Çevremizde gördüğümüz birçok hayvan tıpkı bizim gibi nesillerini uzun süre devem ettirirler. Canlı türünün neslini sürdürmesi üreme ile olur. Canlı bireylerin doğma, büyüme, gelişme üreme ve ölmesine yaşam döngüsü denir.


Omurgalı Hayvanların Üremesi

Omurgalı hayvanların tümü, insanlarda olduğu gibi eşeyli ürerler. Bütün omurgalılarda erkek ve dişi bireyler vardır.Omurgalı hayvanlar yumurtayla ve doğurarak çoğalır,kuşlar ve memeliler sınıfında yer alan hayvanlar yavrularına bakar.Hayvanlarında bir hayat döngüsü vardır,örneğin tavuk yumurtlayarak çoğalır.Yumurtadan çıkan civciv beslenir,büyüyüp gelişerek tavuk haline gelir ve bu tavuktan yeni yavrular meydana gelir böylece hayvanların hayat döngüsü devam eder.

Hayvanlarda Üreme Büyüme ve GelişmeOmurgasız Hayvanların Üremesi

Omurgasız hayvanlar da genellikle eşeyli ürerler ve yumurta oluştururlar. Hayvanın türüne göre iç döllenme veya dış döllenme yapabilirler. Birçoğunda erkek ve dişi hayvan farklı bireylerdir. Bazı omurgasızlarda ise cinsiyet ayırımı görülmez. Hem sperm hem yumurta üretebilirler. Genellikle yumurta ile ürer, çok sayıda yavru yapar, yavrularıyla ilgilenmezler. Ancak karınca, bal arısı gibi koloni halinde yaşayan böceklerde larvalar ergin hayvanlar tarafından beslenir.

Bazı canlılar anne babalarına neredeyse tıpatıp benzerler. Ancak bazı hayvanlar dünyaya çok farklı biçimde gelir. Kurbağa yavrusu yumurtadan çıktığında daha çok balığa benzer. Böcekler ise yumurtadan kurtçuk ya da tırtıl dediğimiz değişik şekilde çıkarlar. Büyüdüklerinde çok farklı görünüm kazanırlar. Hayvanların geçirdiği bu köklü biçim değişikliğine başkalaşım denir.

Başkalaşım geçiren hayvanlarda, yumurtadan çıktığı anki döneme larva dönemi denir.Kurbağa larvaları, iribaş evresinde baş ve kuyruktan ibarettir. Bacaklar yoktur, akciğerler gelişmemiştir. Balıklar gibi su içinde solunum yaparlar. İribaş zamanla gelişerek başkalaşım tamamlanmış olur ve anne babaya benzeyen bir kurbağa haline gelir.

Böceklerde başkalaşım biraz daha farklıdır. Yumurtadan çıkan larvalar uzunca bir süre beslenir. Boy ve kütlelerini artırırlar. Belirli bir büyüklüğe eriştiklerinde çevrelerine koruyucu bir kılıf yapar ve içinde hareketsiz kalırlar. Bu döneme krizalit ya da pupa dönemi denir. Koruyucu kılıfın altında son değişim evrelerini tamamlar ve ergin böcek haline gelirler. Bu dönem böceğin üreme dönemidir

Hayvanlarda Üreme,Büyüme ve Gelişme:


İnsanlar gibi doğadaki tüm hayvanlarda dünyaya gelir,büyür ve gelişirler. Büyüme gelişme tüm canlılarda ortak olan bir özelliktir. Dünyaya gelen yeni bir fil yavrusu zamanla büyüyerek anne ve babası gibi yetişkin bir fil haline gelir. Yeni doğduğunda neredeyse bir parmak büyüklüğünde olan minik kanguru,aylar boyunca annesinin kesesinde yaşayarak gelişimini sürdürür. Küçük kanguruda ileride annesi gibi yetişkin bir birey olur. Sevimli bir yunus yavrusu doğduktan sonra uzun bir süre annesiyle kalarak gelişimini devam ettirir. Yavru yunus bu sırada pek çok şeyi annesinden öğrenerek yetişkinliğe adım atar.

Bir hayvanın doğumundan yetişkin hale gelmesi için belirli aşamaları geçirir. Birbirini takip eden bu gelişim dönemleri hayvanların hayat döngüsünü farklıdır. Hayvanların kendilerine özgü hayat döngüleri vardır.

Kuş,yılan,kertenkele ve timsah gibi hayvanlar yumurtayla ürer. Bu canlıların yavruları yumurta içerisinde gelişerek dünyaya gelir. Çevremizde gördüğümüz pek çok hayvan ise yavrularını doğurarak ürer. Yavrular anne karnında gelişimlerini tamamladıktan sonra dünyaya gelir. Koyun,kaplan,aslan,at ,kedi ve köpek gibi hayvanlar yavrularını doğurarak ürer.

Bir annenin bebeğini doğurduktan sonra onunla ne kadar yakından ilgilendiğini,bebeği büyüyene kadar onun tüm bakımını üstlendiğini biliriz. Her canlı annemizin bize gösterdiği şefkatli bakımı göstermez. Tüm canlılar büyüyene kadar yavrularına bakmazlar. Yavru kuşlar belli bir zamana kadar anneleri tarafından korunur ve bakılırlar. Fakat belli bir zamandan sonra yavru kuşlar hayatlarını yalnız devam ettirirler.

Gelişim dönemlerinde yavrular büyüyerek yetişkin bireyler haline gelir. Yeni doğmuş bir kedi yavrusunu gördüğümüzde onun büyüdüğünde nasıl görüneceğini rahatlıkla tahmin ederiz. Ancak bazı hayvanlar gelişim dönemlerinde görünüşlerini tamamen değiştirirler.

Bu tür hayvanların yavruyken görünüşleriyle yetişkin dönemlerindeki görünüşleri birbirinden tamamen farklıdır.

Çevremizdeki su birikintilerinde,dere ve göl kenarında yaşayan kurbağaları hepimiz görürüz. Kurbağa yavruları yumurtadan çıktıklarında erişkin kurbağaya hiç benzemezler. Kurbağa yavruları su içinde yumurtadan çıkar. Yumurtadan çıkan kurbağa yavrusu,başkalaşım öncesinde,suda yaşamaya olanak sağlayan bazı özelliklere sahip uzun bir kuyruğu ve sudaki oksijeni almasına yardım eden yüzgeçleri vardır. Başkalaşımla birlikte kurbağanın yapısı değişerek karada yaşamaya uygun bir canlı haline gelir. Suda karaya geçişte kurbağanın kuyruğu kısalır,bacakları oluşmaya başlar ve akciğerleri gelişmeye başlar

KİTAPTAN (KLAVUZ) NOTLAR

Hayvanlarda üreme insanlarda olduğu gibi yumurta ve sperm hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesi sonucu oluşan zigot ile başlar.

*Balıklar sürüngenler gibi yumurtayla çoğalır,balıklarda genellikle yavru bakımı görülmez ,döllenme olayı ana canlının vücudu dışında gerçekleşir.

*Sürüngenlerde döllenme ana canlının vücudu içinde gerçekleşir. Sürüngenler yumurtayla çoğalır ve yavrularına bakmaz.Yılan ,kaplumbağa,kertenkel e timsah gibi canlılar bu grup için örnek verilir.

*Kuşlarda döllenme ana canlının vücudu içerisinde gerçekleşir.kuşlar yumurta ile çoğalıp memelilerde olduğu gibi yavrularına bakarlar.Tavuk,kaz,ör dek ,güvercin penguen örnek olarak verilebilir.

*Memelilerde döllenme olayı ana canlının vücudu içerisinde gerçekleşir.Yavruları nı doğurarak çoğaltırlar.Kedi,inek ayı,koyun vb örnek olarak verilebilir

*Sürüngenler ve balıklar çok fazla sayıda yumurta meydana getirdikleri için nesillerini devam ettirme şansı kuşlar ve memelilere göre daha fazladır.

İPEK BÖCEKLERİ: İpek böcekleri salgıladıkları yapışkan maddeyle ( iplikle) yumurtalarını birbirine bağlayarak etrafa dağılmalarını engeller.Ardından gelişebilmeleri için salgıladıkları bu iplikle kendilerine koza örmeye başlarlar.Hayata gözlerini yeni açmış bir tırtılın bu işlemi yapması,durup dinlenmeksizin çalışmayla 3-4 gün sürer.Bu işlem bitince güzel bir kelebek olmak için değişim geçirmeye başlar.