) Mononükleoz enfeksiyon (Epstein-Barr-Virüsünün sebep olduğu enfeksiyon)
6-) Miyokardit, HHV6-Virüsü, Herpes-Virüsü
7-) Sinir sisteminin tahribatı
8-) Gripin kalp ve beyine etkisi
9-) Hepatit C

Küf mantarı hastalıkları:

Küf mantarı tedavi edilmezse aşağıdaki birçok hastalık ortaya çıkar.
1-) Artrit, poliartrit, artroz
2-) Aritmi, miyokard zafiyeti (kalp kası zafiyeti), kalp krizi, kalp zafiyeti
3-) Pankreatit
4-) Böbrek zafiyeti
5-) Nefes darlığı
6-) Bel fıtığı
7-) Kaslarda ve kemiklerde değişimler
8-) Göz hastalıkları
9-) Sinir sistemi hastalıkları
10-) Mukoza tahribatı, özelikle de bağırsak mukozasının tahribatı
11-) Karaciğer tahribatı
Ve benzeri rahatsızlıklara sebep olur. (Geniş bilgi için Mantara bak)

B2-) MCS (Çok yönlü kimyasal duyarlılık):


MCS İngilizce çok yönlü kimyasal duyarlılık anlamına gelen ?multiple chemical sensitity? kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Sinir sisteminin havadaki zehirli gazlardan, besinlerdeki zehirli kimyasal maddeler ve küf mantarlarının ürettiği zehirli gazlar ve alkollere (mikotoksinler) karşı gösterdiği reaksiyon anlaşılır. MCS aslında bir hastalık değildir, aksine birçok kimyasal maddeye karşı gösterdiği reaksiyondur.

MCS ve Küf Mantarı
MCS-Hastalıkları aslında kimyasal maddelere veya ağır metallere karşı vücudumuz bir reaksiyon göstermez. Bu kimyasal maddeler ve ağır metallerin küf mantarı barındırmaları ve onlara yaşam ortamları hazırlamaları nedeniyle bu maddelerden küf mantarı insanlara geçer. Bu nedenle iş yeri, oturulan mekanlar, yiyecekler ve ilaçların küf mantarının yaşaması için en ideal ortamı oluştururlar. MCS üzerin henüz kitaplarda ve okullarda bahsedilmediğinden yeterince bilgi sahibi değiliz.

MCS'nin Belirtileri (Semptomları ):
MCS kişide halsizlik, dermansızlık ve enerjisizlik gibi rahatsızlıklara sebep olur. Bu rahatsızlığa yakalananların çoğunda depresyon, sinirlilik, stres ve iç huzursuzluk gibi haller görülür. Bunlara ilaveten sindirim anormallikleri görülür ve bazı besinler yenince kaşıntı, alerji, iltihaplanma gibi problemler ortaya çıkar. Doktorlar bu konuda henüz bilgi sahibi olmadıklarından rahatsızlıklar ortaya çıkınca sebebinin başka etkenler olduğunu zannetmektedirler.