İki veya daha fazla yumurtanın spermler ile ayrı ayrı döllenmesi sonucunda oluşan gebelikler ayrı yumurta olarak tanımlanmaktadır. Doğan bebekler farklı cinsiyette olabilir ve birbirlerine benzemezler. Yardımcı üreme teknikleri, kadının ailesinde çoğul gebelik öyküsü, ileri anne yaşı (>30), yüksek doğum öncesi kilo ve doğum kontrol haplarının kesilmesini takiben çoğul gebelik olasılığı artmaktadır.


Ayrı yumurta ikizlerinde kromozomal (genetik) problemler daha sık olarak görülmektedir.

Tek gebelikten farklı bir takip

Çoğul gebelik tanısı alan kadınlar daha sık kontrollere çağırılmakta ve ultrasonografi ile sık değerlendirme gerekmektedir.