Kuruluşu ve Gelişimi
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin kuruluş fikri, ilk defa Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Materya Medika hocası Prof. Dr. Mustafa Necip Suner tarafından ortaya atılmıştır. Prof. Dr. Suner, 1953 yılında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu'nda, Ankara Üniversitesine bağlı Eczacı Fakültesi açılması konusunda bir karar alınmasını sağlamıştı. Bu konuda Prof. Dr. Suner ile beraber çalışan Prof. Dr. Enver İzgü, Prof. Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Kazım Aras. Ecz. Şevket Yağtu ve Ecz. Mustafa Erkek yanında 2. bölge Ankara Eczacı Odası İdare Kurulunun da büyük gayretleri olmuştur.


Prof. Dr. Enver İzgü ve 2. Bölge Ankara Eczacı Odası İdare Kurulu, 23 Eylül 1960'da tasarının T.B.M.M.'ne sunulmasını sağlamışlardır. Zamanın Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Bedrettin Tuncel teklif edilen ismin değiştirilmesini Eczacılık Fakültesi olmasını önermiştir. Böylece Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin kuruluş kanunu olan 156 sayılı yasa, Kurucu Meclis tarafından kabul edilerek 16 Aralık 1960 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.


Fakültemiz öğretime 1961-1962 öğretim yılında Ankara, Yenişehir Menekşe sokakta kiralanan bir binada ve 81 öğrenci ile başlamıştır. Ülkemizin Eczacılık öğretimi yapan 2. eğitim kurumu, fakat ilk Eczacılık Fakültesi olan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kuruluş yıllarında çok güç koşullarda ve çekirdek bir akademik kadro ile görev yapmıştır. 1960-1970 yılları arasında geçen süre Kuruluş Dönemi olarak kabul edilirse Fakülte gerçek gelişimini 1970'den sonraki yıllarda göstermiştir.


Vizyonu
AÜEF dünya standartlarında bir vizyona sahip seçkin bir kurum olarak tanınacaktır.
Akademik personel, Ankara Üniversitesi Yönetimi tarafından kendilerine yönlendirilen teknolojik destek yardımıyla akademik başarı ile araştırma ve eğitimde mükemmelliği destekleyen bir ortamda sürekli olarak kapasitelerini geliştirebilen bilim insanlarının oluşturdukları bir topluluk olacaktır.
Akademik personelin kendisine ve topluma sorumluluğu Ankara Üniversitesi'nin misyonu ile gelişmektedir. Bu nedenle, AÜEF'nin vizyonu genel olarak eğitimde, araştırmada ve öteki hizmetlerde mükemmeliği ve bu anlamda eczacılık mesleğinde liderliği hedeflediğini paydaşlarına, öğrencilere, eczacılık bilimleri ile uğraşanlara, ilaç sanayine, çalışanlara ve mezunlarına benimsetmektir. Bu amaçla vizyonumuz, küresel perspektive sahip bilgi, deneyim ve anlayış temelinde üstün eğitim programları sağlayacaktır.

Misyon bölümünde belirtildiği gibi AUEF, Türkiye'nin önde gelen eczacılık fakültesi olmak amacıyla kendisine dinamik ve hep ileri yönlenmiş bir uzun vadeli bir vizyon geliştirmiştir ve bunu gerçekleştirmek için çalışmaktadır.

Misyonu
AÜEF'nin eğitim hem de araştırma alanlarındaki özgün misyonu, AB'ye uyum sürecinde daha iyi eğitim ve daha dinamik araştırma ortamı için tanımlanmış hedeflerin tartışıldığı ve hemen tüm akademik personelin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda tartışılarak ortaya konmuştur.
AÜEF Türk toplumu ve Avrupa'ya şunları sağlama misyonunu üstlenmiştir:

a) Yeni ilaç ve ilaç uygulama yöntemlerinin bulunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi aktarımı, güvenli ve etkin ilaç kullanımının optimize edilmesi, ulusal ve uluslarası toksikolojik araştırmalar ve klinik bakım yoluyla eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi yoluyla insan sağlığının iyileştirilmesi;

b)Türk toplumunun sağlık hizmeti gereksinimini karşılamak üzere üstün eczacılar ve eczacılık bilim insanları yetiştirilmesi ve tüm vatandaşlara temel eczacılık hizmetlerinin sağlanması;

c) İlaç endüstrisinin yeni ilaçlarla bunların farmasötik, toksikolojik ve teknolojik olarak geliştirilmesinde yaratıcı ortaklıklara öncülük etmelerine destekolmak için eczacılık bilimleri ve teknolojisini geliştirmek ve bilgi transferi sağlamak.

Önceden belirlenmiş yazılı bir hedef olmamasına karşın AÜEF, her yönetim döneminde araştırmayı desteklemek eğiliminde bir tutum sergilemiştir. Genel olarak, AÜEF'nin misyonu toplum sağlığını eczacılık eğitimi ve araştırma yoluyla iyileştirme amacını kapsamaktadır ve bu amaçla eğitim ve araştırmayı uluslararası düzeyde gerçekleştirebilmek kadar Avrupalı misyonunu desteklemeye ve geliştirmeye katkıda bulunacak aktivitelere de yönelmektedir.
Misyonun ilerleyişindeki stratejik plana ek olarak, öğrencilerimizin sürecinin elzem bir parçası olan Socrates-Erasmus programlarına uyum kolaylığı için yabancı dil eğitiminin de geliştirilmesi gerekmektedir.
Misyonumuz Eczacılık Fakültesi'nin sahip olması gereken eğitimsel, bilimsel ve profesyonel prensip ve standartları formüle etmek ve gerektiğinde bunları değiştirmeyi de içerir.

Bilgisayar Laboratuarları
Fakültemizdeki tüm birimleri yanı sıra, öğrencilerimize ait olan 2 modern bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuarlar, bilgisayar dersleri yapılmasının yanında tüm öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Üniversitemiz öğrencileri kendilerine verilen kullanıcı adı ile bu laboratuarda bulunan bilgisayarlardan yararlanabilmektedir.
Fakültemizin tüm birimlerini Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgi İşlem Merkezine
bağlayan bilgisayar ağı, 1996 yılında kurulmuştur. Ancak bu yapının eski oluşu nedeniyle 2007 yılında yeni ve modern kablolama yapılmış ve sistem devreye alınmıştır. Bu çalışma da A ve B blok binalarına iki adet akıllı dağıtıcı konarak sistemin daha hızlı çalışması ve güvenli kullanımı sağlanmıştır. Fakültemizdeki toplam bilgisayar sayısı 310'dur.

Araştırma Ve Uygulama Eczanesi
Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi tarafından üniversitemize sunulmakta olan hizmetlerin yanı sıra, Fakültemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim ve Uygulama Eczanesi bulunmakta olup üniversitemiz öğrencilerinin ilaç ve tıbbi malzeme gereksinimi bu eczaneden karşılanmaktadır. Eğitim ve Uygulama eczanesinde son sınıf öğrencileri zorunlu stajlarını yaptıkları gibi, bazı özel durumlarda isteğe bağlı olarak da staj yapabilmektedir.

Müze
Fakültemiz B Blok binasında zemin ve 1. kattaki koridor üzerinde bulunan bu bölümde Fakültemizin kuruluş yılları sırasında, laboratuarlarda kullanılan, ancak günümüz koşullarında yetersiz kalan cihaz ve eski ambalajlı ilaç kutularınsan oluşan zengin koleksiyonumuz, 2000 yılından beri sergilenmektedir.

Hobi Odaları
Fakültemizde 2003 yılında B Blok -1. katta Fakültemiz öğrenci, öğretim elemanı ve idari personeline hizmet verilecek şekilde küçük bir spor salonu kurulmuştur. Bunun dışında aynı katta yine Fakültemiz, öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelin hizmetine sunulan müzik, resim ve el işleri salonları bulunmaktadır.