Çiftlerin çocuk sahibi olma arzularına ve düzenli cinsel ilişkiye sahip olmalarına rağmen , bir yıl içerisinde gebelik elde edilememesine infertilite (kısırlık) adı verilmektedir. Korunmasız ilişkide bulunan çiftlerin %80'inde bir yıl içerisinde gebelik oluşmaktadır. Diğer bir %10 da iki yıl içinde gebelik oluşur.


İnfertilite %30-40 oranında erkek, %40-50 oranında kadına ait nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Çiftlerin %25'inde erkek ve kadın faktörü birlikte bulunmaktadır. %10-15'inde ise tüm araştırmalara karşılık infertiliteyi açıklayabilecek bir neden bulunmamaktadır.

İnfertilite Nedir?

İnfertil çiftlerin %50-60'ı IVF gibi ileri yardımcı üreme teknikleri haricindeki yöntemler ile gebe kalabilmektedir. İnfertil tanısı alan çiftlerin %15-20'si de hiçbir tedavi yapılmadan kendiliğinden gebelik olmaktadır.