Fakültenin Tarihçesi ve Genel Yapısı

Ankara Üniversitesi Senatosu, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu'nun ikinci maddesine dayanarak, 31.03.1964 gün ve 463/2718 sayılı karar ile Eğitim Fakültesi'ni kurmuş, bu karar Milli Eğitim Bakanınca da onaylanmıştır. Ankara Üniversitesi Senatosunca, Fakültenin kurucuları olarak şu öğretim üyeleri görevlendirilmiştir:


 • Prof. Dr. Bedii Ziya Egemen
 • Prof. Dr. Bülent Nuri Esen
 • Prof. Dr. Yaşar Karayalçın
 • Prof. Dr. Mihri Mimioğlu
 • Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu
 • Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin


Bu öğretim üyeleri, Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu'nu dekanlığa seçerek kuruluş çalışmalarını başlatmışlardır.
Türkiye'nin ilk Eğitim Fakültesi olan fakültemiz, 1965-1966 öğretim yılında 109 lisans öğrencisi ile öğretime başlamış, ilk mezunlarını 1969 yılında vermiştir.

Kuruluşunun temel amaçlarından biri olan "ülkede eğitim bilimleri alanında gereksinim duyulan uzmanları yetiştirme" işlevini, 1980'li yıllara kadar tek başına yerine getirmiştir.

1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yasa ile, daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan ve temel amaçları öğretmen yetiştirmek olan 2 veya 3 yıllık eğitim enstitülerinin "Eğitim Fakültesi" adıyla üniversitelere aktarılmasından sonra, fakültemizin kuruluş amaçlarındaki farklılığı vurgulamak üzere, fakültemizin adı "Eğitim Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirilmiştir.

Fakültemiz, Öğretim Birliği Yasası'nın kabul edildiği 3 Mart gününü, her yıl "Fakülte Kuruluş Günü" olarak çeşitli bilimsel etkinliklerle kutlamaktadır.
Fakültemiz, 2008-2009 Öğretim yılında 11 Bölüm ve 25 Anabilim Dalı ile hizmet vermektedir.

Bölümler ve Anabilim Dalları
1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı


2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi ABD
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı


3. Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü

 • Eğitim Felsefesi ABD
 • Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD
 • Güzel Sanatlar Eğitimi ABD
 • Yaşam Boyu Öğrenme ABD

4. Eğitim Programları Bölümü

 • Eğitimde Program Geliştirme ABD
 • Karşılaştırmalı Eğitim ABD

5. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü

 • Eğitim Psikolojisi ABD
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

 • Ölçme ve Değerlendirme ABD

6. Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü

 • Eğitim Yönetimi ABD
 • Eğitim Ekonomisi ABD

7. İlköğretim Bölümü

 • Okul Öncesi Eğitimi ABD
  • Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

 • Sınıf Öğretmenliği ABD
  • Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı


8. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

 • Coğrafya Eğitimi ABD
 • Felsefe Grubu Eğtimi ABD
 • Tarih Eğitimi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD

9. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

 • Biyoloji Eğitimi ABD
 • Fizik Eğitimi ABD
 • Kimya Eğitimi ABD
 • Matematik Eğitimi ABD

10. Özel Eğitim Bölümü

 • Zihin Engellilerin Eğitimi ABD
  • Zihin Engellilerin Öğretmenliği Lisans Programı


11. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 • İngiliz Dili Eğitimi ABD

İletişim Bilgileri
Web: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
E-posta: dekanlik@education.ankara.edu.tr
Adres: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Cemal Gürsel Cad. 06590 Cebeci
ANKARA / Türkiye
Telefon:0 (312) 363 33 50 (10 Hat)
Faks: 0 (312) 363 61 45