Cenaze Ödeneği Nereden Nasıl Alınır?

Cenaze Ödeneği İçin Nereye Başvurulur:
Aşağıda bahsedilen şekilde ve belgelerle birlikte bağlı bulunduğunuz SGK İl/Merkez Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Cenaze Ödeneği Hangi Hallerde Alınır:
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen, * Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen, * Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken ölen, sigortalıların ailesine verilmektedir. En az 360 gün prim bildirilmiş iken ölen sigortalıya verilecek cenaze ödeneğinde vefat tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz.


Cenaze Ödeneği Kimlere Verilir:
Cenaze ödeneği sigortalının eşine, eşi yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenaze bu kişiler dışında farklı gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılmışsa, belgelenmesi durumunda masraflar bu gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze Ödeneği İçin Başvuru Nasıl Yapılır:
Cenaze ödeneği için ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile kuruma başvurulması gerekmektedir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemişse, dilekçeyle birlikte sigortalının ilgili makamlarca usulüne uygun ölüm tarihini gösterir belgenin kuruma verilmesi gerekmektedir.

Cenaze Ödeneği Alabilmek İçin İstenen Gerekli Belgeler:
Hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe, * Ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenlenen defin ruhsatı, ölüm tutanağı vb belge.