Gebelik oluşumunu sistematik bir şekilde düşünmek, infertilitenin değerlendirmesinde kolaylık sağlayabilir. Üreme çağındaki bir kadında her ay overlerde bir grup aday yumurta (primordial follikül) uyarılmakta ve aralarından seçilen bir tanesi bölünme sürecini başlatmaktadır. Burada "yumurta" ve yumurtanın içerisinde büyüdüğü "follikül" (sıvı keseciği) tanımlarını birbirinden ayırd etmek gerekir.


Yumurta hücresi gelişim uyarısına maruz kaldıktan sonra çevresindeki hücrelerden bir sıvı salgılanmaya başlar. Bu sıvı yumurtayı çevreleyerek gelişimi için gerekli maddeleri sağlayacaktır. Yumurta geliştikçe büyüyen bu sıvı keseciğine "follikül" adı verilmektedir. Follikül yumurtayı barındırmaktadır. Yumurta belirli bir olgunluğa ulaştığında follikül çatlayacak ve içerisindeki sıvı ile birlikte yumurta dışarı atılacaktır. Yumurta karın boşluğuna düştükten sonra tüplerden birinin içerisine geçecek ve burada döllenmesi için gerekli olan sperm ile karşılaşacağı bölgeye yerleşecektir.Aday yumurta döneminden olgun yumurta aşamasına dek sürecek olan gelişme süreci çok uzun bir süre teşkil etmektedir. Her ay büyüyen tek bir yumurtanın gelişiminin yaklaşık 3 ay öncesinden başladığı bilinmektedir. Gelişen yumurta, ovulasyon yani yumurtanın çatlaması tetikleninceye kadar hücre bölünmesinin belirli bir aşamasında duraklar.

Spermlerin vajen içerisinden, tüpün bu bölgesine kadar sürecek olan yolculuğunda büyük bir elemeye maruz kaldığı ve hareketlliliği en iyi olan spermlerin bu bölgeye ulaştığını bilmekteyiz. Vajende toplanan her 1 milyon spermden yaklaşık 1000 tanesi yumurtaya ulaşabilmektedir. Kaybın çoğu vajende gerçekleşmektedir. Rahim ağzı, spermleri yaklaşık 72 saatlik bir süreyle rezervuar olarak barındırmaktadır.