Öz Saygı Nedir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Öz Saygı Nedir?

 1. Psikolojide, öz-saygı kavramı bir bireyin kendi kişilik değerlerini ya da kendine olan saygınlığını tanımlamada kullanılır. Öz-saygı genellikle sabit ve kalıcı olan bir kişilik özelliği olarak görülür. Öz-saygı, bireyin kendi varoluşunu, inançlarını, duygularını ve davranışlarını değerlendirmesi gibi bireyin kendisi hakkında düşüncelerini içerebilir.


  Bir tanıma göre (Braden, 1969) öz-saygı kavramının 3 önemli bileşeni vardır:

  1. Öz-saygı, insanın yaşam boyu canlılığını sürdürebilmesi, normal ve sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi için gereklidir.
  2. Öz-saygı, kendiliğinden bireyin inançlarına ve bilincine dayalı olarak ortaya çıkar.
  3. Öz-saygı, bireyin düşüncelerine, davranışlarına, duygularına ve eylemlerine bağlı olarak oluşur.

  Öz-Saygı Teorileri

  Öz-saygı gereksinimi psikolog Abraham Maslow'un öz-saygının en temek insan motivasyonlarından biri olarak tasvir edildiği "ihtiyaçların hiyerarşisi"'nde önemli bir rol oynamaktadır. Maslow'un önerisine göre, insanlar kendi iç saygınlıklarına ihtiyaç duydukları kadar diğer insanların saygısına da ihtiyaç duyarlar. Bireyin insan olarak büyümesi ve öz-gerçekleştirme düzeyine ulaşmada başarılı olabilmesi için, bu iki ihtiyacın tam olarak yerine getirilmesi gereklidir.

  Belirtilmesi gereken bir önemli nokta da, öz-saygı kavramı bireyin gelecek eylemleri, permormansı ya da yetenekleri ile ilgili olan öz-etkinlikten oldukça farklıdır.


 2. 2013-02-25 #2
  çççççççççççokk güzelmiş

  Okunma: 2426 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -