Histeroskopi; basitçe bir endoskopik kamera sistemin rahim ağzından içeri yerleştirilerek rahim ve içerisindeki doku hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapılması işlemidir... Özellikle son yıllarda distansiyon sağlayan sıvı materyallerin gelişmesi ve küçük çaplı histereskopların gelişmesi ile rahim içi tamamen incelenmeye müsait hale gelmiş ve her türlü operatif girişimlerin yapılması mümkün olmaktadır.


Operatif histereskopinin uzmanlık alanamızdaki etkileri oldukça radikal olmuştur.Daha önceleri rahim içi septumların kesilmesi.myomlar,yapışıklıklar gibi lezyonların tedavisinde karın açma ameliyatı yada rahim delme ameliyatları ile işlemler yapılırken bu konularda yeni gelişmelerle histeroskopi ön plana çıkmıştır. Şekil 1 1896 yılında Clado tarafından yapılan ilk histereskopi muayenesini göstermektedir.

Histereskopi tüm bu işlemleri basitleştirmiş ve morbiditelerini belirgin olarak azaltmıştır.Anormal rahim kanamalarında medikal tedaviye dirençli durumlarda endometrial kesme ve yakma ile rahim alma ameliyatlarına alternatif bir tedavi olarak öne çıkmıştır.

Histereskop 1980 lere kadar ofis kullanımı konusunda pratik bir yaklaşımı olmamıştır.Dıs çapı 5mm den küçük çaplı histeroskopların yapılması ile uterin incelemenin ve endometrial biopsinin ofis şartlarında daha kolay yapılabilmesini sağlamıştır. Resim 2: Histereskopinin yapılmasının resmidir.

Histereskopi Nedir, Nasıl Yapılır?


Ofiste histereskopik panoromik değerlendirme yapmak için uterin kavitenin neden incelendiği ,panoromik histereskopi prensipleri ve kullanımdaki tekniklerin iyi bilinmesi gereklidir. Resim 3:Rezektoskop ile uterus içindeki bir oluşumun alınmasını göstermektedir.

 • Hasta seçimi iyi yapılmalı
 • Tam bir tibbi öykü
 • Vaginal smear mutlak yapılmalı
 • Gebelik testi
 • Fiziki muayene bulguları

Ofis Histereskopisinin Kontraendikasyonları

 • Gebelik
 • Uterin ve servikal enfenksiyonlar
 • Yoğun uterin kanama

Histereskop İçin endikasyonlar

 • Bilinen servikal malignite Pre veya Postmenapozal anormal uterin kanamanın değerlendirilmesi
 • Kaybolan spiral yada yabancı cisimlerin çıkartılması
 • Semtomatik uterus septumunun ayrılması veya tanısı
 • Hormonal tedaviye cevap vermiyen kanamalarda endometrial koterizasyon
 • IVF öncesi
 • Yumurtalık yollarının tıkanmasında kanal açmak amacıyla
 • Aile planlaması amacıyla