Üreme: Canlıların kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayıdır.

Üreme; canlıların ortak özelliklerinden biridir.

Üreme olayı bir canlının yaşaması için gerekli olan olaylardan biri değildir.

Canlılar, nesillerini devam ettirebilmek için üremek zorundadırlar.

Üreme Nedir?


Çoğu canlıda üreme, içgüdüsel olarak gerçekleşir.

Bazı canlılarda üreme, mevsimlere bağlı iken;bazı canlılarda üreme mevsimlere bağlı olmaksızın gerçekleşir.