27 - Özyeğin Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi, 18 Mayıs 2007 tarih ve 26526 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5656 sayılı kanunla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş vakıf üniversitesidir.


Rakamlarla Özyeğin Üniversitesi

 • Kuruluş: 18 Mayıs 2007
 • İlk Akademik Yıl: 2008 - 2009
 • Eğitim Dili: İngilizce
 • Fakülte Sayısı: 3
 • Yüksek Okul Sayısı: 1
 • Meslek Yüksekokulu Sayısı: 0
 • Enstitü Sayısı: 2
 • Araştırma Merkezi Sayısı: 3
 • Toplam Akademik Personel Sayısı: 86
 • Toplam Öğrenci Sayısı: 399
 • Yurt Kapasitesi: 278
 • Yerleşim: Altunizade kampüsümüzün İstanbul Anadolu yakasında merkezi ve ulaşımı rahat bir konumu bulunmaktadır.


Profil
Özyeğin Üniversitesi, 18 Mayıs 2007 tarihinde Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından İstanbul Altunizade kampüsündekurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Özyeğin Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Özyeğin Üniversitesi, vizyonu olan, ahlaki değerlere sahip, bireysel sorumluluk alabilen, ilkelerine bağlı, sonuç odaklı, teorik bilgi, uygulama deneyimi ve gelişmiş yetkinliklerle donatılmış, sürekli öğrenmeyi bilen ve toplumun en aranılan bireyleri olacak mezunları sayesinde sahip olduğu vizyonu gerçekleştirecektir.

Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışındaki bütün öğrenciler için maddi yönden erişilebilir olmayı hedefleyen Özyeğin Üniversitesi, diğer kurumlarla işbirliği yaparak maddi yönden erişilebilirliğini arttırmak için bursları, muafiyetleri ve kredileri kendi içinde birleştiren bir finansal destek modeli geliştirip uygulamaya koymuştur.

Özyeğin Üniversitesi, Türkiye ortamında olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de geçerli olacak yaratıcı, özgün, faydalı ve uygulanabilir bilgiler üretecek ve üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesi sürecinde aktif bir rol oynayacaktır. Toplumu geliştirmek üniversitenin itici gücü olduğundan, Üniversite öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını, mezunlarını ve işbirliği içinde olduğu kurumları toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçirecektir.

Özgürlük, Esneklik, Çok Boyutluluk ve Erişilebilirlik gibi temel değerler ışığında, Özyeğin Üniversitesi, yenilikçi eğitimi ve yaratıcı araştırma faaliyetleri ile gerek Türkiye'de gerekse bölgede örnek teşkil eden lider bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

Akademik Programlar


Lisans Programları

 • İşletme
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Makina Mühendisliği
 • Otel Yöneticiliği

Lisansüstü Programlar
 • Yönetim Yüksek Lisansı (MBA)
 • İşletme Doktora
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora

Üniversiteye Girişte Sağlanan Burslar
 • Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar karşılıksızdır.
 • Akademik başarı düzeyinden etkilenmez.
 • İngilizce Dil Hazırlık Programı'ndan başlayanlar için altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için beş akademik yıl süresince devam eder.

Burslar
 • Tam Burs:Öğrenim ücretinin tamamından muafiyetÖğrenim ücretinin tamamından muafiyet, yılda 10 ay süreyle ayda 500 TL nakit burs
  Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet, yılda 10 ay süreyle ayda 300 TL nakit burs
 • %75 Burs: Öğrenim ücretinin %75'inden muafiyet ("%50 Burslu" programlarından herhangi birine ilk altı tercihinden yerleştirilenlerden gerekli koşullardan herhangi birini sağlayanlar)
 • %50 Burs: Öğrenim ücretinin %50'sinden muafiyet
 • %25 Burs: Öğrenim ücretinin %25'inden muafiyet

Akademik Başarı Bursları
Öğrencilerin öğrenime devam ederken gösterdikleri üstün akademik başarılar da burslarla takdir edilir. Böylece, burssuz veya kısmi burslu programlarda öğrenim gören öğrenciler daha geniş burs olanaklarından yararlanırlar.

Akademik başarı bursları, öğrenim ücretinden %100, %75, %50 ve %25 oranlarında muafiyeti kapsar ve izleyen akademik yıl için geçerlidir.

Her bir lisans programı için bu programda, İngilizce Dil Hazırlık Programı'nda öğrenim gören öğrenciler hariç, "burssuz" veya "kısmi burslu" öğrenci sayısının %10'u kadar burs kontenjanı ayrılır.Koşulları sağlayan öğrencilere kontenjan dahilinde burs tahsisi yapılır. Burslardan yararlanacak öğrenciler, her akademik yıl sonunda yapılan akademik başarı değerlendirmesi sonucunda belirlenir.

Çalışma Bursu ve Öğrenim Kredisi

Çalışma Bursu
Çalışma bursu, ÖzÜ lisans programlarına kayıtlı öğrencilere, üniversitenin çeşitli birimlerinde oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda birimlere geçici destek amaçlı yaptıkları çalışmalar karşılığında sağlanan mali destek olanağıdır.
Çalışma bursu, saat başına burs tutarı esasına göre aylık nakit burs ödemesini kapsar. Saat başına ödenecek burs tutarı, her akademik yıl için, burs komitesinin önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Bu olanaktan yararlanan öğrencinin çalışma süresi haftada 10, ayda 40 saati geçemez. Öğrencinin derslere kayıtlı olmadığı yaz dönemlerinde haftalık ve aylık çalışma saatleri bu değerlerin üzerine çıkabilir.
Çalışma bursu olanağından, giriş bursundan bağımsız olarak tüm öğrenciler yararlanabilirler. Çalışma bursu iş ilanlarına başvuran öğrencilerin seçimi ilgili birimler tarafından yapılır.

Öğrenim Kredisi
Öğrenim kredisi, öğrenim ücreti ve konukevi ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere öğrencilerin uygun koşullarda kredi kullanabilmelerine olanak sağlayan bir uygulamadır. Öğrenim kredisinden faydalanan öğrencilere anlaşma yapılan banka tarafından aylık kredi faiz oranı ve dosya masrafında kredi vadesine göre % 15 veya %20 oranında indirim yapılır. 2010 yılı öğrenim kredisi ile ilgili detaylı bilgiler ilerleyen dönemlerde web sitemizden duyurulacaktır.

Akademik Programlar Hakkında Bilgi

İşletme
Programın temel amacı, bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak, iş dünyasında liderlik rolü üstlenebilecek üst düzey yönetici adayları ve ekonominin lokomotifi olma görevini üstlenecek girişimciler yetiştirmektir.

İşletme programında, geleceğin istihdam eğilimleri doğrultusunda, dünya ve Türkiye ekonomisinde önemi giderek artan hizmet sektörüne ağırlık verilir.

Uzmanlık Alanları

 • Pazarlama
 • Finans
 • Operasyon Yönetimi
 • Genel İşletme

Bilgisayar Mühendisliği
Programın temel amacı, çağdaş ve yüksek kaliteli yazılım, donanım ve uygulamalar geliştirebilecek, temel teorik ve gerekli pratik bilgilerle donanmış, araştırmacı, yenilikçi ve girişimci mühendisler yetiştirmektir.

Programda, bilgisayar programlama, işletim sistemleri, bilgisayar mimarisi, veritabanı yönetimi ve algoritma analizi dersleriyle beraber zengin bir seçmeli ders imkanı da sunulur. Bu derslere örnek olarak yazılım mühendisliği, veri madenciliği, paralel ve dağıtık işleme, ağ programlama, internet ve mobil teknolojiler, bilgisayar grafikleri, mikroişlemciler ve sayısal tasarım verilebilir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı, günümüzün en önemli teknolojileri arasında olan elektrik ve elektronik alanlarında, gerek Türkiye'de gerekse dünyada ilgili sektörlerin gereksinimlerinin farkında olan dünya standartlarında araştırma ve geliştirme mühendisleri yetiştirmeyi hedefler. Program sadece ülkemiz endüstrilerinin gereksinim duyduğu kaliteli eleman kadrosuna katkıda bulunmakla kalmayıp yeni işler geliştirme ve yeni iş alanları açma yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmeyi de amaçlar.Programdan mezun olanlar yüksek teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon gibi alanlarda, çok çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.

Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Lisans Programı, üretim ve hizmet sektörlerinin gereksinim duyduğu en üst seviyede verimliliği ve etkinliği hedefleyen kaliteli eleman kadrosu ihtiyacını karşılayacak, aynı zamanda yeni işler geliştirme ve yeni iş alanları açma yeteneklerine de sahip mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Programdan mezun olan öğrenciler üretim planlama, kalite kontrol, finansman analizi, yazılım danışmanlığı ve tedarik zinciri tasarımı gibi alanlarda çalışabilirler.

Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği Lisans Programı, yenilikçi ve girişimci makina mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. Makina mühendislerinin 21. yüzyılda en çok ilgileneceği konulara, özellikle nanoteknoloji, enerji uygulamaları ve yeni malzemelerin kullanımına ağırlık verecek şekilde tasarlanan program, her sektörde etkin bir şekilde çalışabilecek mühendisler mezun etmeyi hedefler.

Program, çağdaş konulara odaklı, en yeni teknolojilere hakim makina mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. Mikro ve nanoteknoloji kavramlarını da ağırlıklı olarak öğreterek mezunlarının temel mühendislik kavramlarına da hakim olarak eğitilmesini sağlar. Malzeme bilimi makina mühendislerinin çok iyi bilmesi gereken bir alandır. ÖzÜ MM, yeni ve ileri malzemelerin, mühendislik amaçları çerçevesinde yeni mekanizmalara, makinalara ve sistemlere ne şekilde entegre edilmesi gerektiğini öğreten bir eğitim sistemi üzerine kurulmuştur.Makina Mühendisliği Lisans Programı'nın ağırlık vereceği konulardan birisi de etkin enerji uygulamaları, enerji verimliliği, değişik güneş ve rüzgar enerjisi kavramları olacaktır.

Otel Yöneticiliği
Otel Yöneticiliği Lisans Programı, konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinin ulusal ve uluslararası pazarlardaki lider işletmelerine üst düzey yöneticilik rolü üstlenebilecek ve kendi girişimlerini oluşturabilecek etkin liderler yetiştirmeyi hedefler.

Özyeğin Üniversitesi, Otel Yöneticiliği lisans programı öğrencileri, üniversitenin Swissôtel Hotels & Resorts Ltd. ile imzaladığı ve türünün dünyadaki tek örneği olan işbirliği protokolü ile stajlarını Swissôtel Otelleri'nin farklı şehirlerdeki tesislerinde yapabilme olanağından ve mezuniyet sonrası ilk iş görüşmelerini Swissôtel ile yapabilme imkanından faydalanırlar.

İletişim Bilgisi
Altunizade Kampüsü Adres: Kuşbakışı Cad. No:2, 34662 Altunizade / Üsküdar / İstanbul
Tel: 0216 559 20 00
Faks: 0216 651 15 71
E-posta: info@ozyegin.edu.tr
Web:www.ozyegin.edu.tr