Kenzül Havaz Kitap Tanıtımı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kenzül Havaz Kitap Tanıtımı

  1. KENZÜL HAVAS SEYYİD SÜLEYMAN EL HÜSEYNİ

    Kur'ân-ı Kerîm'in âyet-i celîlelerinin ve esmâ-i hüsnâ-i şerîfe'nin: Hâcetlerin ve dilekerin kabûlü, her çeşit manevi ve ruhani hastalıkların şifası, menfaatlerin celbi, gayıb alemlerinin keşfi ve kalbleri teshir edip kendine bağlamak, cin, peri ve ruh davetleri hadim (hüddam) elde etme tertipleri çalınan kaybolan bir şeyi bulma, kısmet açma, şirinlik, her çeşit (papaz büyüsü, kara büyü, kaşık büyüsü, saç büyüsü, kabir toprağı büyüsü vb) büyü iptalleri, denenmiş sıcaklık, muhabbet, sevgi, aşk duaları, vefk ve tılsımları gibi sayısız mücerreb -defalarca tecrübe olunmuş- mükemmel ve sahih havass-ı şerifeleriyle evliyâ-i kirâm ve meşâyih-ı izâm kaddesallahü teâlâ esrârehüm hazerâtının tertib buyurmuş oldukları ve seyf-i kâtı' -keskin kılınç- gibi te'sirleri bittecrübe tahakkuk eylemiş evrâdı celîlelerini ve bir çok vefk-i şerif ve havâtim-i mübarekenin (Mübarek mührü şeriflerin) havasslarını bir araya toplamış muazzam bir eserdir.    Güncelleme : 2018-12-03
  Okunma: 3581 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -