Aslan balığı (Pterois), Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımlarında mercan kayalıklarında yaşayan zehirli bir balık türüdür.İnsanlar için tehlike teşkil ederler.Kıyıya yakın yerler ile 50 metre derinlik arasındaki kısımlarda yaşarlar.


Yetişkinleri 38 cm uzunluğa kadar erişebilirler.Gözlerinin üzerinde ve ağızlarının altında pervane benzeri pektoral yüzgeçlere sahiptirler.

Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma,terleme ve solunum güçlüğü görülebilir.

Türleri
* Pterois antennata - Antenli aslan balığı
* Pterois cincta
* Pterois cristatus
* Pterois ellioti
* Pterois geniserra
* Pterois kodipungi
* Pterois muricata
* Pterois radiata - Radiata aslan balığı
* Pterois rebel
* Pterois russelii
* Pterois sphex - Sphex aslan balığı
* Pterois vittata
* Pterois volitans - Volitan aslan balığı
* Pterois miles - Şeytan aslan balığı
* Pterois mombasae - Mombasa aslan balığı

131 - Aslan Balığı Hakkında Bilgi