- Kazazedeyi Kaza Ortamından Çıkarma:

- Boyun tesbiti yapılmalı.

- Sıkışmanın kaldırılması için araç gereç kullanılmalı.

- Kazazedenin arkasına geçmeli.

- Kollarını kazazedenin kollarının altından geçirmeli.

- Kazazedeyi kolundan tutarak çekmeli.

- Vücuda saplanmış cisim varsa çıkarılmamalı.

Kaza Ortamını Değerlendirme:

- Kişi kazazedeler arasında ise öncelikle kendi durumunu gözden geçirmeli,

- Kişi kendi can güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almalı,

- Kişi sakin olmalı, telaşa kapılmamalı,

- Kaza yerinde sağlık personeli varsa onun talimatlarına uymalı ve ona yardımcı olmalı

- Ortamda sağlık personeli yoksa etkinliği ele alıp çevredeki sağlıklı kişileri organize etmeli

- Çevrede etkisini sürdüren bir tehlike kaynağı olup olmadığını değerlendirmeli,

- Trafik kazası ortamında yol güvenliğini sağlayacak işaretlemelerin yapılmasını sağlamalı,

- Sağlık kuruluşu, itfaiye ve polise haber verilmeli,

- Kazazedeler ile sakin yumuşak bir şekilde konuşmalı, onları yatıştırmalı ve şikayetlerini sormalı,

- Trafik kazası ortamında sigara içilmesini önlemeli,

- Patlama ve zehirlenme tehlikesi olan kaza ortamından herkesin uzaklaşmasını sağlamalı

- Patlama ve zehirlenme tehlikesi yoksa kazazedeyi yerinden kıpırdatmamalı

- Kazazedelerin başındaki meraklı toplanmaları önlemeli

- Kaza ortamındaki tüm kazazedelerin durumu hızla değerlendirilmeli ve kazazedeler için öncelik sıralaması belirlenmeli

- Nakli gereken kazazedeler için nakil organizasyonu sağlanmalı

- Kaza ve kazazedeler hakkındaki bilgileri kaydetmeli

- Yardım ekibi gelene kadar olay yerini terk etmemeli ve gelen yardım ekiplerine olay ve kazazedeler hakkındaki bilgiler aktarılmalı.