Yenmesi mutad olmayan ve ilaç olarak da kulanılmayan şeyleri yutmak, (toprak, kağıt, pamuk gibi)

2) Buruna ilaç çekmek,


3) Kulağın içine yağ damlatmak,


4) Abdest esnasında ağzına ve burnuna su alırken kendi elinde olmayarak boğazına su kaçmak,


5) Ağzına aldığı renkli ipliğin boyası tükrüğe geçip, boyanan bu tükrüğü yutmak,


6) Zorla orucu bozulmak,


7) Ağız dolusu kusmak, (Kendi isteği ile)


8) Akşam vakti girmediği halde, akşam oldu zannederek iftar etmek,


9) İmsak vakti geçtiği halde, İmsak'a daha vardır zannederek yemek.