Fakültenin Tarihçesi ve Genel Yapısı
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu kuruluş çalışmaları 1959 yılında başlamış, ancak 1963 yılında tamamlanabilmiştir. Diş Hekimliği Yüksek Okulu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak faaliyete geçerek 29 Ocak 1964 tarihinde 21 öğrencisi ile eğitime başlamıştır.


İlk önce Ağız ve Çene Cerrahisi, Protez, Tedavi ve Ortodonti Bölümleri olmak üzere 4 dal kurulmuş, daha sonra bunlara Pedodonti Bölümü de eklenmiştir. 1967 yılında 10 yataklı bir Çene Cerrahisi servisi açılarak diş hekimliğinde ilk yataklı servis oluşturulmuştur.Okul ilk mezunlarını 1968 yılında vermiştir.


Diş Hekimliği Yüksek Okulu, 25 Haziran 1973 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi haline geldikten sonra Tıp Fakültesi bünyesinden ayrılmış, idari bölümler ve temel tıp kürsüleri Şubat 1974 de Sıhhiye Sağlık Sokak ta bir binaya, klinikler ise Nisan 1975' te Kızılay Ziya Gökalp Cadde'sindeki bir binaya taşınmıştır.

Şubat 1977 tarihinde Beşevler'deki kendi binasına taşınan Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi halen aynı yerde eğitimine devam etmektedir.
Kuruluşundan bu yana diş hekimliği eğitiminde önde gelen bir eğitim kurumu olarak kendisini kanıtlamıştır.Fakültede şu an 48 profesör, 32 doçent 2 yardımcı doçent 55 asistan 2 okutman eğitim kadrosunda yer almaktadır. Fakültenin temel amacı ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli diş hekimlerini yetiştirmektir.5 yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler diş hekimi olarak mezun olmaktadırlar. Diş hekimliğindeki yüksek lisans eğitimini Sağlık Bilimleri Enstitüsü yürütmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi aynı zamanda topluma ağız sağlığı hizmetlerini de sunmakta ve döner sermaye işletmesi temelinde diş hastanesi şeklinde hasta kabul etmektedir.Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler ve Klinik Diş Hekimliği Bölümleri ve bunların alt birimlerinden oluşan bir akademik yapıya sahiptir.


İletişim Bilgileri
Web:https://www.dentistry.ankara.edu.tr/
E-Posta: dekanlik@dentistry.ankara.edu.tr
Adres: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 06500 Beşevler / Ankara
Telefon: (0 312) 212 62 50 (pbx)
Faks: (0 312) 212 39 54