Allah'tan insanlara, peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilen itikadi ve ameli nizama "Din" denir.

Dinler ikiye ayrılırlar.

1) İlahi dinler: Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş, peygamberler vasıtasıyla da insanlara bildirilmiş olan dinlere "İlahi din" denir.

2) İlahi olmayan dinler: İlahi olmayan dinlere "batıl dinler" adı verilir. Batıl din denilince; Allah, Peygamber, Ahiret inancı olmayan, insanların kendi akıllarıyla ortaya çıkardıkları düşünce sistemleri anlaşılır. İlahi olmayan dinlere; Budizm, Hinduizm gibi batıl dinleri örnek olarak gösterebiliriz.