1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun ve 25.8.2002 tarihli İçişleri Bakanlığı Olur'u ile yürürlüğe giren yeni Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine Ait Görev ve Çalışma Yönergesi hükümlerine göre:


Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur, çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur (Medeni Kanun 282.madde)

Evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur. (Medeni Kanun 292. madde)

Evlilik dışında doğan çocuklar annenin aile kütüğüne, annenin bekarlık soyadıyla kaydedilir. (Yönerge'nin 7. maddesi)

Evlilik dışında doğan çocuğun babası tarafından, Nüfus Müdürlüğü, mahkeme, noter veya Konsolosluğa başvurularak, resmi senet ya da vasiyetnameyle tanınması mümkündür. (Medeni Kanunun 295.maddesi, Yönergenin 123-126.maddeleri)

Tanınan çocuğun annenin bekarlık hanesine kaydı yapıldıktan sonra baba ile çocuk arasında bağ kurulur. (Yönergenin 126.maddesi)

Evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.(Medeni Kanun 285.madde)

Koca soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir (Medeni Kanun 286.madde)
Çocuk ana ve baba evli değilse ananın soyadını taşır. Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekarlık soyadını taşır. (Medeni Kanun 321.madde)

Gerekli Belgeler :
Evlilik dışı doğum olayını beyan eden ve çocuğun doğumunun tesciline dair anne ve baba tarafından imzalanmış form dilekçe,

Anne ve babanın nüfus cüzdanlarının aslı. Biri yabancı uyruklu ise doğum kağıdı (Birth Certificate / Geburtsurkunde) veya kimliğini ispatlayan bir belge (pasaport) ve fotokopileri.

Çocukların/çocuğun doğum belgesinin (birth certificate, Almanya için Geburtsurkunde) aslı, iki adet fotokopisi iki adet Türkçe tercümesi.

Doğum olayının geç bildirilmesi halinde (60 günü geçmiş ise) Doğum Tescil Ceza Formu