Bilimsel açıdan, embriyoların genetik incelemeye tabi tutularak (PGT) cinsiyetlerinin tayini ve istenen cinsiyetteki embriyoların transfer edilmesi mümkündür. Ancak bu durum da donasyon konusunda olduğu gibi, ülkemizde kesinlikle yasaklanmış durumdadır. Yalnızca, cinsiyete bağlı olarak geçen herhangi bir kalıtımsal hastalık teşhis edilirse bu istisnai bir durum olarak değerlendirilir ve ancak bu durumda PGT ile cinsiyet tayini yapılabilir. Örneğin bazı hastalıklarda bebek kız olursa kalıtsal hastalık geçmeyecek, erkek olursa geçecektir. Ya da tam tersi bir durum da olabilir.