Gerçek İsminin Anlamı ve Ayrıntılar‎

  • İsim : Gerçek
  • Anlam : 1. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî. 2. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. 3.Temel, başlıca, asıl. 4.Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. 5.İsim Gerçek olma durumu, gerçeklik, realite. 6. İsim Yalan olmayan, doğru olan şey. 7. Felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. 8. Yapay olmayan.