Tüm yaşayan canlılarda karbon atomu temel maddedir. Karbon bileşenleri dünyada değişik şartlar altında katı, sıvı veya gaz halinde bulunur. Karbon atomu sayı bakımından dörde kadar diğer atomlar ile bağ kurabilen özgün bir atomdur. Böylece karbon katı mineraller, bitki ve hayvanlar gibi yumuşak organizmaların oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca suda erir veya dünyanın her tarafına havada gaz şeklinde dağılır.


Karbon Döngüsü Nasıl Gerçekleşir?


Böylece dünya üzerindeki organik varlıkların bulunmasına neden olur. Karbon atomları, canlılar, okyanuslar, atmosfer ve yer kabuğu arasında sürekli olarak taşınır. Bu taşınım karbon döngüsü olarak bilinir. Karbon molekülleri dünya var olduğundan beri defalarca tekrar tekrar kullanılmıştır. Örneğin, bugün vücudunuzdaki bir karbon atomu, yüzyıllar önce bir bitkinin yanmasından ortaya çıkmış olabilir ve siz öldükten sonra fotosentez işlemi sırasında bir bitkinin parçası olabilecektir.