Sağlık Meslek Liselerinin İlk Yardım Ve Acil Bakım Teknisyenliği Bölümünden mezun olan Acil Tıp Teknisyenleri Türkiye de ilk 2000 yılında mezun vermiştir. İş bulabilme imkanı çok azdır.Eğitim olarak sadece İlk Yardım ve Acil Bakım üzerine eğitim alırlar. Görev alanları ambulanslar ve acil servislerdir.