İstanbul'un Fethi ve Türk Dünyası Açısından Önemi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İstanbul'un Fethi ve Türk Dünyası Açısından Önemi

 1. II. Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i kuşatmasının ardından gerçekleşmiş bir fetihtir. Bizans İmparatorluğu ordusunun başında bulunan isim ise XI. Konstantin Palaiologos idi. Kuşatma Osmanlı'nın kesin zaferiyle son bulmuş ve Jülyen takvimine 5 Nisan 1453 tarihinden 29 Mayıs 1453'e kadar sürmüştür. Bu Fetih önceden yaklaşık 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'nun siyasal bağımsızlığının ortaya çıkmasını sağlamıştır.


  Fatih Sultan Mehmed Osmanlı tahtına geçmesinin ardından İstanbul'a ve Çanakkale Boğazı5 Nisan'da İstanbul'un fetih harekatını başlatmak üzere sayısı 80,000 ile 200,000 arası değişen bir orduyla İstanbul'a hareket etmiştir. Şehir 2,000'i yabancı olmak üzere toplamda 7,000 kişilik bir orduyla savunulmuştur. Kuşatma bir kısım Osmanlı kuvvetlerinin çevrede kalan Bizans kalelerini ele geçirirken ağır Osmanlı toplarının da İstanbul surlarına ateş etmesiyle başlamıştır. Bizans'ın Haliç'e zincir germesiyle Osmanlılar başta şehre girememişler bu yüzden şehri tamamen abluka altına almaya çalışmışlardır ayrıca şehre Fatih Sultan Mehmet'in bizzat gözleri önünde Avrupa'dan yardım gemileri gelmiştir. Fatih bu olaya sinirlenerek atını denize sürmüştür. Fatih bunların üzerine gemileri Haliç'e karadan yağlı kazıkların üzerinde yürütmüştür ve Bizans Osmanlı gemilerini yanan gemileriyle yok etmeye çalışsa da başarılı olamamıştır. çevresindeki Bizans kalelerine sürekli baskı yapmıştır.

  İstanbul'un Fethi ve Türk Dünyası Açısından Önemi


  Osmanlı ordusunun surlara ilk saldırıları Bizanslılara ağır kayıplar verdirmiştir ve Osmanlılar surların altına kazdığı lağımlar Bizanslılar tarafından yok edilmiş böylece Osmanlılar bu plandan vazgeçmişlerdir. Birkaç gün sonra Bizans, Vededik'ten yardım gemilerinn gelmeyeceğini haber almıştır. 29 Mayıs Gecesi Osmanlı ordusu surlara taarruz etmiştir. İlk düzensiz saldırılar püskürtülmüştür. Anadolu'dan oluşturulan birliklerle yapılan ikinci Osmanlı saldırısıyla surların Eyüp bölümüne yarıklar açmaya çalışılmıştır. Bizans'ın savunma askerleri Anadolu akıncılarını geri püskürtmüştür ve Fatih Sultan Mehmet'in seçkin Yeniçeriler'ine karşı direnmeye çalışmışlardır. Savaş sırasında, Ceneviz Komutanı Giovanni Giustiniani fena biçimde yaralanmış ve adamlarıyla birlikte gemilerine doğru geri çekilmişlerdir.


  İstanbul'un Önemi

  İstanbul, bölgede önemli bir siyasi güç olan Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olmasının yanı sıra, iki kıtayı ve iki denizi birbiriyle bağlayan stratejik konumu itibariyle de önemli bir merkezdi. Bundan dolayı tarihte pek çok devletin topraklarına katmak istediği bir kara parçasıydı.

  Bunun yanında İstanbul, İslam devletleri açısından farklı bir öneme haizdi. İslam peygamberi Hz.Muhammed, İstanbul'un Müslümanlar tarafından feth edileceğini 7. yüzyılda sahabelerine Bu sebeple tarihe geçen İstanbul kuşatmalarının büyük çoğunluğu İslam devletleri tarafından yapılmıştır. müjdelemiş ve İstanbul'u fethedecek komutan ve askerlerden övgüyle bahsetmiştir.

  Önceki fetih denemeleri


  Karadeniz ile Ege'yi birbirine bağlayan deniz yolu üzerinde kurulu olan İstanbul, günümüzde olduğu gibi o zamanlar da oldukça önemli bir şehirdi. 1453 yılına kadar farklı zamanlarda, birçok farklı millet ve medeniyet tarafından defalarca kuşatılmışsa da, gerek Bizans'ın sahip olduğu Rum ateşi (grejuva), gerekse şehrin o zamanlar için aşılamaz olarak görülen surları, bu fetih hareketlerini başarısız kılmıştı.

  Saldırı hazırlıkları


  Rumeli Hisarı'nın inşaası

  II. Mehmet, Kostantinopolis'i fethetmek için İstanbul Boğazı'nın iki yakasının kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bunun için çalışmalara başladı. Mimar Müslihiddin'in başkanlığında yaklaşık 7000 işçi Rumeli Hisarı'nın yapımına başladı. 15 Nisan 1452'de başlayan inşaat, 31 Ağustos 1452'de tamamlandı.

  Bizans'a harp ilanı


  Sultan II. Mehmet, Theodosius Surları'na ve şehrin su ile çevrili olmayan tek bölgesini batıdan gelebilecek saldırılardan koruyan hendeklere saldırmayı tasarladı. Ordu 6 Nisan 1453'te şehrin doğusuna yerleşti. Toplar haftalarca surları dövdü fakat yeterli gedik açamadı. Topların yeniden doldurulmaları zaman aldığı için, her atıştan sonra Bizanslılar hasarın çoğunu tamir edebiliyorlardı.

  Daha sonra, yeraltı tünelleri yapıp surların altını kazarak yarma yolunu denediler. Kazıcıların çoğu, Sırp Despot'u tarafından Nvo Brdo'dan gönderilen Sırplardı ve Zağnos Paşa'nın emri altındaydılar. Lakin Bizanslılar, Johannes Grant adında, Alman olduğu söylense de muhtemelen İskoç olan bir mühendisi görevlendirdiler. Tünelleri kazdırmak için Fatih Sultan Mehmet'in bulgar asıllı bir tünel kazıcısını (lağımcı) kaçırttığı bilinmektedir. Johannes karşı tüneller kazdırdı ve Bizans birlikleri tünellere girip Osmanlı işçilerini öldürdüler. Diğer tüneller de suyla dolduruldu. Son olarak Bizanslılar önemli bir mühendisi esir alıp işkence yaparak, sonradan yıkılan tünellerin hepsinin yerini öğrendiler.

  Sultan II. Mehmet, şehrin ödemeyeceğini bildiği çok büyük vergi karşılığında ablukayı kaldırmayı önerdi. Bu da geri çevrilince, Bizanslı askerlerin kendi birlikleri tükenmeden önce bitkin düşeceğini bilerek saf güçle duvarları alt etmeyi tasarladı.

  29 Mayıs sabahı saldırı başladı. Hücumun ilk dalgasını, mümkün olabildiği kadar çok Bizans askerini öldürmeye niyetli acemi askerler olan azaplar oluşturuyordu. Ayrıca Haliç'ten de baskı uygulayabilmek için gece yağlı kütükler üzerinde karadan Haliç'e taşınan gemiler, o sabah Bizans askerlerine karşı bir sürpriz unsuru olmuştu. Anadolululardan oluşan ikinci dalga, şehrin kuzeydoğusundaki, topla kısmen hasar almış Blachernae Surları'nın (okunuşu: blakernai ) bir bölümüne odaklanmıştı. Uzun süren bu çarpışmalar sonucunda Ulubatlı Hasan adındaki bir yeniçeri, surlara Osmanlı sancağını dikmiş, bununla ateşlenen Osmanlı ordusu 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un surlarını aşmıştı.

  Ancak savaş henüz bitmemişti. Hayatta kalan Bizans askerleri, Osmanlı askerleriyle sokak aralarında çarpışıyorlardı. Kısa süren bu çatışmalardan sonra Bizans ordusu yenilmiş ve Sultan II. Mehmet önderliğindeki Osmanlı ordusu İstanbul'a tamamen hâkim olmuştu.

  Fethin sonuçları


  O günün dünyasındaki en önemli şehirlerden olan İstanbul'un fethi, gerek dünyada gerekse Anadolu'da birçok etki yarattı. Bir çağı kapatıp bir çağı açmıştır.Ayrıca reform hareketlerini ve rönesans dönemini başlatmıştır , coğrafi keşifleri başlatmıştır.Bunun yanı sıra Osmanlı Anadolu-Rumeli toprak bütünlüğü sağlanmış ,İpek ticaret yolu türklerin komutasına geçmiştir.Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken neredeyse küçük bi çocuktu.

  Ancak bundan sonra Coğrafi Keşiflerin başlamasıyla ticaret üstünlüğü Avrupa'ya geçmiştir.   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2010-05-22 #2
  -Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenliği tehlikeye düşüyordu.
  -Ayrıca Bizans imparatorları Avrupa devletlerini ve Anadolu beyliklerini Osmanlılara karşı kışkırtıyordu.
  -Bizans'ın, Anadolu'da ve Rumeli'de toprakları bulunan Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü bozması,
  -Rumeli'ye geliş geçişlerde zorluklarla karşılaşılması,
  -İstanbul'un, kara ve deniz ticareti bakımından önemli bir coğrafi konuma sahip olması,
  -Bizans İmparatorlarının Avrupalıları ve Anadolu Türk beyliklerini Osmanlılar aleyhine kışkırtmaları, şehzadeler arasındaki taht kavgalarında taraf tutmaları,
  -Bizans İmparatorluğu'nun, Balkanlar'da kesin hâkimiyet kurmak isteyen Osmanlı Devleti için tehdit unsuru olması,
  -Hz. Muhammed'in, İstanbul'u fethedecek komutan ve askerleri yücelten bir Hadis'inin bulunması, fethin başlıca nedenleridir.

  FETİH İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR

  -Anadolu Hisarı'nın (Güzelcehisar) karşısına Rumeli Hisarı'nı (Boğazkesen Hisarı) yaptırdı.
  -İstanbul yakınlarındaki Silivri ve Vize kalelerini ele geçirdi.
  -Büyük toplar döktürdü.
  -Surlara yaklaşmayı ve tırmanmayı kolaylaştırmak için tekerlekli kuleler yaptırdı.
  -İstanbul'u denizden kuşatmak amacıyla güçlü bir donanma meydana getirdi.
  -Surları yıkmak için büyük toplar döktürttü.
  -Orduyu Edirne'de topladı.


 3. 2010-05-22 #3
  -Anadolu Hisarı'nın (Güzelcehisar) karşısına Rumeli Hisarı'nı (Boğazkesen Hisarı) yaptırdı.
  -İstanbul yakınlarındaki Silivri ve Vize kalelerini ele geçirdi.
  -Büyük toplar döktürdü.
  -Surlara yaklaşmayı ve tırmanmayı kolaylaştırmak için tekerlekli kuleler yaptırdı.
  -İstanbul'u denizden kuşatmak amacıyla güçlü bir donanma meydana getirdi.
  -Surları yıkmak için büyük toplar döktürttü.
  -Orduyu Edirne'de topladı.


 4. 2010-05-22 #4
  İstanbul'un fethi çok çok önemli sonuçları da beraberinde getirdi. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra batıdaki hakimiyeti pekiştirmek, sınırları genişletmek, İslam'ı en uzak yerlere kadar yaymak ve Hristiyan birliğini bozmak amacıyla Avrupa üzerine birçok seferler düzenledi.

  Sırbistan (1454,1459), Mora, Eflak (1462), Boğdan (1476), Bosna-Hersek, Arnavutluk, Venedik (1463-1479), İtalya (1480) ve Macaristan seferiyle Osmanlı İ mparatorluğu Avrupa'daki hakimiyetini pekiştirdi.

  Sırbistan Krallığı tamamen ortadan kaldırılıp Osmanlı sancağı haline getirildi. Mora tamamen fethedildi, Eflak Osmanlı eyaleti yapıldı, Bosna tekrar Osmanlı hakimiyetine alındı, Arnavutluk ele geçirildi. 16 yıl süren Osmanlı-Venedik Deniz Savaşları sonunda Venedik barış imzalamayı kabul etti. İtalya'ya yapılan sefer sırasında Roma'nın fethi açısından çok önemli bir merkez olan Otranto fethedildi ancak Fatih Sultan Mehmet' in ölümü üzerine kaybedildi

  İstanbul'un Fethinin Dünya Tarihi Bakımından Önemi

  - Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmiştir.

  -Bin yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karışmıştır.

  - Ortaçağ kapanmış, yeniçağ başlamıştır.

  - İstanbul'dan kaçan Bizans'lı bilim adamları Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasında etkili olmuşlardır.

  - Feodalite (derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır.

  İstanbulun'un Fethinin Türk Tarihi Bakımından Önemi

  - Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmiştir.

  - Osmanlı Devleti'nin başkenti Edirne'den İstanbul'a taşınmıştır.

  - Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Osmanlı'nın Anadolu-Rumeli geçişi kolaylaştı.

  - Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kalktı.

  - Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar'a geçmiştir.

  - Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur.


  Fetihten Sonraki İlk Gelişmeler

  İstanbul'un düştüğünü gören yabancı gemiler de kaçmak zorunda kaldılar. Denetimin sağlanmasından sonra İstanbul'a giren padişah, Ayasofya Meydanı'nda toplanan Hıristiyan halka can ve mal güvenliklerinin sağlanacağını söyledi. Fethin üçüncü günü kentteki karışıklıkların son bulmasından sonra , üç gün süren şenlikler düzenledi. 1 Haziranda camiye dönüştürülen Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı. Kentte kapsamlı bir onarıma girişildi,bazı manastır ve kiliseler, cami veye mescide çevrildi. Fatih'ten sonra zengin paşa ve beyler kentin kalkınmasına yardım ederek çeşitli semtlerde cami, medrese, imaret,han,hamam,bedesten gibi binalar yaptırdı. Kentte Türk nüfusunun artması için çaba harcayan Fatih, Anadolu'dan İstanbul'a gelecek olanların oturacakları evlerin kendilerine bağışlanacağını vaat etti. Fatih Sultan Mehmet, fetihte yararlık gösteren komutanlara ve bazı tarikat ileri gelenlerine evler verdi. Bunların kurdukları mescitlerin, çevresinde ilk Müslüman mahalleler oluştu.

  İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti ilan eden Fatih, Kentte 1454'te Rumlar için bir patrik, 1461'de Ermeniler için bir patrik ve Yahudiler için bir hahambaşı atadı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi (1517) dönüşünde Müslümanların kutsal emanetlerini kente getirmesi ve "halife" unvanını almasından sonra kent, İslam dünyasının merkezi olmuştur. 5. 2010-05-22 #5
  - Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmiştir.

  - Osmanlı Devleti'nin başkenti Edirne'den İstanbul'a taşınmıştır.

  - Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Osmanlı'nın Anadolu-Rumeli geçişi kolaylaştı.

  - Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kalktı.

  - Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar'a geçmiştir.

  - Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur. 6. 2010-05-22 #6
  - Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmiştir.

  - Bin yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karışmıştır.

  - Ortaçağ kapanmış, yeniçağ başlamıştır.

  - İstanbul'dan kaçan Bizans'lı bilim adamları Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasında etkili olmuşlardır.

  - Feodalite (derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır. 7. 2010-05-22 #7
  Siyasi Nedenler:

  1.Asya ve Avrupa'ya yayılmış Osmanlı devletinin ortasında bir engel olması
  2.Haçlıları genellikle Türklere karşı Bizans'ın tahrik etmesi
  3.Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması
  4.Osmanlı devletinde kardeş kavgalarını desteklemesi
  5.İstanbul'un yeniden Latinler tarafından alınmasını engellemek
  6.Balkanlarda ve Anadolu'da yapılan savaşlarda askerlerin karşıya geçirilmesinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak
  7.İstanbul'un coğrafi ve jeopolitik konumu
  8.Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi
  9.İstanbul'un önemli bir merkez olması


 8. 2010-05-22 #8
  1.Asya ve Avrupa'ya yayılmış Osmanlı devletinin ortasında bir engel olması
  2.Haçlıları genellikle Türklere karşı Bizans'ın tahrik etmesi
  3.Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması
  4.Osmanlı devletinde kardeş kavgalarını desteklemesi
  5.İstanbul'un yeniden Latinler tarafından alınmasını engellemek
  6.Balkanlarda ve Anadolu'da yapılan savaşlarda askerlerin karşıya geçirilmesinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak
  7.İstanbul'un coğrafi ve jeopolitik konumu
  8.Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi
  9.İstanbul'un önemli bir merkez olması


 9. 2010-05-22 #9
  1.Bizans'ın Avrupa devletleri tarafından roma imparatorluğunun devamı sayılması, kutsal şehir kabul edilmesi ve doğudaki son Avrupa kalesi olarak görülmesi
  2.Savunmaya elverişli konumu ve sağlam surlara sahip olması
  3.Karadan ve denizden kolayca yardım alabilmesi
  4.Bizans'ın İstanbul savunması konusunda çok deneyimli olması
  5.Devrin teknolojilerinin yetersiz olması

  Fatih Döneminde Fethi Kolaylaştıran Etkenler:

  1.Bizans'ın eski gücünü kaybetmesi, ordu ve donanmanın zayıflaması
  2.Din, mezhep ve parti çatışmalarının olması
  3.Osmanlı ordusunda surları yıkabilecek yopların olması
  4.Fetih için yapılan hazırlıkların tam olması


 10. 2010-05-22 #10
  İstanbul tarih boyunca pek çok kez kuşatılmıştı.Ancak çok güçlü surlara sahip olması sebebiyle fethedilememişti.Kuşatan devletler sırasıyla şunlardır:

  1)Makedonya kralı Filip:M.Ö. 340 yıllarında bilinen ilk İstanbul kuşatmasıdır.

  2)Roma imparatoru Septinus Severis: M.Ö. 194

  3)İranlılar: M.S.616

  4)İran- Avar ittifakı: M.S. 626

  5)Emeviler: Müslümanlar ilk kez bu dönemde kuşattılar.

  6)Abbasiler:Müslümanlar tekrar İstanbul'u kuşattılar, Bizans haraca bağlandı.9. yy. kadar Abbasiler defalarca Bizans'ı kuşattı.

  7)Ruslar:864 yılında İstanbul'u kuşattılarsa da yenik olarak geri çekildiler

  8)Macarlar:959'da kuşattılar fakat yenildiler.

  9)Latinler:1204 yılında IV. Haçlı seferini İstanbul'a yaparak Bizans'a son verdiler. 1261 yılına kadar Latin krallığı eliyle İstanbul'u yönettiler.

  10)Rumlar:1261 yılında İznik Rum imparatoru VI. Mihael Paledogis tarafından İstanbul Latinlerden alındı.

  11)Venedik:1302 yılında Venedikliler tarafından kuşatılmış fakat alınamamıştır.

  12)Ceneviz:1348 yılında Galata'da yaşayan Cenevizliler İstanbul'a saldırmış fakat başarılı olamamıştır.

  13)Osmanlı:İlk kuşatma Yıldırım Beyazıt tarafından 1391'de yapıldı.Kuşatma dört kez tekrarlandı ve Anadolu hisarı yapıldı.Bunu Çelebi Mehmet ve II. Murad tekrarladı fakat çeşitli nedenlerle başarılı olunamadı.


 11. 2010-05-22 #11
  FETHİN SEBEPLERİ

  Fethin sebeplerini dini, siyasi ve ekonomik sebepler olmak üzere üçe ayırmak mümkündür.

  A-Dini Sebepler:

  Hz. Muhammet bir hadisinde bir hadisinde İstanbul'un mutlaka feth olunacağını belirtmekte, onu feth eden ordu ve komutanları övmektedir.Bu sözleri Emeviler, Abbasileri etkilediği gibi Osmanlıları da harekete geçirmiştir.

  B-Siyasi Nedenler:


  1.Asya ve Avrupa'ya yayılmış Osmanlı devletinin ortasında bir engel olması
  2.Haçlıları genellikle Türklere karşı Bizans'ın tahrik etmesi
  3.Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması
  4.Osmanlı devletinde kardeş kavgalarını desteklemesi
  5.İstanbul'un yeniden Latinler tarafından alınmasını engellemek
  6.Balkanlarda ve Anadolu'da yapılan savaşlarda askerlerin karşıya geçirilmesinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak
  7.İstanbul'un coğrafi ve jeopolitik konumu
  8.Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi
  9.İstanbul'un önemli bir merkez olması

  C-Ekonomik Nedenler:

  Osmanlı devletinin coğrafi, iktisadi ve askeri durumunun gelişmesi için İstanbul'un alınması gerekli idi.Boğazların tam olarak kontrol altına alınmasıyla Karadeniz ticareti ele geçirilebilirdi.


 12. 2010-05-22 #12
  FETHİN SEBEPLERİ

  Fethin sebeplerini dini, siyasi ve ekonomik sebepler olmak üzere üçe ayırmak mümkündür.  A-Dini Sebepler:


  Hz. Muhammet bir hadisinde bir hadisinde İstanbul'un mutlaka feth olunacağını belirtmekte, onu feth eden ordu ve komutanları övmektedir.Bu sözleri Emeviler, Abbasileri etkilediği gibi Osmanlıları da harekete geçirmiştir.


  B-Siyasi Nedenler:


  1.Asya ve Avrupa'ya yayılmış Osmanlı devletinin ortasında bir engel olması

  2.Haçlıları genellikle Türklere karşı Bizans'ın tahrik etmesi
  3.Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması
  4.Osmanlı devletinde kardeş kavgalarını desteklemesi
  5.İstanbul'un yeniden Latinler tarafından alınmasını engellemek
  6.Balkanlarda ve Anadolu'da yapılan savaşlarda askerlerin karşıya geçirilmesinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak
  7.İstanbul'un coğrafi ve jeopolitik konumu
  8.Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi
  9.İstanbul'un önemli bir merkez olması

  C-Ekonomik Nedenler:


  Osmanlı devletinin coğrafi, iktisadi ve askeri durumunun gelişmesi için İstanbul'un alınması gerekli idi.Boğazların tam olarak kontrol altına alınmasıyla Karadeniz ticareti ele geçirilebilirdi.


 13. 2010-05-22 #13
  Fethin Sebepleri

  İstanbul'un, Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli topraklarının ortasında yer alması Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozuyordu.

  Bizanslılar, Osmanlı ordusunun İstanbul Boğazı üzerinden Rumeli'ye geçişlerini engelliyorlardı.

  Bizanslılar, Anadolu Beyliklerini ve Osmanlı şehzadelerini taht kavgaları için kışkırtıyorlardı.

  İstanbul, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunuyordu. Ekonomik açıdan önemli bir konuma sahiptir.

  Bizanslıların Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı Seferleri yapılmasını sağlamaları, devleti zor durumda bırakıyordu.

  II. Mehmet'in, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadisindeki müjdeye ulaşmak istemesidir.

  İstanbul'un Fetih İçin Türklerin Yaptığı Hazırlıklar
  Bizans'a Karadeniz'den gelebilecek yardımı önlemek için Anadolu Hisarı'nın (Güzelcehisar) karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırıldı.
  Bizans'a ait Silivri ve Vize kaleleri alındı.
  Surları yıkabilecek büyüklükte toplar döktürüldü (bu topların en büyüğüne "şahi" denirdi).
  Surlara tırmanmak için tekerlekli kuleler yaptırıldı.
  400 parçalık güçlü bir donanma oluşturuldu.
  Balkan devletleriyle saldırmazlık antlaşması imzalandı, Balkan sınırına asker gönderildi.
  Bizanslıların Fetih İçin Yaptığı Hazırlıklar
  Surlar ve kaleler tamir edilerek buralara asker yerleştirildi.
  Haliç'in ağzı eski gemiler ve zincirlerle kapatıldı.
  Grejuva (Rum Ateşi) denilen silahların sayısı artırıldı.
  Avrupa devletlerinden yardım istendi.
  İstanbul'un Kuşatılması  Osmanlılar, büyük bir orduyla İstanbul'a gelerek şehri karadan ve denizden kuşattılar. Kuşatma sırasında II. Mehmet 72 parça gemiden oluşan donanmayı bir gecede karadan Haliç'e indirtti. 53 günlük bir kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi. Surlara Türk bayrağını ilk diken Ulubatlı Hasan oldu. Fatih Sultan Mehmet, Bizanslılara yaşantılarına önceden olduğu gibi devam edebilecekleri, din ve mezhep özgürlüklerine dokunulmayacağı konusunda güvence verdi.

  Fethin Sonuçları

  1. Türk Tarihi Açısından Sonuçları

  Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.

  Başkent Edirne'den İstanbul'a taşındı.

  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'ni tamamladı, Yükselme Dönemi'ne geçti, imparatorluk aşamasına ulaştı.

  Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

  Karadeniz ticareti Osmanlıların eline geçti.

  II. Mehmet "Fatih" unvanını aldı.

  Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma umutları kalmadı. Osmanlıların Avrupa'daki ilerlemeleri kolaylaştı.

  2. Dünya Tarihi Açısından İstanbul2un Fethinin Sonuçları

  Asya ile Avrupa arasındaki önemli kara ve deniz ticaret yolları, İstanbul Boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların denetimine geçti. Bu durum Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatmalarında etkili oldu.

  Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmp.) yıkıldı.

  İstanbul'dan kaçan bilginler İtalya'ya gitmişler, bu da Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırladı.

  Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı, bu durum Avrupa'da feodalitenin (derebeyliğin) zayıflamasında ve krallıkların güçlenmesinde etkili oldu.

  Venedik-Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilendi.Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı. 14. 2010-05-22 #14
  Fatih tüm Anadolu'ya hakim olmak istiyordu. Bu amaçla; 1460'ta Venediklilerden Amasra alındı. 1461'de İsfendiyaroğulları beyliğine, 1461'de de Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi. 1466'da Karamanoğulları Beyliği'nden Konya ve Karaman alınarak Anadolu Türk birliği yeniden sağlandı.

  Bu sırada Doğu Anadolu, Azerbaycan, ve İran'da kuvvetli bir devlet kurmuş olan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Karamanoğulları ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nun topraklarının geri verilmesini isteyerek Anadolu Türk birliğini tehdit etmeye başladı.


  Bunun üzerine sefere çıkan Fatih Akkoyunluları 1473'te Otlukbeli Savaşı'nda yenerek Osmanlı sınırlarını Fırat nehrine kadar genişletip Anadolu Türk birliğini korudu. Fatih'in son zamanlarında Osmanlı - Memlûk ilişkileri bozuldu.


 15. 2010-05-22 #15
  1)Bizans'ın Osmanlı sehzadelerini koruyarak ve kıskırtarak, taht kavgalarına neden olması,
  2)Bizans'ın Osmanlı'ya karsı düzenlenen Haçlı seferlerini tesvik etmesi,
  3)Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması ( Osmanlı topraklarıyla çevrili bir ada görünümündeydi. Osmanlı'nın Anadolu'dan Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya geçisi zordu)
  4)İstanbul'un boğaza hakim bir konumda olması ve bu yüzden Karadeniz Akdeniz su yolununkonumunda olması.

 16. 2010-06-28 #16
  • 1)- Bizans ordu ve donanmasının zayıf oluşu,
  • 2)- Kuşatma sırasında Avrupa'dan yardım alamaması


  • NOT: Bizans kuşatma sırasında sadece Venedik ve Cenevizlilerden yardım alabilmiştir. NOT: Cenevizliler kuşatma sırasında ticari kaygılarından dolayı hem Osmanlılara, hem de Bizans'a yardım etmişlerdir.


 17. 2010-06-28 #17
  1)- Osmanlı Devleti Yükselme dönemine girmiştir.
  2)- Başkent Edirne'den İstanbul'a taşınmıştır.
  3)-Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Osmanlı'nın Anadolu - Rumeli geçişi kolaylaşmıştır.
  4)- Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kaldırılmıştır.
  5)- Karadeniz - Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar'a geçmiştir.
  6)- Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur


 18. 2010-06-28 #18
  1)- Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmiştir.
  2)- Bin yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karışmıştır.
  3)- Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamıştır.
  4)- İstanbul'dan kaçan Bizans'lı bilim adamları Avrupa'da Rönesans ve reform hareketlerinin başlamasında etkili olmuşlardır.
  5)- Feodalite(derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır. (topun kullanılması ile)


 19. 2010-06-28 #19

  FETHİN SEBEPLERİ

  Fethin sebeplerini dini, siyasi ve ekonomik sebepler olmak üzere üçe ayırmak mümkündür.  A-Dini Sebepler:


  Hz. Muhammet bir hadisinde bir hadisinde İstanbul'un mutlaka feth olunacağını belirtmekte, onu feth eden ordu ve komutanları övmektedir.Bu sözleri Emeviler, Abbasileri etkilediği gibi Osmanlıları da harekete geçirmiştir.

  B-Siyasi Nedenler:

  1.Asya ve Avrupa'ya yayılmış Osmanlı devletinin ortasında bir engel olması

  2.Haçlıları genellikle Türklere karşı Bizans'ın tahrik etmesi
  3.Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması
  4.Osmanlı devletinde kardeş kavgalarını desteklemesi
  5.İstanbul'un yeniden Latinler tarafından alınmasını engellemek
  6.Balkanlarda ve Anadolu'da yapılan savaşlarda askerlerin karşıya geçirilmesinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak
  7.İstanbul'un coğrafi ve jeopolitik konumu
  8.Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi
  9.İstanbul'un önemli bir merkez olması
  C-Ekonomik Nedenler:

  Osmanlı devletinin coğrafi, iktisadi ve askeri durumunun gelişmesi için İstanbul'un alınması gerekli idi.Boğazların tam olarak kontrol altına alınmasıyla Karadeniz ticareti ele geçirilebilirdi.  FETİHTEN ÖNCEKİ İSTANBUL KUŞATMALARI


  İstanbul tarih boyunca pek çok kez kuşatılmıştı.Ancak çok güçlü surlara sahip olması sebebiyle fethedilememişti.Kuşatan devletler sırasıyla şunlardır:

  1)Makedonya kralı Filip:M.Ö. 340 yıllarında bilinen ilk İstanbul kuşatmasıdır.
  2)Roma imparatoru Septinus Severis: M.Ö. 194
  3)İranlılar: M.S.616
  4)İran- Avar ittifakı: M.S. 626
  5)Emeviler: Müslümanlar ilk kez bu dönemde kuşattılar.
  6)Abbasiler:Müslümanlar tekrar İstanbul'u kuşattılar, Bizans haraca bağlandı.9. yy. kadar Abbasiler defalarca Bizans'ı kuşattı.
  7)Ruslar:864 yılında İstanbul'u kuşattılarsa da yenik olarak geri çekildiler
  8)Macarlar:959'da kuşattılar fakat yenildiler.
  9)Latinler:1204 yılında IV. Haçlı seferini İstanbul'a yaparak Bizans'a son verdiler. 1261 yılına kadar Latin krallığı eliyle İstanbul'u yönettiler.
  10)Rumlar:1261 yılında İznik Rum imparatoru VI. Mihael Paledogis tarafından İstanbul Latinlerden alındı.
  11)Venedik:1302 yılında Venedikliler tarafından kuşatılmış fakat alınamamıştır.
  12)Ceneviz:1348 yılında Galata'da yaşayan Cenevizliler İstanbul'a saldırmış fakat başarılı olamamıştır.
  13)Osmanlı:İlk kuşatma Yıldırım Beyazıt tarafından 1391'de yapıldı.Kuşatma dört kez tekrarlandı ve Anadolu hisarı yapıldı.Bunu Çelebi Mehmet ve II. Murad tekrarladı fakat çeşitli nedenlerle başarılı olunamadı.

  İstanbul'un Fatih Dönemine Kadar Alınamamasının Sebepleri:


  1.Bizans'ın Avrupa devletleri tarafından roma imparatorluğunun devamı sayılması, kutsal şehir kabul edilmesi ve doğudaki son Avrupa kalesi olarak görülmesi

  2.Savunmaya elverişli konumu ve sağlam surlara sahip olması
  3.Karadan ve denizden kolayca yardım alabilmesi
  4.Bizans'ın İstanbul savunması konusunda çok deneyimli olması
  5.Devrin teknolojilerinin yetersiz olması
  Fatih Döneminde Fethi Kolaylaştıran Etkenler:

  1.Bizans'ın eski gücünü kaybetmesi, ordu ve donanmanın zayıflaması

  2.Din, mezhep ve parti çatışmalarının olması
  3.Osmanlı ordusunda surları yıkabilecek yopların olması
  4.Fetih için yapılan hazırlıkların tam olması
  Fetih için yapılan hazırlıklar:

  1.Karamanoğulları ile barış yapılması

  2.İstanbul boğazının en dar yerine Rumeli hisarının (Boğazkesen) yapılması
  3.Edirne'de şahi adıyla surları yıkabilecek büyük topların yapılması
  4.400 gemilik bir donanmanın yapılması
  5.Turhan Bey'in Mora'ya gönderilerek İstanbul'a yardımın engellenmesi
  6.Macarlarla üç yıllık anlaşma yapılması
  7.Eflak ve Sırbistan ile barış anlaşmasının yenilenmesi

  Bizans'ın Hazırlıkları:


  1.Haçlı dünyasından yardım istendi.Bunun karşılığında Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleştirilmesi teklif edildi. Ancak Bizans halkı buna karşıydı.

  Buna rağmen Papa ve Venedik'ten bir miktar asker geldi.Sakızlı Cenevizlilerden iki kalyon ve bir miktar asker geldi.Mora'dan, adalardan ve İspanya'dan bir miktar asker geldi.
  2.Surlar kuvvetlendirildi
  3.Rum ateşi her yere yerleştirildi.
  4.İstanbul'da bol bol yiyecek depolandı.
  5.Haliç zincir çekilerek kapatıldı.

  İstanbul'un kuşatılması ve Fethi (6 Nisan- 29 Mayıs 1453)  Hazırlıklar tamamlandıktan sonra imparator Konstantin Dragezes'e elçi gönderilerek şehrin teslim edilmesi istendi.fakat teklif ret edilince 6 Nisan 1453'te kuşatma başladı.ordunun mevcudu 75 bin kadardı. Büyük toplarla surlar dövülüyordu. Bizans aldığı yardımlar sayesinde başarılı bir savunma veriyordu. Fatih 21-22 Nisan gecesi 72 parçalık donanmayı Tophaneden Kasımpaşa limanına, Haliç'e indirdi. Bizans ve Latin donanması topa tutuldu. Gittikçe gücünü kaybeden İstanbul 29 Mayıs 1453'te yapılan son saldırı ile alındı.Kuşatma 53 gün sürmüştür.Şehir fethedilince halka din ve mezhep özgürlüğü tanınmıştır. Ortodoks kilisesinin başına Katolik-Ortodoks birleşmesine karşı çıkan birisi getirildi. Amaç Avrupa Hıristiyan birliğinin oluşmasını engellemekti.


  FETHİN SONUÇLARI


  Fethin sonuçlarını Türk ve dünya tarihi açısından iki kısımda inceleyebiliriz.


  Türk Tarihi Açısından Sonuçlar


  • Osmanlı devletinin iki kıta arasındaki bütünlüğü sağlanmıştır.
  • Boğazların savunması kolaylaşmıştır.
  • Osmanlı tabi başkentine kavuşmuştur.Başkent Edirne'den İstanbul'a taşındı.
  • Osmanlılar ve padişahların İslam dünyasındaki itibarı artmıştır.
  • Osmanlıların yükselme dönemi başlamıştır.
  • Ticaret yollarının denetimi Türklerin eline geçmiştir.

  Dünya Tarihi açısından Sonuçları

  • Türkler artık dünya siyasetinin ve Avrupa tarihinin vazgeçilmez unsuru haline geldi.
  • Tarihi Bizans imparatorluğu sona erdi
  • Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı.
  • İstanbul'dan giden bilim ve sanat adamları İtalya'ya giderek Rönesans'ın başlamasını sağladılar.
  • İpek yolu denetim altına alındığı için coğrafi keşiflere zemin hazırlandı.
  • Tüm Ortodokslar himaye altına alınarak Avrupa'nın dini birliği önlendi.
  • Avrupa devletleri İstanbul'da ilk sürekli elçilikler kurmaya başladılar.
  • Büyük toplarla kalelerin yıkılabileceği görülmüş, dolayısıyla derebeylikler yıkılmış mutlak krallıklar kurulmaya başlamıştır.

  Fethe Tepkiler

  Bizans'ın ortadan kalkması Avrupa'da büyük tepkiye sebep oldu.Ancak Avrupa kendi arasında mücadele halindeydi. Ayrıca Varna ve Kosova savaşlarının etkisi hala korunuyordu.Bu sebeplerle Papanın haçlı seferi çağrısı cevap bulmadı.Papalık yıllık yas ilan etti.

  En fazla tepki Venedik'ten gelmişti. Bunun sebebi çıkarlarının zedelenmesidir.Fatih tepkileri önlemek için aşağıdaki önlemleri aldı:
  1.Venediklilere ticaret serbestliği tanınmış.Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapmaları kaydıyla 200 bin altın vergi alınmıştır.
  2.Ortodoks kilisesinin hakları aynen tanınmış, patrikhaneye yetkiler verilmiştir.
  3.Galata'daki Cenevizlilere ve Galata halkına güvence verilmiştir.
  Fatih'in Batı Siyaseti

  İstanbul'un fethinden sonra

  1.Avrupa'da doğan tepkileri önlemek
  2.Batıdaki hakimiyeti pekiştirmek
  3.Sınırları genişletmek
  4.İslam'ı yaymak
  5.Hıristiyan birliğini bozmak
  6.Balkan uluslarını tam olarak yönetim altına almak
  7.Doğudan gelen Türkmenlere yurt bulmak
  Amaçlarıyla batıya yönelik seferler yapılmıştır.

  a.Sırbistan Seferi (1454):


  Sırbistan II.Murad devrinde alınmış ancak Edirne-Segedin antlaşmasıyla (14449 elimizden çıkmıştı.Fatih daha önce Türk egemenliğinde olan yerleri istedi. Sırplar bunu kabul etmeyince üç büyük seferden sonra başkentleri Semendire Mahmut Paşa tarafından alınarak Sırp krallığına son verildi.Belgrat dışındaki bütün Sırp toprakları Osmanlıya bağlandı.(1459)


  b.Mora sefer (1460):


  İstanbul'un fethinden sonra Mora'da bulunan iki büyük Rum despotluğu vergiye bağlanmıştı. Bu despotluklar arasında devamlı mücadele oluyordu. Mora İtalya seferleri için bir üst konumundaydı. Bu mücadelelerden de yararlanılarak Atina ve Mora alındı.

  c.Eflak seferi (1476):

  Macarlarla anlaşan eflak beyi vermesi gereken vergiyi vermemeye başladı.Gönderilen elçiyi öldürttü ve bir Türk birliğini kazığa vurdurdu. Bunun üzerine Eflak seferine çıkan Fatih Eflak beyi Vlad'ı yendi ve Eflak'ı Osmanlı devletine bağladı.

  d.Boğdan Seferi (1476)

  Boğdan beyliği de Osmanlı egemenliğini tanımıştı. Osmanlı-Venedik savaşını fırsat bilerek bağımsız olmaya çalışan Boğdan hakimiyet altına alındı.


  e.Bosna ve Hersek Seferi (!462-1464)


  Macarlarla anlaşan Bosna kralı vergisini vermemeye başladı.Fatih Venedik savaşı sırasında Bosna seferine çıkarak bölgeyi aldı. kral öldürüldü. Hersekte 1465 yılında alındı. Hıristiyanlığın Bogomil mezhebine mensup bölge halkı zaman içinde kendi isteğiyle Müslümanlığı kabul etmiştir.

  f.Arnavutluk'un Ele Geçirilmesi (1479):

  II. Murad döneminde alınmıştı.Fakat Osmanlı sarayında yetişen, sancak beyliği rütbesine kadar yükselen Arnavut asıllı İskender bey kaçarak Arnavutluk'ta bir isyan çıkardı. Macarlar ve Venediklilerle anlaştı. Fatih tarafından 3 sefer düzenlendi.I. seferde (1465) İlbasan kalesi yapıldı ve Balaban Paşa fetihle görevlendirildi. Balaban Paşa'nın öldürülmesi üzerine II. Sefer yapıldı (1467) bazı garnizonlar ele geçirildi. İskender beyin ölümüyle yerine oğlu Jean geçmişti. Arnavutlukta çıkan kargaşadan yararlanılarak III. Sefere çıkıldı.(1479) Kroya ve İşkodra ele geçirildi.Arnavutluk hakimiyet altına alındı. (1479)


  g.Osmanlı Venedik savaşı (1463-1479)


  İki ülke arasında ilişkiler ilk olarak Çelebi Mehmet döneminde başlamıştı.Fakat asıl ilişki İstanbul'un fethinden sonra başladı.Bu fetih Venedik'in doğu ticaretine darbe vurmuştu. 1463' de başlayan savaş 16 yıl sürdü. Venedik denizde Osmanlı karada güçlüydü. Venedikliler, Arnavutları, Eflak, Boğdan beylerini, Uzun Hasan ve Karamanoğullarını kışkırttılar.Venedik savaşının son yılları daha çok Arnavutlukta geçti. Fatih'in Arnavutluk seferinden sonra barış istemek zorunda kaldılar.
  Bu barışa göre:

   • Venedikliler bu savaşta Osmanlılardan aldıkları yerleri geri verdiler.
   • Arnavutluk'tan alınan Kroya ve İşkodra kaleleri Osmanlılarda kaldı.
   • Osmanlılar Dalmaçya, Arnavutluk kıyıları, Mora'da Venedik'ten aldıkları yerleri geri verdiler.
   • Venedik her yıl Osmanlı devletine 10 bin Venedik altını savaş tazminatı vermeyi kabul etti.

  Ayrıca Venedik'e şu imtiyazlar verilmiştir:
  1.Venedikliler İstanbul'da devamlı elçi bulundurabilecekti. (Venedik elçilerine balyos denir.)
  2.Balyoslar Osmanlı topraklarına yerleşen Venedik vatandaşlarının davalarına bakacaktı.
  3.Venedik bayrağı çeken herhangi bir gemi Venedik gemisi sayılacak ve saldırılmayacaktı.
  4.Osmanlı saldırısına uğramadan önce herhangi bir devlet Venedik bayrağı çekerse Venedik'in bağlaşığı sayılacak ve saldırılmayacaktı.

  Bunlar yabancı bir devlete verilen ilk imtiyazlardır.Osmanlı devletinde ilk yabancı elçi bulundurma hakkını elde eden devlet Venedik'tir.


  h.İtalya seferi (1480):


  Fatih Anadolu'da iken Papalık Osmanlıya karşı Avrupa'yı kışkırtıyordu.Rodos kuşatıldıysa da başarılı olunamadı. Gedik Ahmet Paşa tarafından Otranto kalesi alındı. Roma'nın fethi için üst elde edildi.Kafelonya, zanta ve Ayamavra adaları ele geçirildi. Fakat Fatih'in ölümüyle Otranto kalesi ve bu adalar kaybedildi.


  i.Osmanlı Macar İlişkileri:


  Macarlar Bu dönemde de Osmanlının aleyhinde bulunmuşlardır. Venedik ile ittifak kurmuşlardı. Üzerlerine sefer yapılmasa da sınır çatışmaları sürmüştür.


  Fatih'in Karadeniz Siyaseti


  Karadeniz seferlerinin amaçları:

  • Karadeniz'de Venedik ve Ceneviz üstünlüğüne son vermek, bu devletlerin İslam dünyası aleyhine yaptığı esir ticaretini engellemek.
  • İstanbul'a gelen kürk, buğday, deri ve tuz sevkıyatında esas rolü oynayan Kırım sahillerini ele geçirmek
  • Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmek.
  • Kırım'ı Osmanlı nüfuzuna almak ve bölge Türkleri ile ilişki kurmak.

  Bu amaçlarla:


  a.Amasra'nın Alınması (1459):


  Amasra Cenevizlilere ait bir ticaret kolonisiydi. Fatih İstanbul'un fethinden sonra şehirde yaşayan Cenevizlileri çıkardı.Amasya karadan ve denizden kuşatılarak alındı.


  b.Candaroğlu Beyliğinin Alınması (1460):


  Amasra'nın fethi sırasında Candaroğlu İsmail hediyeler sunarak Sinop'u kurtarmak istemişti.Bir yıl sonra şehir alınmıştır.

  c.Trabzon'un Alınması (1461):

  IV. Haçlı seferinden sonra kurulan devlet Kommen sülalesinden gelen David Kommen tarafından yönetiliyordu.Uzun Hasan'a güvenerek vergilerini ödemeyince karadan ve denizden kuşatılan Trabzon Rum İmparatorluğu fethedildi.(26 Ekim 1461)


  d.Kırım'ın Fethi (1475):


  Kırım askeri ve jeopolitik olarak önemli bir konumdaydı. Altınordu devleti sonrasında Kırım hanlığı kurulmuştu. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Kefe'yi ele geçirdi ve bölgedeki Ceneviz kolonilerini ele geçirdi.

  Sonuçları:
  1)Osmanlı devleti doğu ticaret yollarına sahip oldu.
  2)Karadeniz Türk gölü haline geldi.
  3)Kırım Hanlığı Osmanlı devletine bağlandı.
  4)Karadeniz'deki Ceneviz üstünlüğü sona erdi.
  5)İpek yolunun denetimi Osmanlı devletine geçti

  Fatih'in Anadolu Siyaseti


  Anadolu siyasetinin amaçlar:

  • Rumeli'de daha rahat fetihler yapmak için Anadolu'nun egemenlik altına alınması zorunluluğu
  • Doğuyu güvence altına almak
  • Anadolu'da ticareti ve ticaret yollarını canlandırmak.

  Bu amaçla.
  • Amasra'nın Alınması (1459)
  • Sinop'un Alınması (1460)
  • Trabzon'un Alınması (1461)

  d.Karaman'ın Osmanlılara Bağlanması (1466):

  Karamanoğlu İbrahim beyin 1464'te ölmesi üzerine oğulları birbirlerine düşmüşlerdi. Oğulları arasındaki çekişme bazı devletlerin olaya karışmasına sebep oldu. Uzun Hasan'ın yardımıyla İshak Bey Karaman beyi oldu. Kardeşi Pir Ahmet Bey Fatih'e başvurarak yardımlarıyla karaman tahtına çıktı. Ancak Venedik seferi sırasında Venedik'le ittifak kurdu. Bu durum üzerine Konya ve Karaman alınarak Osmanlıya bağlandı. Konya halkının bir kısmı İstanbul'a gönderildi. Pir Ahmet Bey Uzun Hasan'a sığındı. Bu durum Osmanlı-Akkoyunlu savaşının sebeplerinden birisidir.


  e.Otlukbeli savaşı (1473)


  Doğu Anadolu'da güçlü bir devlet kuran Akkoyunlular Fırat'tan Maveraünnehir'e kadar yayılmışlardı.Timur devleti ve Karakoyunlular'ı yenmişti. Uzun Hasan Anadolu'yu ele geçirmek istiyordu. Anadolu'ya büyük bir askeri güç göndersiyse de bozguna uğratıldı. Buna rağmen Venediklilere güvenerek Trabzon ve Kayserinin kendisine verilmesini istedi. Devrin en güçlü ordusuna sahip Osmanlı devleti birkaç saat içinde süvarilerden kurulmuş Akkoyunlu ordusunu perişan etti. Uzun Hasan zorlukla kaçtı. Zayıflayan devlete Şah İsmail son verdi.


  Fatih'in Güney Siyaseti


  Kuruluş devrindeki dostluk içinde olan Memluk-Osmanlı ilişkileri Fatih döneminde bozulmaya başladı.İlişkilerin bozulma sebepleri:

  • Osmanlıların Memluk hakimiyetindeki Dulkadiroğulları iç işlerine karışması.
  • Hicaz su yollarının tamir sorunu

  Bu sorunlara rağmen sıcak savaş yaşanmamıştır. Fatih halife Memluk egemenliğinde olduğundan İslam dünyasında kazandığı itibarı korumak istemiştir.

  Fatih'in Ege Siyaseti


  İstanbul'un fethi ile ticaret yolları Osmanlı egemenliğine girmeye başlamıştı. Ancak hala Venedik ve Cenevizliler denizlerde önemli bir güçtü. Adalar vasıtasıyla korsanlık yapıyorlardı. Fatih'in siyaseti Anadolu'ya yakın adaları ele geçirmek, güçlü bir donanma yaptırmaya çalışmak olmuştur.Alınan adalar:

  1.İmroz, Taşoz, Bozcaada, Semadirek ve Limni'nin alınması (1456),Cenevizlilerden alınmıştır.
  2.Midilli'nin alınması. (1462) Venediklilerden alınmıştır.
  3.Eğriboz'un alınması. (1470) Venediklilerden alınmıştır.
  4.Rodos Seferi. (1480) Sen-jan şövalyelerinin elindeydi.Hem karadan hem denizden kuşatılmasına rağmen alınamadı.

  Not:Fatih Türk tarihinde çağ açan tek hükümdardır.Osmanlı'da yükselme dönemini başlatmıştır. İlim ve teknolojiye çok önem verirdi. İstanbul kuşatması sırasında tarihte ilk kez kullanılan havan toplarının projesini kendisi çizmişti.Sahn-ı Seman medresesini kurarak İstanbul Üniversitesinin temellerini attı Kanunname-i Ali Osman adıyla ilk kez örfi kanunları yazılı hale getirdi.Arapça, Farsça, Grekçe, Latince ve İtalyanca bilirdi.Fatih'in ölümü Roma'nın fethinden korkan Avrupa'da sevinçle karşılandı.Son seferini nereye yapacağı bilinmiyordu. Sefer sırasında öldü.Zehirlediğinden şüpheline nen Yahudi asıllı doktor askerler tarafından parçalandı
  .


 20. 2010-06-28 #20
  Fethin Sebepleri
  İstanbul'un, Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli topraklarının ortasında yer alması Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozuyordu.

  Bizanslılar, Osmanlı ordusunun İstanbul Boğazı üzerinden Rumeli'ye geçişlerini engelliyorlardı.
  Bizanslılar, Anadolu Beyliklerini ve Osmanlı şehzadelerini taht kavgaları için kışkırtıyorlardı.
  İstanbul, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunuyordu. Ekonomik açıdan önemli bir konuma sahiptir.

  Bizanslıların Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı Seferleri yapılmasını sağlamaları, devleti zor durumda bırakıyordu.

  II. Mehmet'in, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadisindeki müjdeye ulaşmak istemesidir.


 21. 2010-06-28 #21
  İstanbul'un Fetih İçin Türklerin Yaptığı Hazırlıklar

  Bizans'a Karadeniz'den gelebilecek yardımı önlemek için Anadolu Hisarı'nın (Güzelcehisar) karşısına Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırıldı.
  Bizans'a ait Silivri ve Vize kaleleri alındı.
  Surları yıkabilecek büyüklükte toplar döktürüldü (bu topların en büyüğüne "şahi" denirdi).
  Surlara tırmanmak için tekerlekli kuleler yaptırıldı.
  400 parçalık güçlü bir donanma oluşturuldu.
  Balkan devletleriyle saldırmazlık antlaşması imzalandı, Balkan sınırına asker gönderildi.
  Bizanslıların Fetih İçin Yaptığı Hazırlıklar
  Surlar ve kaleler tamir edilerek buralara asker yerleştirildi.
  Haliç'in ağzı eski gemiler ve zincirlerle kapatıldı.
  Grejuva (Rum Ateşi) denilen silahların sayısı artırıldı.
  Avrupa devletlerinden yardım istendi.

  İstanbul'un Kuşatılması
  Osmanlılar, büyük bir orduyla İstanbul'a gelerek şehri karadan ve denizden kuşattılar. Kuşatma sırasında II. Mehmet 72 parça gemiden oluşan donanmayı bir gecede karadan Haliç'e indirtti. 53 günlük bir kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi. Surlara Türk bayrağını ilk diken Ulubatlı Hasan oldu. Fatih Sultan Mehmet, Bizanslılara yaşantılarına önceden olduğu gibi devam edebilecekleri, din ve mezhep özgürlüklerine dokunulmayacağı konusunda güvence verdi.


 22. 2010-06-28 #22
  1. Türk Tarihi Açısından Sonuçları
  Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.
  Başkent Edirne'den İstanbul'a taşındı.
  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'ni tamamladı, Yükselme Dönemi'ne geçti, imparatorluk aşamasına ulaştı.

  Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
  Karadeniz ticareti Osmanlıların eline geçti.
  II. Mehmet "Fatih" unvanını aldı.
  Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma umutları kalmadı. Osmanlıların Avrupa'daki ilerlemeleri kolaylaştı.

  2. Dünya Tarihi Açısından İstanbulun Fethinin Sonuçları
  Asya ile Avrupa arasındaki önemli kara ve deniz ticaret yolları, İstanbul Boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların denetimine geçti. Bu durum Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatmalarında etkili oldu.
  Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmp.) yıkıldı.
  İstanbul'dan kaçan bilginler İtalya'ya gitmişler, bu da Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırladı.

  Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı, bu durum Avrupa'da feodalitenin (derebeyliğin) zayıflamasında ve krallıkların güçlenmesinde etkili oldu.
  Venedik-Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilendi.Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı.


 23. 2010-08-27 #23
  İstanbul'un Fethi:


  • İstanbul'un önemi: İstanbul'un Coğrafi, dini siyasi ve ekonomik özelliği vardı.
  • Coğrafi önemi: Kıtalar ve denizler arasında bir geçit noktasıdır.
  • Siyasi önemi: Bizans İmparatorluğu elindekileri kaybederek sadece Bizans (İstanbul) topraklarını elinde bulunduruyordu.
  • Çevresinde değişik topluluklar bulunuyordu. (Osmanlı- Vene­dik -Ceneviz)
  • Ekonomik önemi: Kara ve deniz ticaretini elinde bulunduruyordu.
  • Dini önemi: Ortodoksların din merkeziydi.
  • Anadolu'da ve Rumeli'de toprakları olan Osmanlı Devleti İstanbul'u elde ederse kendi güvenliğini sağlamış olacaktı.
  • Osmanlılar Anadolu'dan Rume­li'ye Rumeli'den Anadolu'ya ge­çerken güçlüklerle karşılaşıyor­lardı.
  • Çanakkale Boğazı'na hakim olamıyorlardı.
  • İstanbul alınırsa Osmanlıları Balkanlar'dan atmak olmaya­caktı.
  • İstanbul denizden kuşatılınca karadan, karadan kuşatılınca denizden yardım alabiliyordu.
  • Bizanslıların elinde diğer devletlerin bilmediği Grejuva (Rum ateşi) denilen sudada yanabilen bir silah bulunuyordu.
  • İstanbul'u Avarlar, Avrupa Hunları, Sasaniler, Araplar (Emevi) ve Bulgarlar kuşattılarsa da başarı elde edememişlerdi.
  • Osmanlı Devleti adına ise; Yıldırım Beyazid, Çelebi Mehmet ve II. Murat kuşatmışsa da başarı elde edememişti.
  • II. Mehmet İstanbul'un zaptı için hazırlıklara başladı.
  • Karadeniz yolu ile Balkanlardan ve Trabzon Rum. İmparator­luğu'ndan gelebilecek yardımı önlemek için Boğazkesen (Rumeli Hisarı) hisarını yaptırdı.
  • Bizanslıların İstanbul yakınların­da bulunan Silivri ve Vize kalelerini aldı.
  • Mühendis Müslühittin, Sarıca, Sekban ve Macar Urban'a Edirne'de toplar döktürdü. Şahi (büyük top)
  • Bizans Ordusunun bir kısmını yabancı askerler oluşturuyordu.
  • Konstantin Papa'dan yardım alabilmek için Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştiril­mesini istediyse de başaramadı.
  • 6 Nisan 1453 yılında savaş başladı.
  • 29 Mayıs 1453'de İstanbul alındı. Böylece 1125 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunun merkezi olan, İstanbul Osmanlıların eline geçti.
  İstanbul'un Alınışının, Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi:


  • a - Türk Tarihi Bakımından :

  İstanbul'un fethi ile Bizans İmparatorluğu Ortadan kalktı.
  Osmanlı Devleti, Anadolu ve Rumeli'nin ortasında olan İstanbul şehrini başkent yaptı.
  Osmanlı Devleti 1453'den itibaren İmparatorluk haline geldi.
  Kalelerin ve surların ne kadar kuvvetli olursa olsun top gülleriyle yıkılabileceği anlaşıldı.
  (Barutun bulunmasıyla feoda­liteye darbe vuruldu. Dünya tarihi bakımındanda önemi­dir.)
  Boğazlar sayesinde kara ve deniz ticareti Osmanlı Devletinin eline geçti.

  • b - Dünya Tarihi Bakımından :

  İstanbul'un fethinden sonra bazı Bizans bilginleri İtalya'ya giderek eski Yunanca'yı bildikleri için İtalya'da Rönesansın geliş­mesine yardımcı oldu.
  İstanbul'un fethi ile birçok tarihçi Ortaçağın sonu Yeniçağın başladığını kabul etti.
  Avrupalılar doğu ile ticaret yapabilmek için yeni ticaret yolları aradı. Bu da Coğrafi Keşifleri başlattı.
  Türkler kendi seslerini Avrupa'ya ve Dünya devletlerine duyurmuş oldular.
  İslamiyet geniş alanlara yayıldı. 24. 2011-07-27 #24
  İstanbul'un Fethinin Nedenleri
  1. Bizans'ın, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilerlemesine ve büyümesine engel olması
  2. Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak Anadolu'daki Türk birliğini bozmaya çalışması
  3. Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarına neden olması
  4. Bizans'ın, Avrupa-Hristiyan dünyasını kışkırtıp Haçlı Seferleri'ne zemin hazırlaması
  5. Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için İstanbul'un alınmasının gerekmesi
  6. İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan koluna hakim olmak
  7. Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul'un önemli bir konuma sahip olması
  8. Boğazlar yolu ile ekonomik canlılığın mevcudiyeti
  9. Anadolu ve Rumeli arasındaki askeri geçişin kolaylaştırılmak istenmesi
  10. II. Mehmed'in, Hz. Muhammed'in; "İstanbul elbet fetholunacaktır. Ne güzel kumandandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler" hadisine layık olabilme düşüncesi


  Okunma: 14620 - Yorum: 23 - Amp
Kullanıcı Oylaması: 0/5 - 0