İslam’da Temel İbadetler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İslam’da Temel İbadetler

 1. Namaz

  İslam'da namazın bir çok çeşidi vardır. Hanefilere göre namaz; farz, vacip ve nafile olarak üç çeşittir. Diğer mezhepler, vacip hüküm kategorisini kabul etmedikleri için namazı farz ve nafile şeklinde iki gruba ayırırlar.

  Farz Namazlar: Günlük beş vakit namaz, Cuma namazı ve cenaze namazı.

  Vacip veya Nafile Namazlar: Farz namazlar dışında kalan vitir, bayram, sünnet ve benzeri namazlar.

  Oruç

  Oruç; ramazan ayında veya diğer zamanlarda imsak ve iftar arasında ibadet niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Hanefilere göre oruç; farz, vacip ve nafile olmak üzere üç çeşittir. Diğer mezhepler, vacip hüküm kategorisini kabul etmedikleri için orucu farz ve nafile şeklinde iki gruba ayırırlar.

  Farz Oruç: Ramazan orucu.

  Vacip veya Nafile Oruçlar: Nezir (Adak), farz olan orucun dışında diğer zamanlarda tutulan oruçlar.

  İslam'da Temel İbadetler

  Zekât

  Belirli düzeyde zenginliğe sahip olanların, yılda bir defa mallarının belirli orandaki kısmını belirli yerlere dağıtmasıdır.

  Hac

  İmkân ve yol bulan Müslümanların, Zilhicce ayı içinde (8, 9, ve 10. günlerde) Mekke'de bulunan Kâbe'yi ve diğer kutsal mekânları dinî maksatla ziyaret etmesidir. Kuran-ı Kerim, yoluna gücü yetenlerin hac görevini yerine getirmesinin Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkı olduğunu belirtir. (Al-i imran suresi 97. ayet.)

  İslam'ın şartları olarak zikredilen bu temel ibadetlerin dışında kurban kesmek ve sadaka vermek gibi ibadetler de vardır. Vacip, sünnet veya nafile adı verilen bu türden ibadetler Müslümanların hayatında oldukça önemlidir.


  Güncelleme : 2017-12-01
Bölüm: Merak Edilenler

Konu Etiketleri

islam dinindeki başlıca ibadetler, islamda ibadetin temel amacı, islamda ibadetin temel ilkeleri, islamda temel ibadetler nelerdir

  Okunma: 4620 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -